Obesity News
Proč to mají muži s hubnutím jednodušší než ženy?

Proč to mají muži s hubnutím jednodušší než ženy?

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

Když jsem se v minulosti podílela na kurzech snižování nadváhy a měla smíšenou, žensko-mužskou skupinu, byla jsem svědkem toho, že muži (i když byli v menšině) hubli rychleji a s větší lehkostí. Vždy jsem čelila otázkám, jak je to možné. Zvláště pak tehdy, když z analýz jídelníčku a změn jídelního chování vyšlo najevo, že muži často nevyvíjeli ani poloviční úsilí v porovnání se ženami, a přesto měli až dvojnásobně větší úspěchy.

Možná že podobnou zkušenost máte i vy. Také jste hubnuli společně s partnerem, oba jste dodržovali stejná jídelní doporučení, absolvovali stejnou pohybovou aktivitu a také stejně hřešili? A partner měl již po měsíci menší velikost oblečení, zatímco vy přemlouváte váhu, aby pohnula ručičkou o trochu více doleva? Mohu vás uklidnit. Stejně jako je platné rčení o rozdílnosti v myšlení mezi muži a ženami na příkladu Marsu a Venuše, platí rozdílnost i v hubnutí. Kde hledat rozdíly?

1. Počet pokusů, rozhodnutí a motivace

Základní motivací k hubnutí je pro většinu žen nespokojenost s vlastním vzhledem. Ženy většinou hubnou (vy)trvale, neustále se trápí různými dietami a tím se vlastně neustále pohybují v kolotoči hubnutí a přibírání. Dále mají velké znalosti o dietetických opatřeních, skladbě potravy, základních doporučeních ohledně zdravého životního stylu, což se paradoxně odrazí v tom, že nemají z čeho ubírat a jejich metabolismus se stává úsporným. Muži za sebou mnoho hubnoucích pokusů nemají, většinou hubnou jednou v životě, zhubnou a váhu si udrží. Jistě namítnete, že znáte muže, kteří zase přibrali, ale věřte, že v porovnání se skupinou žen, jsou v menšině. Muži o dietách příliš nevědí, mnohdy nevědí vůbec nic, což je pro ně v důsledku výhodou. Stačí přestat jíst uzeniny, místo piva či coly pít vodu a hubnutí jde prakticky samo. Motivací jsou pro muže nejčastěji zdravotní potíže a také potřeba zvýšení fyzické kondice.

2. Povahové rysy

Ženy se nechají velmi ovlivňovat emocemi a nepodstatnými detaily. Často už dopředu předpokládají, že dieta znovu nevyjde. Muži jsou více praktičtí a orientovaní na dosažení cíle. Když už se jednou rozhodnou, máloco (kdo) je odradí a nehledají žádné výmluvy. Nemají problém s plánováním a více než ženy umí vytvářet strategie pro zvládání zátěžových situací. Muži také daleko lépe snášejí pomalu viditelné výsledky, tedy přes pomalejší rozjezd mohou být vytrvalejšími běžci. Ženy bývají bez rychlých úspěchů často frustrované, a tak se vrhají do nových a nových diet.

3. Dieta vs. pohyb

Ženy si v souvislosti s hubnutím vybaví spíše omezení se v jídle (dietu), muži sáhnou po pohybo - vé aktivitě.

4. Hormony a rozložení tuku v těle

Hormony testosteron (muži) a estrogen (ženy) formují rozložení tuku v těle již od puberty po celý život (tvar jablko vs. hruška). Muži mají navíc více svalové hmoty, takže mají vyšší bazální metabolismus.

Zdá se tedy, že rozdíl v pohlaví při procesu hubnutí je, podívejme se ale na tuto informaci z nadhledu. Třeba tak, že ženy se zase pro změnu dožívají vyššího věku. Stále platí, že nejdůležitější ze všeho je mít k hubnutí silnou motivaci a také podporu okolí – protože, jak známo, ve dvou (třech, pěti...) se to lépe táhne a hledání výmluv je mnohem těžší!

JAK HUBNOU MUŽI A ŽENY V ČR?

Muži a hmotnost

20 až 29 let – normální hmotnost vykazuje 61 % mužů a obézních je 11 %.

30 až 40 let – více než 1/2 mužů se potýká s nadváhou a obézních je 13 %.

50+ – zpomalování nárůstu hmotnosti, i tak ale bývá dosažen maximálně nepříznivý hmotnostní stav. 22 % mužů má normální hmotnost a 33 % je obézních.

60+ – významné zlepšení, které je ale pravděpodobně dáno předčasnými úmrtími na onemocnění, která jsou spojena s nadváhou a obezitou.

Více jak tři čtvrtiny mužů s nadváhou jsou ohroženi kardiovaskulárními onemocněními kvůli nahromaděním tuku v oblasti břicha. Ženy navíc bývají k mužům v tomto směru často příliš tolerantní, a tak dochází k dalšímu bagatelizování tohoto problému.

Ženy a hmotnost

18 až 19 let – dokonce celá desetina žen (11 %) se pohybuje v kategorii podváhy (BMI pod 18,5). Mnohdy podstupují agresivní diety, které mají neblahé důsledky pro další život.

20 až 29 let – 7 žen z deseti (71 %) se pohybuje v pásmu normy, jen 11 % má nadváhu a přibližně stejně velká skupina je obézních.

30+ – téměř pětina žen (19 %) se dostává do nadváhy a 13 % je obézních.

50 až 59 let – již dvě třetiny žen mají nadváhu nebo obezitu.

60+ – 40 % žen má nadváhu a 35 % je obézních.

Teprve poté dochází k mírnému vylepšení hmotnostního profilu, a to z podobných důvodů jako u mužů. U žen je obezita většinou méně riziková pro výskyt kardiovaskulárních onemocnění (tuková tkáň se hromadí v oblasti boků a hýždí). I to je jeden z důvodů, proč se ženy dožívají vyššího věku.

Více informací naleznete na www.zijzdrave.cz a www.yesneyes.cz (pro děti a adolescenty).

Přečteno:  6414×

Vyšlo:  27. 6. 2012

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020