Obesity News
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Výzkum v rámci projektu Žij zdravě, který podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, prováděla agentura STEM/MARK v roce 2008. Proveden byl na reprezentativním vzorku, tj. kopírujícím českou populaci, čítajícím 2 058 osob starších 18 let. Odbornými garanty byli prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., a MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V tomto speciálním vydání Obesity NEWS jsme pro vás připravili přehled nejzajímavějších zjištění o českých ženách a mužích v souvislosti s nadváhou a obezitou.

Nadváha a obezita

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Postoj české populace k problematice nadváhy a obezity

 • 78 % mužů nepovažuje za problém nadváhu a 19 % obezitu.
 • 91 % žen považuje obezitu za problém.

Věkem tloustneme

 • Výskyt obezity je častější u starších lidí.
 • Každý dospělý Čech v průběhu života přibírá průměrně 0,25 kg každý rok.

57 % dospělé populace se pohybuje v pásmu nadváhy nebo obezity

 • Počet obézních vzrůstá na úkor lidí s ideální hmotností.
 • Normální hmotnost si většinou udržují ženy.
 • Nadváhu vykazují více muži.
 • Obezních žen a mužů je přibližně stejně.
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Životospráva

Jaká stravovací opatření by měli přijmout obézní lidé?

 • Omezit konzumaci:
  • tučných jídel ve všech denní dobách a především pak ve večerním čase,
  • zpracovaného masa k snídani a obědu,
  • pečiva a cereálií k snídani.
 • Do svého jídelníčku zahrnout více zeleniny a ovoce.

Pohybová aktivita

Muži se intenzivní pohybové aktivitě věnují častěji a déle než ženy

 • Více než polovina žen a 40 % mužů nevykonává žádnou pohybovou aktivitu
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Vliv četnosti provozování pohybové aktivity na vývoj hmotnosti

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Sedavé zaměstnání, tj. počet hodin, které člověk přes den prosedí, nemá vliv na rozvoj nadváhy či obezity

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace
 
Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Dlouhodobě největší vliv:

 • na nízké hodnoty BMI má
  1. sportovní aktivita
  2. rekreační pohyb
  3. aktivity spojené s chalupařením.
 • na vysoké hodnoty BMI má
  1. 1. vlastnictví automobilu
  2. častá konzumace zpracovaného masa
  3. konzumace tučných jídel.

Zdravotní rizika

Z nadváhy vyplývá riziko cukrovky a vysokého krevního tlaku, přičemž obézní jsou těmito komplikacemi již postiženi, a to:

 • téměř polovina má vysoký krevní tlak
 • a pětina trpí cukrovkou.

Cukrovka a vysoký krevní tlak bývají nejčastěji rozpoznány mezi 40. a 60. rokem života, obezita mnohem dříve, a to často již po 20. roce.

Hlavní příčiny nadváhy:

 • Genetické dispozice – děti obézních rodičů jsou 3× častěji obézní.
 • Špatné stravovací návyky především příjem tučných potravin a nedostatek zeleniny či ovoce a mléčných výrobků.
 • Nedostatek pohybové aktivity.

Děti z nadváhy nevyrostou, naopak nadváha v dětství vede k nadváze v dospělosti.

Lidé s nadváhou trpí téměř 3× častěji, a obézní lidé dokonce 6× častěji vysokým tlakem než lidé s normální hmotností.

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Rizikový obvod pasu má téměř 50 % mužů (102 cm) a 60 % žen (88 cm), přičemž více než polovina z nich spadá do pásma „rizikovější“.

Lidé s nadváhou trpí 2× častěji, a obézní lidé dokonce téměř 7× častěji cukrovkou než lidé s normální hmotností.

Obezita v České republice – exkluzivní výzkum o vývoji hmotnosti české populace

Kvalita života

Obézní lidé:

 • nejvíce ze všech hodnotí kvalitu svého života jako spíše nižší (u lidí s podváhou a s normální hmotností je tomu právě naopak)
 • častěji prožívají deprese či pocity beznaděje a úzkosti (u lidí s podváhou je tomu také tak).

Lidé, kteří žijí v rodinách, vykazují nižší hodnoty indexu BMI.

Vysoké BMI negativně ovlivňuje zdravotní a psychické faktory kvality života, především ale:

 • omezuje možnost vykonávat potřebnou či preferovanou činnost kvůli nejrůznějším bolestem
 • zvyšuje potřebu lékařské péče.

Vysoké BMI se rovněž negativně podílí např. na našem vnímání sebe sama, osobních vztahů, sexuálního života, kvality spánku, pracovního výkonu či dostupnosti zdravotní péče.

Přečteno:  14252×

Vyšlo:  30. 12. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020