Obesity News
Jídelní chování dětí a adolescentů

Jídelní chování dětí a adolescentů

MUDr. Petr Hlavatý

Nadváha a obezita u dětí a dospívajících se v posledních desetiletích stala globální epidemií. Ani Česká republika není výjimkou a prevalence nadváhy a obezity jak u dětí, tak u dospívajících narůstá. Tyto faktory spolu s vyšší potřebou energie a jednotlivých živin vytváří z období dospívání nutričně rizikové období života.

Bohužel je známou skutečností, že z obézního dospívajícího často vyrůstá obézní dospělí a stejně tak stravovací návyky, které si osvojil během dospívání, si přenáší až do dospělosti. Nadměrný příjem energie a specifických živin (zejména tuků a jednoduchých sacharidů) během dospívání může navíc ovlivnit riziko rozvoje chronických onemocnění v pozdějším věku. Jedná se zejména o složky metabolického syndromu – obezitu, diabetes 2. typu, hypertenzi a další kardiovaskulární onemocnění, ale i zvýšení rizika onemocnění rakovinou a osteoporózou.

Dítě současnosti: mnoho tuků a málo pohybu

Příčinou rozvoje nadváhy a obezity je, až na ojedinělé případy, nerovnováha mezi příjmem potravy a výdejem energie. To znamená, že jak zvýšení energetického příjmu, tak i pokles pohybové aktivity vedou k vzestupu hmotnosti. Pokud se oba faktory spojí, je vzestup o to výraznější. A máli dítě oba rodiče obézní, je riziko toho, že se u něj vyvine obezita, více než dvojnásobné. Nejde přitom jen o možnou genetickou dispozici, ale zejména o naučení se nevhodným stravovacím návykům.

Výsledky řady studií, které sledovaly stravovací zvyklosti adolescentů v různých evropských zemích a v USA, ukazují na časté nedodržení doporučených dávek příjmu jednotlivých makro- i mikronutrientů. Zaznamenáván bývá především vysoký příjem tuků, který se zároveň podílí na nadměrném celkovém příjmu energie.

Nedostatek fyzické aktivity má negativní vliv na vzestup tělesné hmotnosti. Děti tráví velkou část dne sezením ve škole a po návratu domů často rovnou usedají k televizi nebo k počítači.

Starejte se o to, co vaše dítě skutečně jí

Významný je i vliv reklamy. Děti a dospívající stráví před televizní obrazovkou více času než jejich štíhlí vrstevníci. Televizní reklama cílená na děti a dospívající často doporučuje energeticky bohaté potraviny a nápoje a bohužel je nezřídka kdy doprovázena falešným tvrzením, že jsou tyto potraviny zdravé.

To se následně promítá i do výběru potravin dětmi. Školní automaty, dnes dostupné téměř v každé škole, tuto situaci dále zhoršují tím, že většinou nenabízejí žádnou zdravější variantu. Obdobná situace je, i když děti dostanou peníze na to, aby si samy svačinu koupily. Pro rodiče je sice takovéto řešení jednodušší a pohodlnější než svému synovi nebo dceři připravit zdravou a vyváženou svačinu do školy, pro dítě samotné to ale může znamenat začátek cesty k nadváze a obezitě. V řadě studií je prokázán významný vliv konzumace sladkých nápojů a fast food pokrmů na rozvoj obezity u adolescentů. Fruktóza, obsažená hlavně v sirupech používaných do nápojů, pečiva, zákusků apod., je považována za jednu z příčin nárůstu prevalence dětské obezity v USA.

Dalším významným faktorem ovlivňujícím tělesnou hmotnost je i pravidelnost v příjmu potravy. Děti a dospívající, kteří pravidelně snídají, mají nižší riziko rozvoje nadváhy. K pravidelnému stravování významně přispívá i dostupnost obědů ve školních jídelnách. Řada průzkumů ukazuje, že kvalita jídel se ve školních jídelnách výrazně zlepšuje a jejich složení odpovídá zásadám správné výživy. Ovšem pro děti, které z domova neznají např. řadu druhů zeleniny a jsou zvyklé na jednotvárný jídelníček sestávající často pouze z upravených polotovarů nebo koupených jídel, může být takto vypadající oběd velkým překvapením.

Pro své děti jste vzorem… i v životosprávě!

S prevencí rozvoje nadváhy a obezity je potřeba začít co nejdříve a nečekat až na okamžik, kdy je tělesná hmotnost již nad horní hranicí normy. Jídelní chování dětí a adolescentů mohou ovlivnit zejména jejich rodiče. Děti se učí jíst to, co vidí u svých rodičů. A pokud sami preferují nezdravý styl stravování, nemohou od svých dětí očekávat jiné chování. Důležité je s dětmi o správné výživě mluvit a najít si čas na společné stolování. Jídlo připravené doma by mělo být pestré a pro děti atraktivní. Samozřejmostí je preference zdravých potravin, zeleniny, ovoce, libového masa, polotučných mléčných výrobků a upozadění sladkostí, smažených jídel a dalších potravin s vysokým obsahem energie. Vhodné je i zapojení dětí do samotné přípravy jídla a jeho servírování.

Přečteno:  9889×

Vyšlo:  14. 9. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Obezita u dětí

 
© Aleš Krupička 2007–2020