Obesity News
Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho pacientů s cukrovkou začalo ve snaze změnit svůj životní styl preferovat výrobky s označením „dia“. V této souvislosti vyvstávají otázky zabývající se např. složením dia potravin či jejich přínosem v redukčním režimu.

Co jsou dia potraviny vlastně zač? Jak jejich označení napovídá, měly by to být potraviny, které jsou určeny především diabetikům. Výhodnost jejich užívání pro diabetiky je potom odvozena ze skutečnosti, že neobsahují jednoduché cukry, jako např. glukózu či sacharózu (hroznový a řepný cukr), které způsobují velké výkyvy hladin krevního cukru a jako takové nejsou při léčbě cukrovky žádoucí. V dia potravinách jsou jednoduché cukry nahrazeny jiným sladidly, např. aspartamem, sorbitem atd. Jak je to ale s jejich výhodností pro diabetiky ve skutečnosti?

Dia, nedia, dia, nedia?

Na tomto místě je potřeba si uvědomit, že cukry se v potravinách nevyskytují jen „jako sladidlo“, nýbrž že jsou obsaženy také v mouce či škrobu, který daná potravina obsahuje (např. sušenka není jen náplň, ale i oplatka). Z toho vyplývá, že není tak úplně na místě domnívat se, že, pokud budeme konzumovat pouze dia potraviny, se nám hladina krevního cukru nezmění. Navíc platí, že ostatní ingredience dia potravin jsou většinou stejné jako u těch „nedia“ – zejména obsah tuku (který má na svědomí největší navýšení energetické hodnoty dané potraviny) je obvykle stejný nebo dokonce i vyšší.

Dále je při výběru dia potravin důležité zaměřit se na to, jaké náhradní sladidlo je použito. Existují totiž dvě skupiny náhradních sladidel, přičemž první z nich tvoří nízkokalorická sladidla – např. aspartam (proto kola jím slazená nemá žádné kalorie) – a ve druhé skupině nalezneme v podstatě stejně kalorická sladidla, jako je „klasický“ cukr – např. fruktózu či sorbitol. Pokud tedy budeme sahat po potravinách s obsahem náhradních sladidel z druhé skupiny, musí nám být jasné, že svému tělu v redukčním úsilí nijak zásadně nepomůžeme.

Označení potravin, s nímž se můžeme setkat v našich obchodech

  • nízkoenergetické či nízkokalorické potraviny – energetická hodnota je nižší než 170 kJ/100 g, resp. nižší než 80 kJ/100 ml u tekutých potravin
  • neenergetické potraviny (tj. bez kalorií) – energetická hodnota je nižší než 17 kJ/100 ml
  • potraviny s nízkým obsahem tuku – obsahují méně než 3 g tuku/100 g nebo méně než 1,5 g/100 ml u tekutých potravin
  • potraviny s nízkým obsahem cukru – obsahují méně než 5 g cukru/100 g nebo 100 ml
  • potraviny bez tuku – obsahují méně než 0,5 g tuku/100 g nebo 100 ml
  • potraviny bez cukru – obsahují méně než 0,5 g cukru/100 g nebo 100 ml
  • potraviny se sníženým obsahem (energie, tuku, cukru apod.) – obsah energie nebo živin je snížen nejméně o 30 % oproti porovnatelné potravině; na výrobku musí být uvedeno, co bylo důvodem snížení energie.

Proto, pokud jste diabetici 2. typu, raději se potravinám s označením „dia“ vyhýbejte, neboť se tak vystavujete riziku výkyvů hladiny krevního cukru, a to zejména při konzumaci velkého množství dia sušenek či dortů v domnění, že se vám „přece nemůže nic stát“. Navíc tak nemůžete očekávat u cukrovky 2. typu tolik žádoucí redukci hmotnosti.

Na druhou stranu pokud vás tzv. honí mlsná (a nemáte hypoglykemii), tak vypitím 2 dcl dietní koly určitě neprovedete takovou dietní chybu, jako kdybyste si dali dia či klasický dort.

A pokud cukrovkou netrpíte, tak – vyjma nápojů slazených aspartamem – vám ostatní dia potraviny v redukčním úsilí příliš nepomohou.

Light neznamená více

Označení potravin „light“ znamená, že v nich bylo výrobním postupem sníženo procentuální zastoupení tuků (a někdy i cukrů). Tuk ovšem v potravinách funguje jako jakési pojivo, bez něhož nic nedrží pohromadě, proto musí být v light výrobcích něčím nahrazen – nejčastěji škrobem či želatinou. A co se týká volných sacharidů, ty jsou v light produktech někdy nahrazovány náhradními sladidly, jako např. aspartamem. Konzumace light potravin tak může vést ke stejnému paradoxu jako např. kouření tzv. light cigaret, které navozuje dojem, že je snad méně škodlivé, a proto je lidé konzumují ve větším množství.

A stejné je to i s light potravinami. I zde se lidé domnívají, že jich mohou konzumovat více, neboť obsahují přece málo kalorií. Takové chování ovšem v důsledku vede k daleko vyššímu příjmu kalorií, než kdybychom snědli méně „nelight“ potravin.

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že light potraviny mají vyšší glykemický index (tuk je v nich nahrazen cukry ve formě škrobu či želatiny), což znamená, že se po jejich konzumaci dostavuje pocit hladu dříve než po klasických potravinách.

Přečteno:  11765×

Vyšlo:  21. 4. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020