Obesity News
Pohybová aktivita a obezita v české populaci v 21. století

Pohybová aktivita a obezita v české populaci v 21. století

Výskyt obezity v posledních letech neustále stoupá a není tomu jinak ani u české populace. Tento fakt potvrdil poslední výzkum, který prováděla agentura STEM/ MARK koncem roku 2008 a s jehož výsledky vás postupně seznamujeme na stránkách Obesity NEWS.

Je zřejmé, že pohyb a denní habituální (tedy běžná) pohybová aktivita hraje nespornou roli a pravděpodobně větší než všechna cvičení doporučovaná různými odborníky. Z výzkumu vyplývá, že i pouhé vlastnictví osobního automobilu či jízdního kola má vliv na hmotnost, resp. hodnotu BMI. Zatímco vlastnictví auta pozitivně souvisí s vyšší hmotností, resp. s vyšším BMI, tak naopak vlastnictví kola vede k opaku (nižšímu BMI), a to i bez zodpovězení otázky, kolik hodin týdně na kole respondent tráví. I pouhé vlastnictví chaty či chalupy, resp. pohyb spojený s péčí o ně vede k nižšímu BMI. Stejný efekt se ovšem nepotvrdil u majitelů psů, resp. výzkumem nebylo prokázáno, že vlastnictví psa má vliv na nižší hmotnost, resp. BMI.

Výzkum dále prokázal, že pro výskyt obezity v dospělosti je rozhodující přítomnost nadváhy, resp. obezity v dětství – tento vztah se potvrdil v celých 78 %! Tolerantní představy rodičů, že jejich děti z nadváhy či obezity vyrostou, se tak ukázaly jako nepravdivé.

Chodit 15 min. denně nestačí

BMI podle věku a sportovní aktivity provozované v mládí

Výzkum dále sledoval, kolik dní v týdnu a s jakou intenzitou se lidé věnují pohybovým aktivitám. Ukázalo se, že jsme v tomto směru spíše pasivní, jelikož intenzivní pohybové aktivitě se věnuje pouhých 23 % žen a 38 % mužů nad 18 let, včetně aktivních sportovců, studentů apod. Více než polovina žen nevykonává žádnou pohybovou aktivitu, 34 % žen nevykonává ani aktivitu o střední intenzitě, u mužů je to 25 %, a dvě třetiny českých žen věnuje pohybové aktivitě o střední intenzitě méně než hodinu týdně. U mužů to je téměř polovina dospělé populace.

Chůzi jako svou každodenní aktivitu uvedly dvě třetiny mužů (63 %) a žen (64 %). Ovšem vzhledem k tomu, že je jí průměrně věnováno cca 15 min. denně, je z hlediska vlivu na nižší BMI neúčinná. Mezi překvapení výzkumu patří údaj o tom, že sedavé zaměstnání nemá vliv na hodnotu BMI. To znamená, že rozhodující pro vyšší hmotnost je aktivní pohybová aktivita a nikoliv např. osmihodinové sezení v kanceláři či stání za pultem.

Organizovaný pohyb je účinnou prevencí nadváhy

Výzkum dále prokázal velký význam organizované pohybové aktivity – 26 % dospělé populace při účasti 2× týdně je v kategorii nadváhy a pouze 7 % v pásmu obezity. Je jednoznačné, že efekt organizované pohybové aktivity se uplatňuje především v prevenci, a nikoliv v následné léčbě.

Analyzovali jsme také vliv tělesné výchovy na základní škole na provozování pohybové aktivity v dalším životě. A zatímco kluky ovlivňuje tělesná výchova spíše pozitivně – tzn. že sportují i po ukončení základní školy, u dívek je situace opačná.

Nejčastějším důvodem zanechání pohybové aktivity je nedostatek času. Ten se projevuje typicky okolo 25. roku života. U kolektivních sportů při rekreačním provozování bývá typickým důvodem rozpad sportovní skupiny, ukončení vysokoškolského studia a nástup do zaměstnání, u žen pak těhotenství.

V otázkách nadváhy je vždy výhodnější prevence. Provozování pravidelné pohybové aktivity je proto důležité již v dětství. Dokonce ani pravidelné cvičení v dospělosti nemusí tento deficit nahradit.

Dbejte proto na to, aby vaše děti měly pravidelnou pohybovou aktivitu, nejlépe spojenou s krásnými zážitky. I zde platí rčení, co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.

Čas strávený pohybovou aktivitou za týden podle intenzity

Přečteno:  13071×

Vyšlo:  29. 9. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020