Obesity News
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. (*1972)

Je odborným asistentem na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. 10 let se věnuje obezitologii, v posledních 5 letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Atestace z interního lékařství I. st., endokrinologie a v posledních letech se věnuje i tělovýchovnému lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti. Od r. 2006 je předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny pacientů. Ze zájmů především sport, nyní spíše pasívně. Aktivně hraje basketbal.

Přehled článků

 
© Aleš Krupička 2007–2019