Obesity News
Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje v léčbě cukrovky možná ještě důležitější roli než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý, neboť jedině pohyb dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin a obnovit tak schopnost průniku glukózy (cukru) do buněk. Pohyb ale rovněž pro diabetiky představuje jistá rizika, resp. komplikace, které dělíme na specifické a nespecifické.

Specifické komplikace při pohybové aktivitě (typické pro diabetiky)

Hypoglykemie – nastává prakticky jen u pacientů s hypoglykemizujícími léky nebo s inzulinem. Vždy byste měli vědět, zda vaše léky mohou způsobit tento stav. A vždy byste u sebe měli mít průkaz diabetika, který je zcela zásadní pro snížení následných komplikací!

Hyperglykemie – po cvičení nebývá u diabetiků až tak vzácná. Typicky ji vídáme v následujících případech:

1. Vlivem aktivace stresové osy při prvních hodinách cvičení. Každou další hodinou je stres menší až hyperglykemie postupně odezní.

2. Aktivací stresové osy s vyplavením kortizolu při příliš vysoké intenzitě zátěže. Při nižší zátěži se hyperglykemie neobjeví. Může být způsobeno i nastupující infekcí např. močových cest nebo respirační infekcí.

3. Jako nerozpoznanou hypoglykemii s aktivací tzv. kontraregulačních mechanismů a následným „přestřelením“ reakce. Užitečné je si zapamatovat, že hyperglykemie je prakticky vždy méně škodlivá než hypoglykemie!

Poranění dolních končetin – často opomíjená kapitola při doporučování pohybové aktivity. Vlivem diabetické neuropatie hrozí vznik otlaků a drobných poranění, které se většinou pomalu a špatně hojí a mohou nadále vyústit v dlouhodobé defekty. O vhodné obuvi se vždy poraďte s odborníkem!

Nespecifické komplikace při pohybové aktivitě (hrozí nejen diabetikům)

Náhlá smrt – zřejmě mediálně nejfrekventovanější téma (např. náhlá úmrtí fotbalistů při zápase). Nejčastěji je způsobena arytmií při anebo po cvičení. Jelikož se však doporučovaná cvičení zdaleka nepřibližují maximální intenzitě profesionálních sportovců, je riziko náhlé smrti poměrně malé a skoro srovnatelné s ostatní populací.

Má-li diabetik kardiální potíže nebo více rizikových faktorů EKG, vždy by měl projít zátěžovým testem, resp. si nechat vystavit doporučení od svého diabetologa nebo internisty!

Akutní projevy ischemické choroby srdeční – typická námahová angina pectoris, případně infarkt myokardu, hrozí stejně u diabetiků jako u nediabetiků s rizikovými faktory. U diabetiků však platí, že dušnost, resp. zadýchávání může být jediným projevem výše uvedených potíží. Bolest na hrudi nemusí být vůbec přítomna.

Vysoký krevní tlak, resp. hypertonická reakce – nejčastější přidružené onemocnění obezity a cukrovky. Reakce krevního tlaku na zátěž bývá často limitujícím faktorem intenzity pohybové aktivity u diabetiků. Před cvičením by proto měl každý diabetik tuto reakci znát, zvláště má-li své hraniční hodnoty uvedeny u svého praktického lékaře či diabetologa nebo je na vícekombinaci léků. O výběru vhodných pohybových aktivit se vždy poraďte s odborníky!

Self monitoring – neboli měření a zapisování glykemií a konzultace s diabetologem či edukační sestrou je zcela zásadní. Za tímto účelem lze u pacientů, kteří mívají po cvičení např. protahované hypoglykemie, výhodně využít podkožní senzory. U pacientů na inzulinu, kteří si glykemie často měří a podle toho upravují své dávky, lze využít inzulinová pera s pamětí, která zaznamenávají datum, čas a množství aplikovaného inzulinu (např. HumaPen MEMOIR).

Přečteno:  13788×

Vyšlo:  22. 10. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2019