Obesity News
Jak jsou na tom Češi s obezitou

Jak jsou na tom Češi s obezitou

Již jednou jste v Obesity NEWS mohli číst, jak je na tom český národ s nadváhou a obezitou. Údaje vycházely z rozsáhlého výzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, který proběhl v druhé polovině loňského roku v rámci edukačního projektu Žij zdravě a ve spolupráci s odborníky 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha. A protože toho výzkum ukázal více, než co se vešlo do jednoho článku, ještě jednou se k němu vracíme.

I v České republice následujeme celosvětový trend, kdy se stále zvyšují počty lidí s nadváhou a obézních. Světová zdravotnická organizace uvádí, že nadváhou trpí 1,6 miliardy lidí nad patnáct let. Obezita se z tohoto počtu týká 400 milionů lidí. Tato čísla by nás měla varovat, ale jak provedený výzkum ukázal, máme tendenci problém spíše podceňovat a nepřipouštět si jej.

Váha souvisí s věkem

Váhový přírůstek přichází s přibývajícím věkem. Z výzkumu VZP ČR vyšlo, že větší problémy s udržením váhy začínají po třicátém roce věku. Zatímco lidé ve věku 18 až 30 let mají v 64 % normální váhu, později se stále více z nich přesouvá do skupiny s nadváhou nebo obezitou. Bylo zjištěno, že průměrný člověk přibere každým rokem asi čtvrtinu kilogramu. Zároveň naše populace stárne a starší lidé méně sportují a mají více času na hromadění tukových zásob. Podle výzkumu lidé starší 50 let trpí ve 40 % nadváhou a více jak třetina je obézní.

Obezita v rodině

U téměř poloviny obézních trpí tímto onemocněním oba rodiče. Svůj životní styl velmi často přenášejí na děti, které se pak potýkají se stejným problémem. Obézní rodiče mívají až třikrát častěji děti s nadváhou nebo obezitou. Pokud se stejné obtíže objevují u obou rodičů, pak jejich potomek je ve 46 % také obézní.

Se sportem jde všechno líp

Sportovci jsou schopni si v průběhu života udržet normální váhu. Výzkum VZP ČR a projektu Žij zdravě ukázal, že mezi 5 nejoblíbenějších sportů patří cyklistika, fotbal, aerobik, fi tness a plavání. Zároveň se zjistilo, že skutečně efektivní na shazování přebytečných kil je jízda na kole.

A protože se životní návyky učíme od dětství, je potřeba už v té době začít pěstovat vztah ke sportu. Máme pak mnohem větší šanci u sportovních aktivit zůstat po celý život stejně jako si udržet vztah ke zdravému životnímu stylu. Tělesná výchova ve školách vede ke sportu chlapce, ale dívky spíše odrazuje. Je tedy důležité klást důraz na výchovu dětí v rodině. Výzkum Žij zdravě potvrdil, že aktivní rodiče mívají zároveň aktivní děti.

Téměř třetina dívek skončí s výkonnostním sportem mezi 16 a 20 lety. Chlapcům sportování vydrží déle a důvodem ke snížení pohybové aktivity bývá většinou nedostatek času.

Bez pohybu, ale se zdravotními komplikacemi

Výzkum jednoznačně ukázal, že se stoupajícím BMI, tedy zvyšující se nadváhou a obezitou, zároveň klesá pohybová aktivita. U obézních je významně vyšší podíl těch, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a to zhruba 30 %.

Rovnice zdravého života: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Výzkum obezity VZP ČR proběhl ve spolupráci s odborníky 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a v rámci projektu Žij zdravě. Koncem roku 2008 jej realizovala agentura STEM/MARK na vzorku více než 2000 respondentů.

Třetina obézních a lidí s nadváhou cítí nedostatek energie pro každodenní činnosti a více než čtvrtinu postihují deprese. Podle výzkumu Žij zdravě patří mezi nejčastější zdravotní komplikace související s obezitou hypertenze, která trápí téměř polovinu obézních, a diabetes, se kterým se potýká pětina obézních.

Obezita přináší omezení do všech oblastí života. Výrazně ovlivňuje spokojenost s pracovním výkonem, s osobními vztahy, se sexuálním životem a se sebou samým. Oproti tomu výzkum potvrdil, že sedavé zaměstnání nemá souvislost s vyšším BMI.


Všeobecná zdravotní pojišťovnaŽij zdravě

Tým projektu Žij zdravě
Projekt Žij zdravě
je realizován za podpory
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Přečteno:  11905×

Vyšlo:  24. 6. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020