Obesity News
Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků

Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Pro to, aby naše speciální číslo Obesity NEWS věnované ateroskleróze bylo kompletní, se také musíme zmínit o možnostech terapie vysokých krevních lipidů pomocí léků.

Než lékař pacientovi předepíše léky na vysoký cholesterol, měl by pacient držet tzv. nízkocholesterolovou dietu – tzn. že by měl omezit příjem cholesterolu na 300 mg za den. Pokud toto omezení nevede k adekvátnímu snížení krevních tuků, doporučuje se zpřísnit nízkocholesterolovou dietu na 100 mg cholesterolu za den. A teprve když pacient ani při této dietě nedosáhne cílových hodnot cholesterolu, bývá zahajována léková terapie na snížení krevních lipidů.

Léky na snížení krevních lipidů rozdělujeme do několika skupin na:

Statiny

Snižují celkový cholesterol a také LDL-cholesterol (zlý cholesterol). Bohužel příliš neovlivňují hladiny HDLcholesterolu (hodného cholesterolu) a dále hladiny tzv. triglyceridů (tuků, které nejsou pro naše cévy rovněž přátelské). Statinů je na našem trhu velké množství, jako např. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin a další. Jejich relativně široká nabídka má velký význam v tom, že, pokud jeden druh statinu pacientovi nevyhovuje, může jej lékař snadno nahradit jiným. Proto je také jen minimum pacientů, u kterých bychom nenalezli vyhovující statin. Mezi nejčastější nežádoucí účinky statinů patří bolesti svalů, které mohou být různé intenzity. U některých pacientů, nejčastěji s vrozenou poruchou metabolismu lipidů, samotný statin na vysokou hladinu cholesterolu nestačí. V těchto případech můžeme do kombinace se statinem přidat lék ezetimib (ezetrol), který účinek statinu zvyšuje.

Fibráty

Léky pro pacienty se zvýšenou hladinou triglyceridů. Tyto léky umí snížit hladinu triglyceridů a současně zvýšit hladinu HDL-cholesterolu. V některých případech se setkáváme s tzv. smíšenou dyslipidémií neboli zvýšenou hladinou celkového a LDLcholesterolu a současně sníženou hladinou HDL-cholesterolu a zvýšenou hladinou triglyceridů (tento typ dyslipidémie je velmi častý u diabetiků). V tomto případě je na místě kombinovaná terapie statiny a fibráty.

Kontraindikace léků a doporučení:

  • Podávání léků na vysoké krevní tuky je absolutně zakázáno při těhotenství. U dětí není doporučováno podávání statinů. Zde připadá v úvahu podávání tzv. pryskyřic.
  • Pokud patříte mezi odpůrce „chemie“ (tedy léků), nemusíte zoufat, jelikož další možností, jak snížit hladinu cholesterolu, je zvýšený příjem tzv. omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou zastoupeny zejména v mořských rybách. V lékárnách pak můžete zakoupit velké množství potravinových doplňků, které tyto zdraví prospěšné kyseliny obsahují.

Cílové hodnoty krevních lipidů:

  • Celkový cholesterol – do 5 mmol/l u zdravé populace, u rizikových pacientů lépe do 4,5 mmol/l.
  • HDL-cholesterol − nad 1 mmol/l, u rizikových pacientů lépe nad 1,5 mmol/l.
  • LDL-cholesterol − do 3 mmol/l, u rizikových pacientů do 2 mmol/l.
  • Triglyceridy − do 1,7 mmol/l, u rizikových pacientů jsou lepší nižší hodnoty.

Přečteno:  14367×

Vyšlo:  25. 3. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Okénko lékárníka

 
© Aleš Krupička 2007–2020