Obesity News
Problémy se spánkem mají mnoho společného s pravidelností našeho životního stylu

Problémy se spánkem mají mnoho společného s pravidelností našeho životního stylu

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

říká prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., z Neurologické kliniky 1. LF a VFN v Praze.

Chrápání a obezita se jeví jako velký problém. Kolika procent lidí v populaci se to může týkat?

Chrápání samo o sobě je jen zvukový fenomén, který může obtěžovat okolí chrápajícího. Habituální (tzn. pravidelné a intenzivní) chrápání postihuje asi 30 % lidí. Chrápání však může být symptomem obstrukce horních cest dýchacích, která vede např. k obstrukční spánkové apnoi (OSAS) nebo syndromu zvýšeného odporu dýchacích cest. To jsou choroby s prokázaným kardiovaskulárním rizikem. Prevalence OSAS (pozn. redakce: poměr počtu nemocných OSAS k celkovému počtu obyvatel) se udává 2–4 %, což je hodně. Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů je obezita – u obézních se vyskytuje podstatně častěji a její intenzita je proporcionální míře nadváhy.

Jak může člověk zcela laicky sám na sobě poznat, že by jeho chrápání mohlo být projevem onemocnění?

Nejdůležitějším vodítkem je určitě pravidelnost dýchání, ale také dechových zvuků, tedy samotného chrápání. Při chrápání, které má explozivní charakter, tzn. že po několika dechových zvucích se opakují zlověstné pauzy klidu (většinou trvají od 10 do 30 sekund), nebo když intenzita chrápání kolísá v cyklech kratších než 1 minuta, se můžeme důvodně domnívat, že nemocný trpí spánkovou apnoí. V praxi se ale často setkáváme s tímto onemocněním u pacientů, kteří nebyli na nějakou abnormalitu nočního dýchání okolím upozorněni.

Může se syndrom spánkové apnoe vyskytovat i u štíhlých lidí?

Může, ale s menší pravděpodobností. U tzv. neobézních lidí bývá často příčinou této choroby zkrácená dolní čelist nebo jiná změna obličejové kostry, dále malý hltan, zvětšené patrové mandle či jiné anatomické dispozice.

Jaké jsou možné léčebné postupy?

V případě těžké OSAS je vhodnou metodou aplikace přístroje zajišťujícího dostatečnou průchodnost horních cest dýchacích prostřednictvím nosní masky. Přístroj se jmenuje trvalý přetlak v dýchacích cestách (angl.– continuous positive airway pressure, CPAP). Funguje tak, že pacient dýchá vzduch o vyšším tlaku a ten pak pneumaticky udržuje horní cesty dýchací průchodné. Dalo by se to nazvat pneumatickou dlahou. Ve vybraných případech (většinou bez obezity) je možná chirurgie hltanu nebo čelisti. Průběh OSAS významně zlepšuje redukce eventuální nadváhy. Někomu pomůže spaní na boku.

S obezitou, resp. nadváhou, se během svého života setká až 90 % populace. Jak se udržujete vy, že jste stále tak štíhlý? Sportujete nebo držíte přísné diety?

To je otázka na tělo. Asi k obezitě nemám vlohy. Dříve jsem hodně sportoval, nyní se pohybu nebráním, ale jistě bych jej měl mít více. V jídle se neomezuji.

Nejen odborníkům na obezitu je vaše jméno povědomé. Všichni vzpomínáme na vašeho otce prof. MUDr. Jiřího Šonku, DrSc., jako na jednoho z průkopníků české obezitologie a také popularizátora této problematiky. Byl na vás od dětství co do životasprávy přísný, nebo máte prostě jeho geny?

K obezitě neměl nikdo v rodině sklony. Otec nás v jídle neomezoval, to rozhodně ne, ale dával přednost stravě, která, dalo by se říci, byla racionální a sám trochu omezoval živočišné tuky a sacharidy – dorty a sladkosti jedl jen minimálně.

Co byste poradil našim čtenářům, kteří mají problémy se spánkem?

„Problémy se spánkem“ – to je široký pojem, který zahrnuje různé potíže od nejčastější nespavosti přes OSAS až po změny spánku při různých neurologických a duševních nemocech. Jelikož velká část poruch spánku souvisí se životosprávou a každodenními rytmy vůbec, musí být prvním krokem ke zlepšení zpravidelnění životního režimu a obecně odstranění pokud možno všech možných rušivých vlivů. Pokud i tak je spánek špatný, je třeba se poradit s lékařem.

Děkuji za rozhovor.

Přečteno:  13384×

Vyšlo:  20. 11. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Poruchy spánku

 
© Aleš Krupička 2007–2020