Obesity News
Testování nových potravin v praxi (dokončení z minulého čísla)

Testování nových potravin v praxi (dokončení z minulého čísla)

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Společný projekt 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného ústavu potravinářského v rámci výzkumného grantu IGA MZ ČR sleduje vliv nových potravin na metabolismus, ale také např. chuťové vlastnosti, sytivost a další parametry. Potraviny jsou v rámci tohoto projektu testovány na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze již od roku 2007.

V prvním díle věnovaném testování nových těstovin vytvořených na bázi vaječného bílku, resp. jejich porovnávání s běžnými vaječnými těstovinami, jsme se dozvěděli především to, že testované osoby (22 žen) si během týdenního testovacího období obou druhů potravin udržely stejnou hmotnost.

Viditelný rozdíl v pocitu nasycení

Jako velmi zajímavé se ukázalo, že nové těstoviny přispívají k rychlejšímu pocitu nasycení, což se projevilo především tím, že zatímco u běžných těstovin zůstávalo na talíři účastníků testu cca 33 g nedojedených těstovin, u nových to bylo 93 g těstovin, tedy téměř polovina porce. Tento rozdíl byl již jasně signifi kantní.

Co se týká hodnocení chuti, nové těstoviny byly v porovnání s tradičními hodnoceny výrazně hůře, což pro nás ale nebylo žádným překvapením, jelikož chuť je jednou z posledních vlastností, na kterých se v rámci výzkumu pracuje. Jistě, lze tak namítnout, že chuť může být tím pravým důvodem, proč účastníci testu nechávali tolik nových těstovin nedojedených. Pokud by tomu tak bylo, musel by se i dříve dostavit hlad, to jsme však nezaznamenali.

Při hodnocení vzhledu byly oba druhy těstovin hodnoceny stejně.

Jak nové těstoviny v testování dopadly?

V celkovém hodnocení dopadly běžné těstoviny lépe
K uspokojení hladu stačí pouze 65 % nových těstovin, což při cca poloviční energetické hodnotě (100 g nových těstovin obsahuje pouze polovinu energie oproti tradičním těstovinám) znamená, že konzumenti nových těstovin přijímají pouze 33 % energie v porovnání s tradičními těstovinami. A to už je výrazná úspora!

Přestože se skóre hladu nelišilo, jeví se nové těstoviny jako optimální pro nízkoenergetickou dietu.

O celkovém vítězství rozhoduje chuť, která v běžném životě převáží nad všemi ostatními vjemy. A v tomto ohledu nové těstoviny zcela propadly! Lze však předpokládat, že až se výrobě nových těstovin chopí komerční producenti potravin, bude tento „výzkumný“ nedostatek odstraněn a nové těstoviny tak budou tvořit běžnou součást našeho jídelníčku.

Přečteno:  10384×

Vyšlo:  21. 1. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Strava, Tipy

 
© Aleš Krupička 2007–2020