Obesity News
Jaký je poslední trend vývoje hmotnosti české populace? 2. díl

Jaký je poslední trend vývoje hmotnosti české populace? 2. díl

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V letech 2008–9 byl prováděn poslední průzkum výskytu obezity u dospělé populace v ČR, který pod patronací 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha a za fi nanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR prováděla agentura STEM/MARK. Pojďme se blíže podívat na to, jak Češi v tomto výzkumu dopadli.

Základní fakt výzkumu

V prvním dílu o trendu vývoje hmotnosti jsme se zabývali rozdělením české populace do různých váhových kategorií, a to především podle indexu BMI či podle věkových kategorií apod. Uvedli jsme také několik zajímavých údajů, např. že výzkum prokázal, že lidé, kteří žijí sami, mají vyšší BMI v porovnání s těmi, kteří žijí v rodinách, a dále jsme vyvrátili jeden mýtus o dětech, tj. uvedli jsme, že neplatí, že děti z nadváhy vyrostou.

Tentokrát se zaměříme na několik dalších vlivových faktorů na BMI, jako např. na vzdělání, výšku, místo bydliště nebo vlastnictví psa. Co se týká faktoru vzdělání, výzkum prokázal zejména u žen, že s rostoucím vzděláním roste i index, u mužů je trend spíše opačný, s výjimkou skupiny „vyučení bez maturity“ (např. kuchaři). Dále se výzkum zabýval vlivem výšky na váhu a prokázalo se, že vyšší lidé mají nižší BMI. To je jistě částečně dáno i samotným výpočtem indexu, nicméně tento ukazatel bude stát za to ještě podrobit dalším analýzám.

Graf 1
 

Venčení psa „vsedě“ ke snížené hmotnosti nevede

Velmi často byl uváděn také vliv místa bydliště (vesnice, malé město, velkoměsto apod.) na BMI. Ve výzkumném souboru se ovšem neprokázal žádný vliv tohoto parametru, kromě vesnic do 999 obyvatel, kde byl jednoznačně prokázán vyšší výskyt obézních a nižší výskyt osob s normální hmotností. To je jistě dáno i velkou migrací obyvatel v posledních 20 letech mezi velkými městy a venkovem. Velmi zajímavé výsledky přinesl výzkum v souvislosti s vlastnictvím auta, kola, chalupy či psa apod. Žádné překvapení se sice nekonalo, když výzkum potvrdil, že majitelé kol a chalup jsou štíhlejší a naopak majitelé aut vykazují vyšší BMI, překvapením ale už bylo, že vlastnictví psa neznamená automaticky nižší BMI, jak se mnozí naši pacienti domnívají. Tento ukazatel v podstatě potvrdil naše domněnky, že pasivní stání či sezení na lavičce při venčení psa ke snížení hmotnosti nevede.

Přečteno:  11797×

Vyšlo:  17. 2. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020