Obesity News
Cukrovka – od léčby k prevenci

Cukrovka – od léčby k prevenci

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ačkoliv se do vývoje nových léků na cukrovku investují obrovské finanční prostředky, v posledních dvaceti letech nárůst počtu diabetiků prudce stoupá a zřejmě i nadále stoupat bude. Odhaduje se, že v naší populaci je cca 7–8 % diabetiků. Připočteme-li k tomu pacienty s tzv. porušenou glukózovou tolerancí, dostaneme se někam k 15 % potenciálně velmi rizikových pacientů s poruchou metabolismu cukrů z dospělé populace.

Diagnóza cukrovky 2. typu je pro spoustu lidí velkým strašákem. Mezi nejčastější rizika spojená s cukrovkou patří např. infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, ale i ischemická choroba dolních končetin či onemocnění ledvin. Na druhou stranu je třeba říci, že mezi jednotlivými diagnózami existují jen minimální rozdíly v hladině glukózy. Tak je tomu např. u porušené glukózové tolerance a mírné cukrovky, jež mají celkové prognózy a rizika velmi podobná.

Jak známo, významným faktorem působícím na rozvoj cukrovky je nadváha či obezita. U obézních lidí je výskyt cukrovky dokonce více než 3× vyšší než u lidí s normální hmotností. Česká populace na tom v tomto ohledu není zrovna nejlépe. Podle posledního výzkumu v rámci projektu Žij zdravě (www.zijzdrave.cz) z roku 2008 spadá do těchto kategorií zhruba 56 % dospělých. A k údaji, že 90 % všech diabetiků má nadváhu nebo je obezních, již snad není potřeba nic dodávat.

Jak nejlépe snížení hmotnosti dosáhnout?

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že pro zlepšení stavu cukrovky je rozhodující snížení hmotnosti. Dlouhodobě se jako nejefektivnější ukazuje kombinace pohybové aktivity a redukčního stravovacího režimu. Platí, že pravidelná pohybová aktivita vede u cukrovkářů k lepší kompenzaci cukrovky, a navíc fyzická zdatnost hraje ve vyšším věku daleko významnější roli než samotná hmotnost. Každý diabetik by svou pohybovou aktivitu měl volit pečlivě, a to s ohledem na možná rizika pro cukrovku. Přestože se obecně doporučují aerobní aktivity jako chůze či plavání, může být vhodný i silový, resp. odporový trénink, který snižuje hladinu cukru v krvi tím, že významně zvyšuje citlivost inzulinových receptorů. Celou řadu praktických návodů naleznete na cviceniscukrovkou.cz.

Dalším důležitým opatřením, které by měl každý cukrovkář dodržovat, je tzv. diabetická dieta. Ta spočívá v omezení energetického příjmu při zachování zastoupení tuků, sacharidů a bílkovin ve stravě. Samozřejmě je třeba se vyhýbat potravinám s vyšším obsahem sacharidů, nicméně daleko významnější je sledovat celkový denní energetický příjem. Obezřetnost je namístě u dia potravin, které jsou často pro cukrovkáře zcela nevhodné.

Prevence je nejlepším a také nejlevnějším řešením

V posledních letech se ukazuje, že velmi dobrou metodou pro léčbu diabetu 2. typu u pacientů s vyšším stupněm obezity může být tzv. bariatrická chirurgie. Podle jistých studií dokonce došlo k vymizení diabetu v 70–90 % případech do dvou let po operaci. Pro úspěch bariatrických výkonů je ovšem zásadní správná indikace pacientů, která jednoznačně patří do rukou zkušeného diabetologa nebo specialisty obezitologického centra.

V celém odborném světě je zřejmé a neoddiskutovatelné, že prevence cukrovky je levnější než vlastní léčba. Lze ale diabetu 2. typu předcházet? Ano! Například snížení spotřeby druhotně zpracovaných mas (uzenin apod.) či pohybová aktivita od dětství hrají zásadní roli. Rozhodně neplatí, že děti z nadváhy či obezity vyrostou. Většina z nich se s tímto problémem a rovněž se zvýšeným rizikem cukrovky potýká i v dospělosti.

Přečteno:  10016×

Vyšlo:  21. 4. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020