Obesity News
Warfarin – nepřítel redukční diety?

Warfarin – nepřítel redukční diety?

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Warfarin je lék, který se používá na „ředění krve“. Funguje tak, že blokuje biologicky aktivní formy vitaminu K, který je nezbytný pro srážlivost krve. Warfarin lidé užívají např. při srdečních arytmiích (fi brilaci síní), kde při nezředěné krvi existuje zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny, s níž je spojeno riziko následné embolizace, např. do mozku. Mezi další indikace léčby warfarinem patří trombóza žil či pacienti s chlopenními náhradami.

Historie warfarinu je poměrně zajímavá. Ve dvacátých letech 20. století propukla na severu Spojených států a v Kanadě zvláštní epidemie skotu. Postižená zvířata umírala na rozsáhlá krvácení, např. po kastraci nebo odstranění rohů. Kanadský veterinář Frank Schofi eld (1889–1970) v roce 1921 zjistil, že epidemie se typicky vyskytovala u dobytka přes zimu ustájeného a krmeného siláží z komonice bílé (obilí v té době bylo zrovna napadeno škůdci). Siláž z komonice napadená plísněmi totiž fungovala u postiženého skotu jako mocné protisrážlivé činidlo.

Od schopnosti hubit hlodavce k pomoci člověku

Chemická podstata substance vyvolávající krvácení zůstávala neznámou až do roku 1940, kdy Karl Paul Link (1901– 1978) s kolegy z univerzity ve Wisconsinu extrahovali po pětileté usilovné práci 6 mg protisrážlivého činidla. Nakonec určili i chemickou strukturu látky – byl jí 3,3'-methylenebis- (4-hydroxycoumarin), později nazvaný dikumarol, jenž vstoupil na trh v roce 1941, kdy byl také patentován.

Doktor Link zatím pokračoval ve výzkumu sloučenin na bázi dikumarolu bránících srážení krve, jež by se daly využít jako jedy na hlodavce. A výsledkem jeho výzkumů byl warfarin (název pochází z akronymu WARF neboli Wisconsin Alumni Research Foundation a koncovky „-arin“, jež poukazovala na odvození od kumarinu). Nic už nebránilo tomu, aby warfarin začal být v USA úspěšně využíván jako jed na hlodavce. Tak se stalo v roce 1949 a warfarin byl rok od roku více populární.

V roce 1951 – poté co se jeden z amerických branců neúspěšně pokusil o sebevraždu warfarinem – začalo studium využití warfarinu v humánní medicíně. Ukázalo se, že warfarin má lepší vlastnosti než do té doby používaný dikumarol, a tak byl warfarin v roce 1954 schválen pro lékařské použití u lidí. Mechanizmus účinku warfarinu však zůstal neznámý až do roku 1978, kdy bylo zjištěno, že inhibuje enzym epoxid reduktázu. Výsledkem je snížená dostupnost vitaminu K.

OBSAH VITAMINU K V MIKROGRAMECH (µg) NA 100 g

V zelenině:
Brambory1
Hranolky5
Chipsy bramborové         15
Cibule bílá syrová2
Rajčata6
Mrkev10
Celer – kořen2
Květák20
Okurky20
Fazole zelené33
Salát ledový35
Ibišek jedlý40
Chřest60
Salát zelný80
Zelí145
Kapusta růžičková177
Brokolice180
Špenát380
Kapusta440
V tucích a olejích:
Máslo7
Tuňákový olej24
Margarin42
Olivový olej55
Bavlníkový olej60
Sojový olej193

Warfarin v redukční dietě

Účinnost warfarinu je pravidelně kontrolována tzv. INR testem, který uvádí, za jak dlouhou dobu se krev srazí. U pacientů jím léčených je INR prodloužené a pohybuje se mezi 2–3 body (Norma INR je 1. INR 2, resp. 3 a více znamená, že krev se srazí za 2×, resp. 3× atd. delší dobu. Pro lékařské účely se INR udržuje v rozmezí hodnot 2–3).

Velmi často od pacientů na ambulanci slýcháme, že při užívání warfarinu v redukční dietě nemohou jíst zeleninu. To není ale tak docela pravda! Platí sice, že konzumací zeleniny, jež obsahuje vitamin K, dochází ke snížení účinku warfarinu. Podstatné je ale si uvědomit, že množství vitaminu K v zelenině kolísá.

To znamená, že pacienti léčení warfarinem mohou konzumovat zeleninu, ale ve stále stejném množství (např. nelze jeden den sníst 1 kg rajčat a druhý den pouze 10 dkg). Jedině tak si totiž udrží hladinu INR.

Jak se snáší warfarin s orlistatem?

Druhým častým dotazem ze strany pacientů je, zda mohou současně s warfarinem užívat orlistat. Odpověď zní ano, přičemž i zde platí, že je potřeba užívat stále stejnou dávku orlistatu. Při užívání orlistatu se vstřebává o cca 30 % méně tuků přijatých potravou a vitamin K patří mezi vitaminy rozpustné v tucích. Výkyvy v dávkách orlistatu by proto mohly vést ke změnám INR.

Při kombinaci orlistatu s warfarinem, a to zejména při zahájení terapie, se doporučují častější kontroly INR.

Přečteno:  16031×

Vyšlo:  24. 3. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Okénko lékárníka

 
© Aleš Krupička 2007–2020