Obesity News
Tlustý člověk – člověk spokojený?

Tlustý člověk – člověk spokojený?

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Lidé s nadváhou a obézní klamou tělem. Proč by jinak tak často dostávali nálepku pohodových, spokojených dobráků či lidí, kteří prostě umí žít a zhubnout snad ani nechtějí. Tak tomu ale skutečně není. Tito lidé bývají velmi často nespokojení a touží po změně. Rozpor mezi jejich vnitřním cítěním a vnějším projevem pak vede k větší životní nespokojenosti i k vyššímu výskytu depresí apod. I to dokazuje výzkum provedený na konci roku 2008 v rámci projektu Žij zdravě, s jehož výstupy vás na této stránce chceme seznámit.

1. Životní spokojenost závisí více na stupni nadváhy či obezity než na věku

Ačkoliv by se mohlo zdát, že nejvíce naši životní spokojenost ovlivňuje věk, a s ním související možnosti aktivního vyžití, ukazuje se, že daleko více nás omezuje nadměrná hmotnost. Ve výzkumu se za spokojené označilo 46 % obézních a 53 % lidí nad 50 let, což naznačuje, že s přibývajícím věkem se umíme vyrovnat lépe než s vyšší hmotností. Podobný jev se projevil i v hodnocení spokojenosti se zdravím – nespokojených bylo 24 % lidí nad 50 let a 31 % obézních bez rozdílu věku.

2. Depresemi trpí obézní i podvyživení

Co se týká výskytu depresí, poměrně očekávaně se projevil mírný vzestup v závislosti na věku. Daleko významnější byl ale u obézních lidí (téměř 35 %) a u lidí s BMI nižším než 18,5 (téměř 36 %). Všichni respondenti (hubení, normální, s nadváhou a obézní) překvapivě považují životní prostředí za zdravé. V tomto postoji se ale odráží jedna negativní skutečnost, a to neochota cokoliv měnit, což zejména u lidí s nadváhou a obézních není dobré.

3. Fyzická kondice a vzhled

Co se týká špatné fyzické kondice, resp. potíží při pohybu, ty uvedlo 69 % obézních. U lidí s nadváhou to bylo 48 % a s normální hmotností pouze 36 %. Otázky po spokojenosti se svým vzhledem či odborně řečeno s jeho akceptabilitou ukázaly, že pouze cca 16 % obézních se ztotožňuje s tím, jak vypadá a ostatní (tj. 84 %) chtějí změnu, která nejčastěji souvisí se snížením hmotnosti. U lidí s nadváhou chce změnit svůj vzhled 71 % osob a s normální hmotností 62 %. U těchto skupin bývá změna vzhledu motivována většinou jiným faktorem než snížením hmotnosti.

4. Obézní lidé pociťují nedostatek životní energie

Přestože obézní lidé mají v tukových zásobách uloženo mnoho energie, té, které je rychle zapotřebí pro každodenní běžné pohybové aktivity, pociťují nedostatek. To uvedla více než polovina z nich (52 %). U osob s nadváhou je to pouze 36 % a s normální hmotností pak 27 %. I to je jeden z důvodů, proč jsou obézní lidé v každodenním životě méně pohybově aktivní.

Negativní vliv vysokého BMI (nad 30) je možné pozorovat i u hodnocení spokojenosti s dalšími faktory týkajícími se běžného života, jako např. s pracovním výkonem, schopností vykonávat každodenní běžné činnosti, s osobními vztahy, se sexuálním životem, s dostupností zdravotní péče, s dopravou, sama se sebou, s podporou od přátel i se spánkem. Platí zde nepřímá úměra: čím vyšší BMI, tím méně respondentů je spokojeno s daným faktorem. Vliv BMI se nijak výrazně neprojevil v hodnocení životních podmínek v místě bydliště.

Obézní lidé by se měli ke svému životu postavit aktivně

Před celou společností stojí v tomto směru dvě hlavní výzvy. Jedna směřuje k samotným obézním lidem a jejím obsahem je, že by co nejvíce měli převzít odpovědnost za sebe sama, usilovat o aktivní přístup a o realizaci změny svého života. A druhou výzvou je, aby tzv. normální lidé změnili svůj přístup k obézním. Zejména pak aby si nemysleli, že obézní jsou se svým stavem spokojeni, a pokud to bude jen trochu možné, aby byli nápomocni v jejich boji s kilogramy.

Přečteno:  11350×

Vyšlo:  23. 6. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020