Obesity News
Farmakoterapie u obezity

Farmakoterapie u obezity

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Jak známo, obezita začíná být celosvětovým problémem. Její nárůst se nejčastěji dává do souvislosti se životním stylem dnešní doby – málo pohybu, sedavé zaměstnání, stravování ve fast foodech.

S obezitou se však spojují i další nemoci, které souhrnně nazýváme metabolický syndrom. Jsou to především:

  • diabetes mellitus 2. typu neboli cukrovka – dříve se vyskytovala ve stáří, mnozí ze čtenářů ji tedy mohou znát pod označením "stařecká cukrovka", dnes se ale tento typ cukrovky vyskytuje už i u dětí
  • arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak
  • dyslipidemie – zvýšená hladina tuků (cholesterolu, triglyceridů) v krvi
  • zvýšená hladina kyseliny močové v krvi (dna, podagra) a jiné.

Pacienti trpící metabolickým syndromem mají daleko větší riziko vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, ale i některých nádorových onemocnění (karcinom tlustého střeva, nádory vaječníků a dělohy, u mužů pak nádory prostaty). Obvykle toto riziko výrazně klesá, pokud se pacientovi podaří zredukovat svou stávající hmotnost alespoň o 10 %.

Léky na hubnutí

Často však pacient není schopen celoživotně držet přísnou dietu a hledá nějakou pomocnou "berličku", která by aspoň zpočátku zmírnila pocit hladu či chuti. Zde mohou přicházet na pomoc léky na hubnutí. Na první pohled se může zdát, že léků na redukci hmotnosti je mnoho. Opak je však pravdou. Musíme totiž rozlišovat "opravdové" léky, které jsou schváleny Státním úřadem pro kontrolu léčiv – do této skupiny patří antiobezitika (Xenical, Lindaxa a Meridie, Adipex). Tyto léky jsou vždy na lékařský předpis a pacient má být sledován po dobu jejich užívání lékařem.

Druhou skupinou (daleko početnější) je skupina látek či preparátů, které mohou pomoci při redukci hmotnosti. Ty můžeme volně koupit ve většině lékáren bez lékařského předpisu. Tyto preparáty často obsahují např. vlákninu, kofein aj., ale jejich účinek na redukci je mnohdy sporný.

Poslední skupinou preparátů, které napomáhají při redukci hmotnosti, jsou redukční koktejly. Ty jistě mohou pomoci při redukci hmotnosti, nicméně pokud se pacient nenaučí racionálně stravovat (což při koktejlové terapii jde dost těžce) tak se po skončení hubnutí objevuje velmi často jo-jo efekt. Tento druh diety je vhodný u pacientů, kteří potřebují rychle zredukovat svoji hmotnost – např. před plánovanými operacemi.

Antiobezitika

Nové léky na obezitu, které jsou prozatím ve stadiu vývoje, můžeme rozdělit do několika skupin:
  • působící na funkci mozku, kde blokují chuť či hlad
  • zasahující do metabolizmu tukového hormonu leptinu
  • působící v oblasti střeva, kde zamezují vstřebávání živin
  • účinkující přímo na tukovou tkáň, nejčastěji zmenšením jejího množství, např. cíleným zánikem tukových buněk (apoptóza).

Mezi nejstarší léky na našem trhu patří Fentermin – Adipex Retard. Tento lék v době, kdy byl uveden na trh, představoval velmi účinné antiobezitikum. Poměrně dobře snižoval chuť k jídlu. Nicméně měl, a u nás stále má (neboť je zde stále na trhu), i mnoho nežádoucích účinků – např. bušení srdce, nadměrnou potivost, nespavost a podrážděnost, které většinou odezněly do několika dnů od zahájení terapie. Bohužel tento preparát má i další nežádoucí účinky, které se projevují až při delším užívání (tři a více měsíců), a to vznik plicní hypertenze a rozvoj závislosti na tomto léku. Z tohoto důvodu byl již v mnoha zemích EU stažen z trhu.

Jako další a moderní antiobezitika přišly na náš trh další dva preparáty: Orlistat – Xenical a Sibutramin – Meridia či Lindaxa.

Orlistat působí ve střevě, kde zablokuje svým působením enzym, který tráví tuk. To znamená, že aplikujeme-li preparát s konzumací tučných potravin, objeví se u nás velmi silný průjem. Orlistat se využívá zejména u obézních diabetiků s ischemickou chorobou srdeční, u nichž je kontraindikace použití Sibutraminu. Váhové úbytky po Orlistatu jsou cca 10 kg za rok.

Druhým antiobezitikem na našem trhu je Sibutramin. Jedná se o lék, který působí v centrální nervové soustavě (mozku) a vede k potlačení chuti k jídlu či spíše hladu. Při zahájení terapie se u pacientů může objevit nespavost, bušení srdce, podráždění či naopak excitace. Tyto projevy obvykle odezní do několika dnů. Preparát nesmí užívat pacienti s ischemickou chorobou srdeční, pacienti užívající antidepresiva a pacienti s glaukomem. Jeho užívání může vyvolávat migrenózní bolesti hlavy. Váhové úbytky po Sibutraminu jsou větší než po Orlistatu a pohybují se okolo 15 kg za rok. Jako nový preparát je vyvíjen tzv. Celistat. Ten je však prozatím jen ve stadiu klinických studií.

Lék proti slasti

Mezi nové léky, které by v budoucnu mohly pomoci v léčbě obezity, patří Rimonaband. Jedná se o antagonistu kanabinoidních receptorů (receptory slasti) v mozku. Účinek Rimonabandu na centra slasti se používá např. v odvykání kouření. Pacienti zařazení do studií rovněž uváděli, že se u nich snížila chuť na alkohol. Rimonaband nelze užívat u klinicky prokázané deprese, neboť by ji mohl prohloubit.

Univerzální preparát neexistuje

Obezita a její léčba se stále více dostávají do popředí zájmu farmaceutických firem. Ročně jsou věnovány miliardy dolarů na výzkum nových léků, které by "za nás" problém obezity vyřešily. Bohužel žádný takový univerzální preparát zatím neexistuje. Nezbývá nám, než jít starou klasickou a osvědčenou cestou – tedy být střídmí v jídle a věnovat se pohybovým aktivitám.

Přečteno:  17350×

Vyšlo:  20. 9. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2019