Obesity News
Je obezita spojena se zvýšeným rizikem úmrtí?

Je obezita spojena se zvýšeným rizikem úmrtí?

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Jak jsme psali již v minulém čísle, je obezita spojena s dalšími civilizačními chorobami, které dohromady tvoří tzv. metabolický syndrom (tvoří jej diabetes mellitus neboli cukrovka, zvýšený krevní tlak – tzv. arteriální hypertenze, zvýšená hladina cholesterolu, dna aj.). Dříve byla obezita chápána spíše jako kosmetický problém. Na základě nejnovějších výzkumů však bylo prokázáno, že je jedním z nejrizikovějších faktorů (spolu s kouřením), které nám mohou výrazným způsobem zkracovat život.

Důležitým zdrojem informací jsou pro lékaře klinické studie, ve kterých se zkoumají nemoci a léky na velkých skupinách pacientů. Podívejme se nyní na výsledky jednotlivých studií věnovaných vztahu obezity a úmrtnosti (mortality) na ni.

Vztah BMI a rizika úmrtí

Již v minulosti byl opakovaně prokázán vztah BMI (body mass index – počítá se tak, že dělíme váhu v kilogramech výškou v metrech na druhou, norma: 20–25, nadváha: 26–29, obezita: více než 29 kg/m2) a mortality. Mortalita je obvykle vztahována k normálnímu BMI 20–25. Zvýšená mortalita stoupá už od BMI 25, tj. při nadváze. Tzv. obezita III. stupně (BMI nad 40) bývá spojena s 3–4× vyšším rizikem úmrtí, než je tomu u pacientů s normální hmotností. Nicméně bylo prokázáno, že "pouhá" redukce hmotnosti nestačí. Pacienti, kteří sice zredukovali svou hmotnost, nicméně nezanechali kouření a ani neprovozovali fyzickou aktivitu (cvičení) a jejichž krevní tlak a hladina krevního cukru (glykemie) nebyly adekvátně léčeny, měli riziko úmrtí sice nižší než před redukcí hmotnosti, ale stále zůstávalo zvýšené. A naopak – pokud pacienti redukci hmotnosti spojili se zanecháním kouření, začali pravidelně cvičit a došlo k normalizaci krevního tlaku a glykemie (ať už léky či režimovým opatřením), riziko úmrtí se výrazným způsobem snížilo. To znamená, že při léčbě metabolického syndromu je nutné zaměřit se na všechny jeho složky, které u daného jedince metabolický syndrom tvoří, a nejen na některé z nich. Prostě všechno, nebo nic.

Co říkají studie

Studie provedená na velkém souboru 40 000 žen ve věku 45–60 let ukázala, že už pokles hmotnosti o 10 % snižuje riziko úmrtí o 20 % a riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby dokonce až o 25 %. Ještě výraznější vliv redukce hmotnosti byl zjištěn u obézních diabetiků, kde po redukci hmotnosti (a zlepšení kompenzace diabetu) klesla mortalita o 25 % a úmrtnost na choroby srdce a cév (např. infarkt myokardu) dokonce o 30 %. Jiné studie propočítaly, že každý zredukovaný kilogram u obézních diabetiků vedl k prodloužení života o 4 měsíce! Výsledky jiných studií prokázaly, že pravděpodobně ještě silnější vztah k úmrtnosti než BMI má obvod pasu.

Další studie zkoumají účinky léků na snižování tělesné hmotnosti (antiobezitik) na snížení mortality. Nicméně tyto studie probíhaly či probíhají zatím relativně krátkou dobu, a proto jejich výsledky dnes ještě nelze zobecňovat. V současnosti probíhající studie se sibutraminem (SCOUT) nebyla ještě ukončena, a tak si na její výsledky ještě nějaký čas počkáme.

Bariatrická chirurgie a mortalita

Rovněž bariatrické výkony (tj. chirurgické operace: bandáže žaludku, sleeve gastrectomy aj., název pochází z řeckého slova baros – těžký, velký) mají příznivý vliv na obezitu. Po operacích může až u 90 % pacientů vymizet cukrovka, výrazně klesá hladina tuků v krvi, zlepšuje se krevní tlak. Už starší studie prokázaly výrazný pokles mortality. Tyto výsledky nedávno potvrdily studie přednesené na světovém obezitologickém kongresu v Sydney v roce 2006.

Diagnóza vyžadující aktivní pátrání

Obezita zcela nepochybně zvyšuje úmrtnost. Řada studií ukazuje, že tento efekt je vyvolán spíše komplikacemi obezity než obezitou samotnou. Z tohoto důvodu bychom měli na obezitu pohlížet sice jako na závažný rizikový faktor, ale především jako na diagnózu, která vyžaduje aktivní pátrání i po dalších přidružených onemocněních.

Situace v léčbě obezity je poměrně příznivá. Je prokázáno, že redukce hmotnosti snižuje mortalitu a prodlužuje tak život. Největší vliv na pokles mortality u obézních mají tzv. bariatrické chirurgické výkony.

Zdroj:

  • Svačina, Š. (ed.): Metabolický syndrom. Triton, Praha 2006.
  • Jee SH, Sull JW, Park J, Lee SY, Ohrr H, Guallar E, Samet JM: Body-mass index and mortality in Korean men and women.
  • N Engl J Med.; 355(8):2006,779–87, Adams KF, Schatzkin A, Harris TB, Kipnis V, Mouw T, Ballard-Barbash R, Hollenbeck A, Leitzmann MF: Overweight, obesity, and mortality in a large prospective cohort of persons 50 to 71 years old.
  • N Engl J Med.;355(8):2006,763–78, Williamson DF et al.: Prospective study of intentional weight loss and mortality in never-smoking overweight US white women aged 40–64 years
  • Am J Epidemiol. 1995; 141(12):1128–1141, Lean ME: Obesity, weight loss and prognosis in type 2 diabetes Diabet Med. 7, 1990:228–33.

Přečteno:  15251×

Vyšlo:  4. 10. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020