Obesity News
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. (*1956)

Nyní působí jako přednosta Klinického centra Iscare – Lighthouse v Praze. V roce 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil jako sekundární lékař na I. chirurgickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1994 až 2001 byl jejím primářem. Od počátku 90. let 20. století se věnuje bariatrické chirurgii v léčbě obezity. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci – neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. V letech 2000 – 2003 byl prezidentem Mezinárodní federace pro chirurgickou léčbu obezity. V roce 2005 byl jmenován profesorem chirurgie na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem mnoha odborných společností.

Přehled článků

Tento autor nenapsal žádné články.
 
© Aleš Krupička 2007–2020