Obesity News
Výskyt obezity v České republice v roce 2011

Výskyt obezity v České republice v roce 2011

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Jak jsme již uvedli ve druhém letošním čísle, počet obézních se od posledního provedeného průzkumu v roce 2008 příliš neliší. V dospělé populaci ČR se procento lidí s nadváhou a obézních stále pohybuje okolo 57 až 58 %. S obezitou jsou však spojena i další onemocnění, zejména cukrovka 2. typu a vysoký krevní tlak. Ta jsou ještě o něco nebezpečnější nežli samotná obezita, jelikož je často odhalíme až ve fázi komplikací (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a další).

Co s vysokým krevním tlakem?

Nejčastěji bývá vysoký krevní tlak zjištěn mezi 41. a 50. rokem, což je také pravý čas na preventivní prohlídky. Pokud ale máte nadváhu nebo se vysoký krevní tlak vyskytuje ve vaší rodině, rozhodně běžte na prohlídku dříve.

V dospělé populaci má každý pátý člověk (22 %) vysoký krevní tlak. V případě lidí s nadváhou toto riziko již mírně stoupá (26 %). U obézních lidí pak platí, že téměř polovina z nich (45 %) má vysoký krevní tlak, přičemž s postupujícím věkem jeho výskyt nadále stoupá. Pokud mají vysoký krevní tlak oba rodiče, existuje více než 51% šance, že se objeví i u jejich potomka, a to bez ohledu na nadváhu či dokonce obezitu. To znamená, že příčina vzniku vysokého krevního tlaku je multifaktoriální (z více příčin) s tím, že obezita vše jen znásobuje. Nejčastěji bývá vysoký krevní tlak zjištěn mezi 41. a 50. rokem, což je také pravý čas na preventivní prohlídky. Pokud ale máte nadváhu nebo se vysoký krevní tlak vyskytuje ve vaší rodině, rozhodně běžte na prohlídku dříve. Včasná léčba vysokého krevního tlaku prostřednictvím změny životního stylu (omezení soli, snížení hmotnosti, pravidelná pohybová aktivita), při nedostatečném efektu podpořená farmakologicky prokazatelně zlepšuje prognózu výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Obezita a cukrovka – „věrní” souputníci

Celkem je v populaci cca 7–8 % diabetiků, z nichž 95 % jsou diabetici 2. typu, a z nich přes 90 % má nadváhu či obezitu, přičemž snížení hmotnosti u diabetiků s nadváhou či obezitou může vést až k přechodnému vymizení diabetu.

Výskyt obezity a cukrovky 2. typu v dospělé populaci ČR je častý, navíc se obě tato onemocnění často vyskytují společně. Přitom stále není zřejmé, co je příčinou čeho, tedy zda je příčinou obezity špatný metabolismus cukru (tzv. inzulinová rezistence, resp. cukrovka), nebo je tomu naopak. S určitostí ale víme, že snížení hmotnosti pozitivně ovlivňuje kompenzaci cukrovky. Nezpochybnitelnou roli zde hrají určité genetické vlivy, např. když mají cukrovku oba rodiče, je velmi pravděpodobné, že ji bude mít i jejich potomek. Pro to, v kterém věku se cukrovka objeví, může být zase rozhodující tělesná hmotnost a fyzická zdatnost.

V dnešní populaci bývá cukrovka nejčastěji diagnostikována mezi 50. a 60. rokem, přičemž obézní lidé by na preventivní vyšetření měli jít již v mladším věku – cukrovka se u nich totiž vyskytuje 5× častěji než u štíhlých lidí (14 % u obézních vs. 3 % u štíhlých). Celkem je v populaci cca 7–8 % diabetiků, z nichž 95 % jsou diabetici 2. typu, a z nich přes 90 % má nadváhu či obezitu, přičemž snížení hmotnosti u diabetiků s nadváhou či obezitou může vést až k přechodnému vymizení diabetu. Tito lidé by však měli být celoživotně pod lékařským dohledem a při znovuobjevení cukrovky aktivně léčeni.

V listopadu a prosinci 2010 proběhl další výzkum, který se věnoval výskytu obezity a přidružených onemocnění v České republice (první probíhal v letech 2000 a 2001, následoval rok 2008). Proveden byl společností STEM/MARK v rámci projektu Žij zdravě, který je podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Zkoumaný vzorek obsahoval celkem 2065 osob, které svým složením podle základních sociodemografických dat (např. pohlaví, věk, vzdělání) odrážejí reálnou dospělou populaci ČR. Respondenti byli v rámci výzkumu dotazováni osobně, byli váženi a byl jim měřen obvod pasu.

Program prevence VZP: Klub pevného zdraví

Žij zdravě VZP

Jako člen Klubu pevného zdraví máte stálé výhody v podobě bonusů a slev u smluvních partnerů. V rámci programu Zdravý život můžete získat až 1 300 Kč ročně na pohybové a rehabilitační aktivity, vybrané druhy očkování nebo bezlepkovou dietu. Více informací na www.vzp.cz.

Výzkum proběhl za laskavé podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v rámci projektu Žij zdravě.

Přečteno:  11642×

Vyšlo:  14. 4. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020