Obesity News
Pohybová aktivita s cukrovkou 2. typu

Pohybová aktivita s cukrovkou 2. typu

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hlavním důvodem vzestupu výskytu cukrovky 2. typu je změna životního stylu. Pohybová aktivita je v doporučeních často zcela neprávem opomíjena, a to přitom hraje dost možná ještě důležitější roli v léčbě cukrovky než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý.

Cukrovka 2. typu je charakterizována sníženou citlivostí tkání na inzulin, tedy ztíženým vstupem cukru (glukózy) do buněk, kde dochází k jeho spotřebě. Pohybová aktivita je tak jednou z hlavních možností, jak tuto citlivost vylepšit neboli obnovit schopnost průniku glukózy do buněk. Optimální pohybová aktivita je ta, která je prováděna cca 30–60 minut nejlépe každý den. Ideální volbou je např. chůze (avšak rychlostí 4–6 km/hod., pokud to dovolí zdravotní stav), dále plavání, jízda na kole nebo i cvičení s fi tbally nebo aqua aerobik. Vždy ale musíte dbát na prevenci zranění a vzniku hypoglykemie při i po cvičení. Přivyknout si na pravidelný pohyb je důležité zvláště zpočátku, a to zejména u těch z vás, kteří jste již několik let či desítek let žádný pravidelný pohyb nevykonávali. Důležité je dále začít velmi pomalu, aby nedošlo k přetížení kloubů, úponů jednotlivých zatěžovaných svalů, a tím k následnému ještě většímu pohybovému omezení.

!!! POZOR !!! Velmi důležitý je výběr správných bot, protože lidé s cukrovkou jsou náchylnější k poškození nohou, otlakům a následně k defektům, jakým je tzv. diabetická noha.

Příznaky střední hypoglykemie

Na počátku pohybové aktivity zmenšujeme objemy, ne hmotnost

Přepokládáme, že pokud vydržíte cvičit alespoň tři měsíce, automaticky a nezávisle na své vůli si začnete vybírat potraviny s větším obsahem bílkovin (potřeba pro růst a obnovu svalových vláken) na úkor obsahu tuků. Tím dojde i ke zlepšení v „dietě“, čímž se výsledek vašeho snažení ještě umocní. Nezapomeňte, že tolik žádaný a očekávaný počáteční úbytek tukové tkáně bývá nahrazen malým, ale hmotnostně nezanedbatelným vzestupem aktivní tělesné hmoty (svalstva), následkem čehož dojde ke zmenšení objemu (např. obvod pasu), ovšem hmotnost zůstane stejná, nebo se dokonce, hlavně zpočátku, o něco zvýší. Zmnožením aktivní tělesné hmoty se pak zvýší počet míst, kterými může glukóza „unikat“ z krve, zlepší se rychlost vstupu do buněk a tím i hladina cukru v krvi. Nezapomeňte ovšem, že pokud používáte léky, které snižují hladinu cukru v krvi, zvláště pak inzulin, může dojít i k tzv. hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi), což může být velmi nebezpečné. Dokonce může dojít i k tzv. pozdním hypoglykemiím v odstupu několika hodin či dokonce do 24 hodin po cvičení. Proto je naprosto nezbytné mít u sebe potraviny bohaté na cukr, abyste je v případě poklesu jeho hladiny, resp. při příznacích hypoglykemie, mohli okamžitě použít. Důležité je dále monitorování glykemie před, ihned po a několik hodin po cvičení. Jedině tak zjistíte, jak váš organismus na pohybovou aktivitu reaguje.

Příznivé účinky pohybové aktivity:

 • Snižuje hladinu glykemie – zlepšuje schopnost tkání zpracovat cukr.
 • Snižuje krevní tlak.
 • Snižuje hladinu tuků v krvi.
 • Zvyšuje fyzickou zdatnost a funkční stav.
 • Zlepšuje psychiku a působí proti depresím.

Příznaky a léčba hypoglykemie

Hypoglykemií rozumíme snížení hladiny krevního cukru neboli glykemie pod určitou mez. U zdravého člověka se glykemie pohybují mezi 3–6 mmol/l a glykemie ideálně léčeného diabetika by na tom měly být stejně. Většinou tomu tak bohužel není a někteří diabetici mívají rozmezí glykemií až 2–20 mmol/l během jednoho dne. Takové kolísání je samozřejmě nejen velmi nezdravé, ale působí i různé potíže, které dělíme na ty, jež se projevují ihned – hypoglykemie, a na ty, jež se projeví až po delší době trvání diabetu, a to ve formě aterosklerózy, neuropatie (postižení nervů cukrovkou), nefropatie (postižení ledvin) či retinopatie (postižení očí). Dále je nutné zdůraznit, že někdo může příznaky hypoglykemie pociťovat při hodnotě glykemie 3 mmol/l, jiný při 9 mmol/l! Vždy je nutné brát v úvahu, jak je pacient dlouhodobě kompenzován a jak velké výkyvy glykemie se u něj vyskytují.

Projevy hypoglykemie jsou velmi různorodé, nicméně většina pacientů udává takovýto průběh:

 • výrazná chuť na sladké, hlad, snaha se rychle něčeho najíst
 • studené opocení
 • třes končetin
 • zmatenost (bývá někdy zaměňována za ebrietu neboli opilost)
 • ztráta vědomí.

Hypoglykemie se může vyvinout různě rychle v závislosti na tom, jakými léky jsou pacienti léčeni!

Léčba hypoglykemie

Základem léčby je zvýšení hladiny krevního cukru. Toho můžeme dosáhnout různými způsoby. Pokud je pacient při vědomí, tak podáním cukru nebo sladkého nápoje (džus), nebo je vhodné sníst pečivo. To se týká zejména pacientů, kteří jsou na inzulinu. Pokud pacient již ztratil vědomí, je nutná aplikace buď glukózy do krevního řečiště, nebo je možné pacientovi v domácím prostředí aplikovat injekci glukagonu. Nicméně každý pacient po těžké hypoglykemii se ztrátou vědomí by měl rozhodně navštívit co nejdříve lékaře. Důležité je také zapisovat mírné hypoglykemie a při další návštěvě o nich rozhodně informovat svého diabetologa!

Pokud naměříte glykemie v rozmezí 14–16 mmol/l a krátce před cvičením jste snědli nebo vypili nápoj obsahující sacharidy:

 • Můžete cvičit – zkontrolujte si cukr po cvičení.
 • Položte si otázku, zda nemůže být přítomna infekce, která by mohla cukrovku náhle a prudce zhoršit.
 • Pokud se cítíte hůře než obvykle, raději necvičte.
 • Pokud se cítíte dobře, cvičit můžete, změřte se po cvičení. Jsou-li přítomny tzv. ketolátky v moči, necvičte - o dalším vhodném postupu se poraďte se svým lékařem.

Pokud je glykemie nad 16 mmol/l:

 • Necvičte, je třeba zlepšit kompenzaci cukrovky jiným postupem.

Zvláště zpočátku a cvičíte-li v novém prostředí, může se stát, že po cvičení bude hladina cukru vyšší o několik mmol/l. Příčinou může být:

 • Vliv stresové reakce z neznámého prostředí a aktivity – vymizí během týdnů.
 • Výběr nevhodného druhu cvičení – příliš intenzivní a namáhavé cvičení.

Další postup:

 • Pečlivě zaznamenávejte hodnoty cukru a druh, intenzitu a délku trvání pohybové aktivity.
 • Při příští návštěvě se pochlubte svému diabetologovi nebo edukační sestře a proberte s nimi výsledky svého snažení.

V případě jakékoli nejasnosti nebo zájmu o bližší informace kontaktujte svého lékaře nebo edukační sestru!

Vysoká hladina cukru v krvi a cvičení

Pravidelné aktivní cvičení představuje pro náš organismus poměrně velkou zátěž. Především zpočátku, zvláště když nejsme na pravidelný intenzivní pohyb zvyklí. I vlivem cizího prostředí může docházet ke značným výkyvům glykemií a s tím souvisejím jistým rizikům. Snažte se proto před cvičením údaj o množství cukru v krvi zjistit. Se znalostí toho, zda je cukrovka dlouhodobě dobře nebo špatně kompenzována, zde totiž nevystačíme. Pamatujte, že než nabudete patřičnou jistotu, většinou se neobejdete bez vlastních opakovaných pokusů a měření. V každém případě jakoukoliv náhlou změnu vždy konzultujte s lékařem. Uvedená tabulka by vám měla napomoci v základní orientaci.

Glykemie Glykemie

Přečteno:  19839×

Vyšlo:  22. 4. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020