Obesity News
Setkání obezitologů v novém

Setkání obezitologů v novém

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Nejvýznamnější akcí České obezitologické společnosti je výroční kongres s názvem Obezitologie. Letošní již čtrnáctý ročník proběhl ve dnech 18.–20. října v Plzni. Zatímco před osmi lety se Obezitologie konala ve skromných podmínkách lékařské fakulty, letos se sídlem kongresu stal Parkhotel na plzeňských Borech s moderním konferenčním sálem.

Kongres je především setkáním všech, kteří se problematice obezity věnují pravidelně a systematicky. V posledních letech se počet účastníků blíží dvěma stům, což je v českých podmínkách už větší akce, jejíž zajištění nebylo snadné ani ve spolupráci s profesionální agenturou. Velká zásluha, že se podařilo získat dostatečnou sponzorskou podporu a že i po technické a společenské stránce proběhl kongres zcela standardně, patří plzeňským organizátorkám MUDr. Dagmar Matějkové a MUDr. Daně Müllerové. Na velkou událost ohledně léčby obezity stále čekáme. Medikamentózní léčba obezity proto nebyla hlavním tématem konference. Větší prostor dostaly chirurgické přístupy, kde zejména tubulizace žaludku (sleeve gastrectomy) rozšířila spektrum pacientů, pro něž je bariatrický zákrok vhodný.

Multioborová skladba kongresových sekcí

Inovací na letošním kongresu bylo multioborové řazení odborných sdělení. Je známou bolestí tematických sekcí, že se jich zúčastňují daní specialisté (pediatři, psychologové, chirurgové), zatímco řada ostatních odchází. V hlavních blocích letošní Obezitologie však byla zastoupena témata internistická i chirurgická (bariatrická), psychologická, pediatrická a dalších oborů. Stejně tak byla zařazena sdělení sester a některých nelékařských profesí (např. fyziatrie). Nesetkal jsem se s jedinou kritikou této inovace a jsem přesvědčen, že velmi dobře vystihuje mezioborovou podstatu obezitologie.

Čtyři takto pojaté sekce byly doplněny úvodním blokem o intenzivní péči o obézní pacienty (kde souhrnná sdělení přednesli prof. Svačina a doc. Matějovič) a dále sekcemi věnovanými kardiometabolickým rizikům obezity (prof. Rosolová), prevenci obezity a závěrečnou paralelní sekcí o novinkách ve výzkumu obezity.

Šonkova přednáška

Od loňského roku je součástí kongresu slavnostní Šonkova přednáška, nesoucí jméno zakladatele české obezitologie prof. Jiřího Šonky. Letos ji přednesla prof. Lidka Lisá z 2. lékařské fakulty UK v Praze-Motole. Bylo jí také, společně s prof. Janou Pařízkovou, uděleno čestné členství České obezitologické společnosti.

Křest Obesity NEWS

Součástí každé odborné konference jsou společenské doprovodné akce. Uvítací večer v Parkhotelu pro mne byl spojen s milou povinností přivítat na světě tištěnou podobu novin Obesity NEWS (těžko mluvit o křtu, když dítě už jméno má a také už odrůstá dětským plenkám). Společenský večer se konal v Městském muzeu v Plzni.

Synergie jako trend budoucnosti

Budoucnost obezitologických kongresů je nepochybně v konání dosud roztříštěných menších akcí (bariatrických, pediatrických) na jednom místě a v jednom čase. Jsem přesvědčen, že tento trend potvrdí 1. středoevropský kongres o obezitě (CECON), který se pod heslem "Od výživy k metabolickému syndromu" bude konat ve dnech 25.–27. 10. 2008 v Karlových Varech.

Přečteno:  8991×

Vyšlo:  15. 11. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020