Obesity News
Je v mém případě vhodná bariatrická léčba obezity?

Je v mém případě vhodná bariatrická léčba obezity?

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Vzhledem k vysokému počtu dotazů týkajících se bariatrické léčby obezity, které do redakce došly během letních měsíců, jsme se rozhodli vám možnosti a především podmínky pro bariatrickou léčbu obezity v následujících 9 bodech znovu osvěžit.

1. Jsem vhodným kandidátem pro bariatrickou léčbu?

Na tuto otázku nelze odpovědět paušálně, nicméně existuje několik kritérií, která musí být splněna. Zaprvé musí pacient tuto metodu léčby obezity sám chtít, dále je to např. věkové omezení (musí vám být více než 18 let), hodnota BMI, která u jinak zdravých obézních musí být vyšší než 35 kg/m2. U obézních s přidruženými komplikacemi (cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevních tuků – cholesterolu, astma, neplodnost, artróza nosných kloubů aj.) může být bariatrická léčba obezity zvažována již při BMI vyšším než 30 kg/m2.

2. O bariatrii jsem si přečetl(a) v časopise a jedině tento způsob hubnutí chci. Dieta ani pohyb pro mě nejsou.

Obecně lze říci, že v daný okamžik nejste vhodným kandidátem. Bariatrická léčba sice pacientům pomáhá hubnout, nicméně pokud se neumíte racionálně stravovat – tzn. malé porce jídla v pravidelných intervalech – ani ona (zejména pak bandáž žaludku) vám nepomůže. Pokud ovšem přistoupíte ke změně stravovacích návyků, je možné po určité době o bariatrické léčbě obezity uvažovat.

3. Kdo indikuje pacienty k bariatrii?

Obecně může pacienty k bariatrickým výkonům indikovat jakýkoli lékař. Pacient musí být ale před operací vždy vyšetřen obezitologem, bariatrickým chirurgem a psychologem. Dále jsou nutná vyšetření k vyloučení onemocnění žaludku, jako např. gastroskopie (hadice do žaludku), polykací akt (polknutí kontrastní látky pod rentgenovou kontrolou), sonografie jater a žlučníku.

4. Jaké druhy výkonů nabízí současná bariatrie?

Jednak to je tzv. klasická bandáž žaludku, u které musíte mít na paměti, že po jejím výkonu se již nikdy v životě „pořádně“ nenajíte. Budete muset jíst pomalu a hodně žvýkat, aby strava byla schopná projít skrz bandáž. Někteří pacienti tak po operaci nemohou jíst např. hovězí maso, jiní citrusové plody apod. A pokud to nedodržíte a „shltnete“ velké množství jídla najednou, tak je zase s velkou pravděpodobností rychle vyzvracíte.

Mezi další bariatrické výkony patří sleeve gastrektomie neboli tubulizace žaludku, při které se odstraňuje velké zakřivení žaludku. Po tomto výkonu mají pacienti o něco volnější dietu než po bandáži žaludku a většinou dobře tolerují maso, ovoce i zeleninu. Nicméně i zde je nutné dodržovat dietu, v opačném případě totiž může dojít k „roztáhnutí“ zmenšeného žaludku a přestanete hubnout.

A do třetice se můžete v současné bariatrii setkat s gastrickým minibypassem, při kterém se žaludek v dolní části zaslepí a chirurg vytvoří spojnici mezi žaludkem a střevem. Potrava tak má menší plochu na vstřebávání živin a v důsledku toho pacient hubne. Nevýhodou může být (ale také nemusí) celoživotní průjem.

5. Mám mentální postižení, a proto nejsem schopen držet dietu. Je nějaká možnost i pro mě?

Ano, je. Většina pacientů s mentálním postižením (např. s Prader-Willy syndromem, Downovým syndromem aj.) je indikována na bypassové operace, u nichž není spolupráce pacienta v pooperačním období (tedy při dietě) až tak přísná.

6. Mohou se po bariatrické operaci vyskytnout nějaké komplikace?

Komplikace se obecně mohou vyskytnout po každé operaci, tedy i po bariatrické. V zásadě je dělíme na časné (ihned po operaci), jako např. krvácení (vyskytuje se jen vzácně), a pozdní (s odstupem měsíců až roků po operaci), které většinou vyplývají ze snížené spolupráce pacienta a nejčastěji se jedná o „přejedení“ či „posunutí“ bandáže.

7. Může se stát, že ani po bariatrickém výkonu nezhubnu?

Ano, zejména pak tehdy, když jste byl(a) indikován(a) k bariatrickému výkonu unáhleně, v krátkém časovém úseku (tedy pro vás nebyl vůbec vhodný), anebo jste byl(a) indikován(a) pro špatný typ bariatrického výkonu (v důsledku nedodržení všech předoperačních vyšetření). Dále můžete mít potíže s hubnutím po chirurgickém zákroku, pokud vaše jídelní chování před ním bylo chaotické.

8. Na koho se mám obrátit, když chci podstoupit bariatrický výkon?

Obrátit byste se měli na obezitologa či bariatrického chirurga. Můžete tak učinit prostřednictvím vašeho praktického lékaře nebo přímou cestou. Přehled obezitologů je k dispozici např. na www.obesitas.cz.

9. Jsou bariatrické operace hrazeny zdravotními pojišťovnami?

Ano, zatím je to tak, že jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Pokud byste byli samoplátci, tak např. bandáž žaludku stojí cca 140 tis. korun.

Přečteno:  12551×

Vyšlo:  23. 9. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Bariatrie

 
© Aleš Krupička 2007–2020