Obesity News
Pohyb v chladném a mrazivém počasí

Pohyb v chladném a mrazivém počasí

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Jak všichni dobře víme, bez pohybové aktivity nelze efektivně hubnout. Ne každého ale uspokojuje pohyb v tělocvičně, ve fitness či rekondičním centru a raději dává přednost venkovnímu pohybu. Je to jistě zdravější… nicméně při nízkých venkovních teplotách, a zejména takových, které naši republiku opanovaly nyní, existují jistá rizika.

Omezení při venkovním pohybu v chladném prostředí:

Při onemocnění srdce − velký pozor na delší pobyt, zejména pak lidé s ischemickou chorobou srdeční. Pobyt v chladném prostředí může totiž vyvolat typické bolesti na hrudi, které jsou způsobovány zvýšenou potřebou prokrvení myokardu a neadekvátní možností přísunu kyslíku cévami, které myokard zásobují. Může dojít dokonce k tzv. spasmu věnčitých tepen – tedy k úplnému uzávěru, což může vést přímo k infarktu myokardu nebo poruše srdečního rytmu. Na druhou stranu postupné otužování může vést k větší toleranci zátěže a jeví se jako dokonce výhodné. V každém případě jakmile se u vás tyto obtíže při cvičení v chladném prostředí objeví, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a vše s ním podrobně prodiskutujte.

Při dýchacích potížích − vzduch, který vdechujeme a prochází nosem, ústy, hrtanem a průdušnicí, se ohřívá tak, že v terminálních bronchiolech v plicích má už teplotu blízkou teplotě těla. Dokonce i v teplotách okolo -20 °C, dýcháme-li nosem. Pokud ovšem dýcháme pouze ústy, může i při vyšších teplotách dojít k podráždění a poškození horních a někdy i dolních cest dýchacích. U lidí s astmatem může po intenzivní zátěži, která je doprovázená hypoventilací, a po pobytu v chladném prostředí docházet k bronchospasmům (zúžení bronchů) a tím k vyprovokování astmatického záchvatu.

Vhodné pohybové aktivity do chladného počasí

Za vhodnou pohybovou aktivitu lze považovat obyčejnou chůzi, chůzi s holemi (nordic walking) anebo chůzi či běh na lyžích. Jízda na kole není příliš vhodná, jelikož při ní může dojít k prochladnutí okrajových částí těla vlivem proudícího vzduchu. Celkový čas, po který by pohybová aktivita v chladném prostředí měla trvat, bychom měli s klesající teplotou zkracovat a spíše hledat aktivity v místnosti nebo tělocvičně.

Čím dál tím větší popularitu si v posledních letech získává lyžování ve vyšších nadmořských výškách okolo 2000 až 3000 metrů. Zde platí, že s rostoucí nadmořskou výškou klesá barometrický tlak, teplota vzduchu a je intenzivnější sluneční záření. V těchto podmínkách může často dojít k poklesu fyzické výkonnosti, proto bychom se neměli zvláště v prvních dvou až třech dnech vystavovat velké fyzické námaze. A po příjezdu do vyšších poloh nezahajovat pohybovou aktivitu okamžitě. Mohou se totiž projevit příznaky nedostatečné aklimatizace, jako je bolest hlavy, nevýkonnost, dušnost, nausea (pocit na zvracení), poruchy spánku apod.

Jak se správně obléknout

Pokud se na sportování do chladného prostředí oblečeme příliš teple, dojde k propocení oděvu, čímž ztratí své izolační vlastnosti a tím může, zejména při delším pobytu, naopak dojít k rychlejšímu prochladnutí. Moderní oblečení do zimy by mělo propouštět vlhkost pouze směrem ven, tzn. nezadržovat pot, a přitom tělo dostatečně izolovat od chladného vzduchu. I proto se doporučuje použít více vrstev méně teplého oblečení, což umožňuje jeho postupné odebírání při prohřátí organismu tak, abychom zabránili nadměrnému pocení.

Pozor zvláště na inverzní počasí

V posledních týdnech svírá naši republiku inverzní počasí, kdy se nečistoty a exhalace vlivem atmosférických změn udržují v nižší nadmořské výšce a stoupá tak koncentrace škodlivých látek. V těchto podmínkách je jakákoli venkovní pohybová aktivita pro organismus spíše škodlivá, proto se snažte pobyt venku omezit co nejvíce. Při inverzním počasí uděláte určitě lépe, když šlápnete doma do rotopedu nebo si zajdete zacvičit do tělocvičny či zaplavat do krytého bazénu. Sledujte rozptylové podmínky a pokud se vám nebude venku dobře dýchat nebo budete-li mít jakékoli jiné zdravotní problémy, pohybovou činnost raději ukončete.

Přečteno:  11196×

Vyšlo:  22. 1. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020