Obesity News
Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

Pravidelnou kontrolou krevního tlaku významně přispíváte k péči o své zdraví. Nízký i vysoký tlak totiž může signalizovat určitá onemocnění či nutnost přistoupit k jistým opatřením, např. při vysokém krevním tlaku k úpravě léčiv, samozřejmě na základě rozhodnutí lékaře. V domácích podmínkách lze k tomuto účelu využít tlakoměr neboli tonometr.

Málokdo ví, že krevní tlak bývá ovlivněn tzv. syndromem bílého pláště, který se objevuje u velké části pacientů a vyznačuje se zvýšeným krevním tlakem měřeným v ordinaci. Můžeme si ho vysvětlit vlivem cizího prostředí, mírným stresem a emocemi. Proto se doporučuje pravidelné měření tlaku v domácím prostředí.

Správný výběr domácího tlakoměru

Informujte se, zda má váš tlakoměr atest, jenž je garancí, že přístroj splňuje doporučení vydané Evropskou hypertenzní společností (EHS).

Na českém trhu je v současnosti k dispozici několik typů tlakoměrů. Pro zvládnutí správné techniky domácího měření jsou nejvhodnější poloautomatické (s ručním nafukováním manžety) a zcela automatické tonometry, které jsou velice populární díky snadnému ovládání.

Rozdíl mezi jednotlivými tonometry je také v umístění manžety (prst, zápěstí či paže), přičemž nejpřesnější hodnoty poskytuje tlakoměr s manžetou na paži. Ostatní umístění manžety negativně ovlivňují základní princip měření, a to např. v důsledku zúžení okrajových cév, vzdálenému umístění manžety od srdce či ohýbání a napřimování zápěstí.

Tlakoměry využívají oscilometrický princip měření tlaku krve. Tento jev lze vysvětlit jako záznam kmitání tlaku nad stlačenou tepnou.

Pravidelné měření krevního tlaku se doporučuje při každé změně medikace, při prvním zjištění zvýšeného krevního tlaku a před návštěvou lékaře. V těchto případech měřte tlak krve 7 dní ráno a večer. Při dlouhodobé kontrole krevního tlaku je dostačující měření 1–2 dny v týdnu. Pro vaši inspiraci, jak správně zapisovat hodnoty domácího měření krevního tlaku, může posloužit výše uvedený „Vzor“. Nezapomeňte zaznamenávat také pulz, který významně slouží k diagnostice onemocnění. Počet následujících měření záleží na výsledných hodnotách. V případě, že rozdíl mezi prvním a druhým měřením je větší než 5 jednotek (mmHg), proveďte i třetí. Pokaždé byste měli zaznamenat rozdílné okolnosti při měření, jež mohou být příčinou rozdílnosti naměřených hodnot krevního tlaku. Domluvte se se svým lékařem, při jakých hodnotách tlaku krve ho budete kontaktovat.

Správné domácí měření krevního tlaku poskytuje velmi kvalitní výsledky, které mohou být dále použity při vyšetřovacích a léčebných postupech. Využijte jedinečné možnosti podílet se na společné péči o vaše zdraví. V lékárnách vám kolegové rádi poradí se správným výběrem tonometru.

Hlavní zásady domácího měření tlaku

 • 1. Vyberte si klidnou místnost s komfortní teplotou.
 • 2. Půlhodinu před měřením nepijte kávu, čaj, alkohol, nejezte a nekuřte.
 • 3. Vždy provádějte měření před užitím léků.
 • 4. Ujistěte se, že vám oděv nestlačuje paži.
 • 5. Zvolte vhodnou velikost manžety (viz obr. Porovnání velikosti manžet).
 • 6. Posaďte se, opřete se a zůstaňte 5–10 min. v klidu.
 • 7. Manžetu umístěte správně na paži (cca 2 cm od loketní jamky, hadička směřuje dolů).
 • 8. Loket si opřete o stůl.
 • 9. Seďte nehybně, nemluvte, uvolněte se, dolní končetiny by měly zůstat nepřekřížené.
 • 10. Nejprve změřte tlak na obou pažích, pro každé další měření zvolte tu, na níž byla zjištěna vyšší hodnota.
 • 11. Každý výsledek zaznamenejte do tabulky (viz obr. Vzor pro záznamy krevního tlaku a pulzu).
 • 12. Měření opakujte po 1–2 min., celkem 2–3× (dle naměřených hodnot).

Přečteno:  12969×

Vyšlo:  16. 2. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Kardiovaskulární

 
© Aleš Krupička 2007–2020