Obesity News

MUDr. Radkin Honzák, CSC.

Ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař

Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK. Narozen

1939. Jednoznačný příklon k psychosomatickému myšlení, tedy

bio-psycho-socio-spirituální koncepci.

Přehled článků

 
© Aleš Krupička 2007–2020