Obesity News
Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. (*1956)

Od roku 2001 je primářem III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje od ukončení svých studií. V roce 1981 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1984 se věnuje obezitologii. Již druhé volební období je vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti. Jako odborný asistent přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Přehled článků

 
© Aleš Krupička 2007–2020