Obesity News
Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc. (*1970)

Pracuje na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v obezitologické a diabetologické ambulanci. V roce 1994 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 má dvě atestace, a to z oboru interna a diabetologie. Už od studentských let se věnuje vědecké činnosti. Je členem výzkumné skupiny, která se zabývá výzkumy vztahu obezity a dalších onemocnění, výzkumy tukové tkáně a její hormonální produkce. V roce 2003 obhájil úspěšně svou habilitační práci a obdržel titul docent.

Přehled článků

 
© Aleš Krupička 2007–2020