Obesity News
Stav obezity v Čechách aneb proč je důležitý celorepublikový výzkum obezity

Stav obezity v Čechách aneb proč je důležitý celorepublikový výzkum obezity

Redakce

V závěru letošního roku se uskuteční rozsáhlý průzkum na téma nadváhy a obezity v České republice. Toto šetření mezi širokou veřejností je součástí projektu Žij zdravě a proběhne ve spolupráci s 3. interní klinikou 1. LF UK a VFN v Praze a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

Zdravý životní styl je zaklínadlem dnešní doby a většina lidí se ho více či méně snaží dodržovat. Projekt Žij zdravě je jedním z komplexních preventivních programů, které si kladou za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako o vážném celospolečenském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. rovnice zdravého života, která říká: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. Zdá se, že veřejnost už přijala za své, že dostatek pohybu v kombinaci s vyváženou stravou vedou k upevnění zdraví a kondice. Ale jak jsme na tom doopravdy? Jaký je stav obezity v Čechách? Na to jsme se zeptali prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, přednosty 3. interní kliniky 1. LF UK, který je zároveň garantem průzkumu.

Kolik opravdu obézních pacientů je v populaci v ČR? Jak si stojíme v rámci Evropy a světa?

Je úplně jedno, jestli jsme první nebo pátí, pohybujeme se určitě na prvních pěti místech. Vyšší hmotnost než normální má pravděpodobně asi 50–60 % Čechů.

Setkáváme se s různými čísly. Kdy byl naposledy prováděn průzkum?

Některé studie ukázaly různé hodnoty v závislosti na použité metodice. Například studie Monika z 90. let byla prováděna podle stejné metodiky v několika zemích a pohybovala se na horní hranici výše uvedených procent. Před třemi lety provedený průzkum ukázal naopak čísla spíše nižší.

Jaký význam má celorepublikový výzkum pro lékaře?

Obrovský! Lékaři si jednak uvědomí, jaký je obezita problém, a zároveň ví, kam svého pacienta zařadit, tedy jak si se svou hmotností stojí v rámci české populace.

Co je příčinou tak prudkého vzestupu obézních u nás?

Především stále ubývá pohybu a současně se lidé více a více přejídají a kupují nevhodné potraviny. Problematické je nakupování do zásob, takové to naplňování ledničky, která se pak rychle vyprázdní. Ještě před pár lety se nakupovalo spíše denně a v malých krámech a tedy i menší množství najednou.

Jak se tomu lze bránit? Jaké jsou perspektivy léčby?

Bránit tomu nemohou lékaři, to je celospolečenská záležitost a vyžaduje angažování škol a médií. Jde o to, aby občané rozuměli obezitě a uměli jejímu rozvoji bránit. Na lékařích je pak léčba těch, co už obézní jsou. Co se týká perspektivy léčby, tak již dnes máme rozumné spektrum úspěšných léčebných postupů a za pár let to bude ještě lepší, jelikož ve výzkumu je více než 10 nových léků na obezitu.

Stále více se diskutuje problematika prevence, zvláště pak u dětí. Je to opravdu tak alarmující?

I u dětí je situace skutečně alarmující. Dokonce existují děti s cukrovkou 2. typu, což bývala dříve nemoc důchodců. A je to také tím, že u nás jsou dětem stále v reklamách nabízeny nevhodné potraviny, což jiné země již dobře regulují.

Ze všech stran slyšíme: pohyb, pohyb, pohyb. Jak ale začít? Je například nějaký rozdíl mezi bývalými sportovci a lidmi, kteří se žádnému pohybu nikdy nevěnovali?

Je pravda, že pacienty, kteří v mládí sportovali, lze lépe přimět k tomu, aby začali cvičit. Tím u nich klesne například riziko cukrovky či některých nádorů až o polovinu. Ten, kdo nikdy nesportoval, obvykle ve cvičení nevydrží, existují ale i výjimky. Pozitivní efekty pohybu mají bohužel krátké trvání a mizí do měsíce. Proto je třeba v pohybu vytrvat. Samotný fakt, že člověk v mládí třeba i vrcholově sportoval, nezaručí zdraví po celý život.

Stav obezity v Čechách aneb proč je důležitý celorepublikový výzkum obezityStav obezity v Čechách aneb proč je důležitý celorepublikový výzkum obezity

Děkujeme za rozhovor.
Tým projektu Žij zdravě

 

Přečteno:  12058×

Vyšlo:  15. 10. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020