Obesity News
Výskyt obezity v České republice v roce 2011 (1. část)

Výskyt obezity v České republice v roce 2011 (1. část)

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V listopadu a prosinci proběhl další výzkum, který se věnoval výskytu obezity a přidružených onemocnění v České republice (první probíhal v letech 2000 a 2001, následoval rok 2008). Výzkum byl proveden společností STEM/MARK v rámci projektu Žij zdravě, který je podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Zkoumaný vzorek obsahoval celkem 2065 osob, které svým složením podle základních sociodemografických dat (např. pohlaví, věk, vzdělání) odrážejí reálnou dospělou populaci ČR. Respondenti byli v rámci výzkumu dotazováni osobně, byli váženi a byl jim měřen obvod pasu.

Podle posledního výzkumu výskytu obezity v ČR spadá 35 % dospělé populace do kategorie nadváhy (BMI 25,1–29,9 kg/m2) a 23 % do kategorie obezity (BMI nad 30 kg/m2). To znamená, že v porovnání s posledním prováděným výzkumem (2008) nedošlo k významnému nárůstu osob v těchto kategoriích. Tento trend lze vysvětlit několika způsoby, např. tak, že naše populace již dosahuje svého maxima (téměř dvě třetiny populace s vyšší hmotností je maximem i vzhledem k naší genetické výbavě), jistý vliv může mít také celkově lepší informovanost veřejnosti o rizicích s obezitou spojených. Rovnovážný stav ve skupině obézních lze vysvětlit také tak, že přirozený úbytek (úmrtí, přičemž obézní lidé umírají dříve) a přírůstek (dorůstají noví dospělí obézní) jsou dlouhodobě víceméně v rovnováze.

Co nejvíce ovlivňuje naši hmotnost

Přestože v odborných ambulancích pro léčbu obezity je poměr žen a mužů přibližně 4 : 1, skutečné skóre hubnoucích pokusů je nejvýše 2 : 1. To znamená, že i muži se často snaží řešit svoji hmotnost, ale jen málokdy pod odborným dohledem a své pokusy si často nechávají pro sebe.

Pomocí sofistikovaných statistických výpočtů se ukázalo, že největší vliv na vzestup hmotnosti má konzumace tučných jídel (především v tzv. fast foodech) a sekundárně zpracovaného masa, resp. uzenin. Jako nejúčinnější prevence proti vzestupu hmotnosti byla prokázána pohybová aktivita, pravidelné jídlo a konzumace ovoce a zeleniny. To nejsou jen fráze, pokud omezíte přísun jídla, budete jíst pravidelně a do svého běžného režimu zařadíte pohybovou aktivitu, která nemusí být přímo sportem, výsledky v podobě úbytku hmotnosti, resp. zmenšení obvodu pasu se jistě dostaví.

Problémy s hmotností v dětství trvají i v dospělosti

Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplývá, že ti, kteří měli nadváhu či obezitu v dětství, mají problémy s hmotností i v dospělosti (u chlapců je to celých 80 %, u děvčat pak více než 66 %). To znamená, že již v dětství je třeba aktivně intervenovat do životního stylu, protože právě v tomto období je největší šance na úspěch. S rostoucím věkem je provádění jakýchkoliv změn složitější.

Výskyt obezity v České republice v roce 2011 (1. část)

Kdy nejvíce přibíráme

K největšímu hmotnostnímu nárůstu dochází nejvíce po 50. roce, přičemž tato skutečnost platí jak u lidí, kteří v minulosti sportovali, tak u nesportovců. Rozdíl je snad jen v tom, že sportovci do tohoto období vstupují s nižší „startovací“ hmotností.

Muži svou obezitu velmi často podceňují

Z výzkumu vyplynulo, že více než jedna čtvrtina obézních mužů (25 %) nepovažuje svou obezitu za problém, u žen je to jen zhruba 10 %. A dokonce celých 77 % mužů nepřikládá nadváze žádnou důležitost. To jistě také vyplývá z celospolečenského klimatu, kdy muž s nadváhou je považován za „normál“, zatímco atraktivita žen, nebo chcete-li tzv. ideál krásy, se většinou poměřuje nízkým body mass indexem.

Přečteno:  11197×

Vyšlo:  16. 2. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020