Obesity News
Jak se chránit proti slunečnímu záření

Jak se chránit proti slunečnímu záření

Mgr. Alena Menclová

Slunce je nezbytnou součástí života na zemi. Přes složitý proces fotosyntézy rostlin se podílí na tvorbě kyslíku a dodává zemi potřebné světlo a teplo. Slunce má však i své negativní stránky, jednou z nich je vysílání nebezpečného ultrafialového (UV) záření. To nevidíme ani necítíme, ale může nám vážně poškodit zdraví.

Intenzita UV záření je různá, a to podle ročního období, zeměpisné polohy, denní doby nebo prostředí, ve kterém se nacházíme. O hodnotách intenzity nás informuje tzv. UV index, s nímž se setkáváme například při každodenních předpovědích počasí v médiích. Stupnice UV indexu se pohybuje v rozmezí od 0 do 10 stupňů, přičemž stupně 1–2 označují slabou intenzitu, 3–5 střední, 6–7 vysokou, 8–10 velmi vysokou a hodnoty nad 11 stupňů znamenají extrémní intenzitu.

Věnujte pozornost ochrannému faktoru

UV záření mění svojí intenzitu podle ročního období, zeměpisné polohy, denní doby nebo prostředí, ve kterém se nacházíme.

V případě nízké intenzity se můžeme pohybovat venku dle libosti, žádná rizika plynoucí z UV záření nám nehrozí. Při střední a vysoké intenzitě se doporučuje být během poledne ve stínu, nosit pokrývku hlavy, sluneční brýle a chránit pokožku ochranným krémem proti slunečnímu záření. V průběhu velmi vysoké a extrémní intenzity UV záření se doporučuje nevycházet ven během poledne, být spíše ve stínu a nezbytné je chránit si hlavu pokrývkou a pokožku ochranným krémem.

Při výběru vhodného ochranného krému proti slunečnímu záření je důležité se zaměřit na vysoký obsah „sun protection factor“ (SPF) neboli na hodnotu ochranného faktoru – ten by měl dosahovat minimálně čísla 15, a dále také na přítomnost filtrů proti škodlivému záření UVA a UVB. Sílu SPF volte dle lokality, nadmořské výšky, prostředí a doby výskytu na slunci. Rizikovější oblasti a delší pobyt na slunci vyžaduje nejvyšší ochranný faktor (50+). Ochranné přípravky aplikujte vždy 30 min. před sluněním. V případě, že během výskytu na slunci provozujete aktivity způsobující nadměrné pocení (např. jízda na kole, běh) nebo plavání, opakujte aplikaci přípravku několikrát za den.

Minimalizujte riziko fotoalergické reakce

UV záření lze rozdělit dle oblasti spektra na tři hlavní typy:
  • UVA – dlouhovlnné záření, které prochází i přes sklo
  • UVB – středněvlnné záření
  • UVC – krátkovlnné záření.

Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita) může nepříjemně zkomplikovat zdravotní stav pacienta. Ke kožní reakci dochází díky přítomnosti senzitivní látky, která je citlivá na působení UV záření. Léčivé nebo pomocné látky se do těla mohou dostat jak ve formě lokální, tak i systémové (injekce, tablety atd.). Lokální aplikace ve většině případů způsobuje kožní fotoalergickou reakci, což je reakce imunitního systému na látku, která po ozáření sluncem v těle alergizuje. Mezi rizikové skupiny látek patří některé desinfekce, lokální léčivé přípravky proti bolesti a zánětu, chemické sluneční filtry, vonné substance aj.

Fototoxicita je velmi běžně se vyskytující typ fotosenzitivity a obvykle vzniká za přítomnosti dostatečného množství fotoaktivní látky v kůži a dostatečné dávky UV záření. Fotoaktivní látka, přijímaná do těla systémově i lokálně, změní poměrně složitým procesem po ozáření svoji strukturu a ovlivní biologický systém v kůži. Tím vzniká dobře známý projev kožní reakce, jako je zarudnutí a tvorba puchýřků doprovázená pálením a bolestivostí kůže. Některé fotoaktivní látky mohou být současně i látkami fotoalergizujícími (viz tabulka Fototoxicita vs. fotoalergická reakce).

Mezi nejdůležitější doporučení při užívání některých z výše zmiňovaných fotosenzitivních látek patří nevyskytovat se na přímém slunci a chránit se ochrannými prostředky proti UV záření. Aktuálním problémem zůstávají časté kožní reakce po aplikaci topických přípravků proti bolesti a zánětu (nesteroidní antiflogistika).


Jak se chránit proti slunečnímu zářeníJak se chránit proti slunečnímu zářeníJak se chránit proti slunečnímu záření

Od 1. května proto vešla v platnost změna výdeje léčivého přípravku obsahující účinnou látku ketoprofen, který je jedním z nejvíce fotosenzitivních nesteroidních antiflogistik. Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) povoluje výdej léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu pouze na lékařský předpis. K tomuto opatření přispěly časté nežádoucí účinky vyvolané působením UV záření na kůži po aplikaci přípravku s ketoprofenem.

Podobnou reakci mohou vyvolat i ostatní látky ze stejné skupiny léčiv. Proto je nezbytné postižené místo chránit před sluncem dokonce až po dobu 14 dnů po skončení léčby. Nikdy si nezapomeňte po aplikaci přípravku s ketoprofenem důkladně umýt ruce.

Setkáte-li se s podobnou kožní reakcí, neváhejte a ihned kontaktujte svého lékaře. Případně se obraťte na mé kolegy v lékárně. Rádi vám poradíme, jak se správně chránit proti slunečnímu záření a také vás upozorníme na konkrétní léky, které mohou po výskytu na slunci vyvolávat zmiňované kožní reakce.

Přečteno:  8384×

Vyšlo:  25. 5. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020