Obesity News

Těhotenství a obezita

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Těhotenství s sebou skoro vždy přináší váhový přírůstek, který je způsoben jednak působením hormonů (tělo se připravuje na kojení – jedním z energetických zdrojů pro tvorbu mateřského mléka je tuk ukládaný během těhotenství) a rovněž zvýšeným přísunem potravy. V těhotenství je přitom potřeba rozlišovat dva typy obezity – tu, která byla přítomna již před těhotenstvím, a tu, která vznikla v jeho průběhu. Pojďme se na oba případy podívat zblízka.

Žena byla obézní již před otěhotněním

Normální váhový přírůstek v těhotenství se pohybuje okolo 16 kg, jsou ale i maminky, které přiberou více než 30 kg.

Pokud žena trpí obezitou, tak daleko hůře přichází do jiného stavu, obezita se tedy může spolupodílet na neplodnosti ženy. S obezitou je velmi často spojen i syndrom polycystických ovarií, pro nějž je snížená plodnost až neplodnost typická. Druhým rizikem pro obézní ženu je zvýšené riziko vzniku těhotenské cukrovky. Proto gynekologové u rizikových žen doporučují během těhotenství opakovaně provádět orální glukózový test (pití sladké vody). Pak je tu ještě zvýšené riziko vysokého krevního tlaku, který může způsobit zpomalení růstu plodu nebo může být příznakem tzv. preeklampsie (tj. stavu vyznačujícím se zvýšeným krevním tlakem / hranice je 140/90/ a bílkovinou v moči /0,5 g/24 hodin/). Po porodu u obézní ženy navíc existuje zvýšené riziko vzniku cukrovky druhého typu.

Obezita vznikla až během těhotenství

Mnohé ženy, které pravidelně sportovaly, se během těhotenství podvědomě bojí cvičit, což samo o sobě může vést k váhovému přírůstku.

Takto vzniklá obezita může mít opět několik příčin, žena např. během těhotenství musela užívat léky, které vedou ke zvýšenému riziku vzniku obezity, např. Prednison (velmi často se užívá, pokud žena tvoří protilátky proti spermiím či oplodněnému vajíčku). Nebo žena musí užívat jiné hormony k udržení těhotenství. Dalším faktorem, který se spolupodílí na vzniku obezity u těhotných je snížená pohyblivost ženy, např. pokud má žena zvýšené riziko potratu, někteří lékaři v tomto případě dokonce doporučují klid na lůžku. Mnohé ženy, které pravidelně sportovaly, se během těhotenství podvědomě bojí cvičit, což samo o sobě může vést k váhovému přírůstku. A v neposlední řadě se na obezitě vzniklé během těhotenství podílí i zvýšená (někdy psychogenní) chuť k jídlu, zejména pak v druhé polovině těhotenství.

V důsledku poporodní deprese se ženě nemusí podařit správně a dostatečně spustit laktaci. A žena, která nekojí nebo kojí málo, může nabrané kilogramy redukovat o mnoho hůře než žena kojící.

Rizika jsou zde velmi podobná jako v případě obezity před těhotenstvím, zejména pak zvýšené riziko vzniku těhotenské cukrovky a následně zvýšené riziko vzniku cukrovky druhého typu, zvýšené riziko vzniku vysokého krevního tlaku během těhotenství a eventuální vznik preeklampsie. Existuje zde i zvýšené riziko poporodní deprese, která u původně neobézních matek může být frustrující. Stres vyvolaný depresí může být důvodem, proč se dané ženě nepodaří správně a dostatečně spustit laktaci (kojení). A v důsledku toho, že žena nekojí nebo kojí málo, se jí mohou nabrané kilogramy redukovat o mnoho hůře než ženě kojící. Proto je nejvýhodnější obezitě předcházet, a to zejména pravidelnou stravou či omezením sladkostí – slova o tom, že miminko potřebuje sladkosti, jsou nesmyslná.

Přečteno:  9721×

Vyšlo:  16. 11. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Obezita v těhotenství

 
© Aleš Krupička 2007–2020