Obesity News
Obezita a riziko vzniku nádoru

Obezita a riziko vzniku nádoru

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

Výskyt obezity a nadváhy celosvětově významně stoupá. S obezitou souvisí i výskyt mnoha dalších onemocnění, jakými jsou diabetes mellitus, srdečně‑cévní onemocnění na podkladě aterosklerózy, poruchy plodnosti, artróza nosných kloubů, depresivní stavy apod. Tím, že se nám daří léčit velkou část komplikací přímo souvisejících s obezitou, dožívají se pacienti s obezitou vyššího věku než dříve.

V posledních letech se zjišťuje, že s obezitou souvisejí i některá nádorová onemocnění. Je prokázáno, že čím je pacient obéznější (čím vyšší BMI), tím má vyšší riziko vzniku mnoha nádorových onemocnění (viz graf). Toto riziko ještě stoupá, pokud obézní pacient trpí diabetem.

MECHANISMUS VZNIKU NÁDORŮ U OBÉZNÍCH PACIENTŮ

Obezita a riziko vzniku nádoru

Důvody, proč se u obézních pacientů vyskytují některé nádory častěji, jsou předmětem intenzivního výzkumu. Domnívám se, že na vzniku různých typů nádorů se podílí odlišný mechanismus, který však doposud není detailně objasněn. Předpokládá se vliv působení inzulinu, který koluje v krvi v mnohem vyšších hodnotách než u zdravého jedince. Dále se předpokládá, že nadměrná tuková tkáň je v podstatě největší hormonální žlázou v těle. Produkuje jednak velké množství hormonů (estrogenů, adipokinů apod.) a také látek, které jsou příčinou trvalého mírného zánětu. Při dlouhodobém působení pak mohou stimulovat neboli dráždit jednotlivé buňky k nádorovému bujení. Na vzniku nádoru se však podílí i mnoho dalších faktorů (genetika, vliv prostředí a zevních činitelů – kancerogeny z potravy apod.). To je vysvětlení, proč vzniká nádor jen u některých obézních jedinců. O které nádory jde především?

GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY

Nádory prsu

Nadměrné množství tukové tkáně je významným zdrojem vzniku ženských pohlavních hormonů – estrogenů. To má význam především u žen po přechodu, kdy již vyhasla činnost vaječníků. Obézní ženy, u kterých vznikne zhoubný nádor prsu, ho často navíc zjistí až v pozdějším pokročilém stadiu, protože jsou z důvodu obezity mnohem obtížněji vyšetřitelné. Proto je navíc u těchto žen na tento nádor vyšší úmrtnost než u štíhlých.

Nejjednodušším vyšetřením je pravidelné samovyšetřování prsů pacientkou. Navíc mají ženy po 45. roce věku nárok na preventivní mamografické vyšetření (rentgen prsu) jednou za dva roky.

Nádory dělohy

Příčinou jejich vyššího výskytu je rovněž vysoká hladiny estrogenů, které jsou produkovány tukovou tkání, zvláště po přechodu. U těchto nádorů dochází také k pozdní diagnostice, protože obézní ženy jsou při ultrazvukovém gynekologickém vyšetření obtížněji vyšetřitelné.

Pro včasnou diagnostiku jsou důležité pravidelné preventivní kontroly na gynekologii.

NÁDORY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ

Obezita a riziko vzniku nádoruObezita a riziko vzniku nádoru
Foto: shutterstock.com

Nádory tlustého střeva

U obézních pacientů dochází k mnohem větší produkci a vyplavování inzulinu. Tento hormon ovlivňuje metabolismus cukrů. Zjednodušeně řečeno, působí obecně na buňky, zejména v tlustém střevě, tak, že podporuje jejich bujení až ke vzniku karcinomu. Riziko vzniku toho typu nádoru je ještě vyšší u pacientů s diabetem. Mezi další rizikové faktory patří nesprávná skladby stravy – málo vlákniny a naopak vysoký příjem tučných potravin a zvýšená konzumace alkoholu.

Nejjednodušší je vyšetření vzorku stolice, které odhalí skryté krvácení již malého nádoru. Je to pro pacienta velmi nenáročné vyšetření a lze ho požadovat jako bezplatné preventivní vyšetření u praktického lékaře po 50. roce věku. Po 55. roce lze požadovat i preventivní vyšetření kolonoskopem (optickým kabelem), které je však pro pacienta již náročnější. Česká republika zaujímá ve výskytu tohoto zhoubného nádoru bohužel první místo na světě.

Nádory jícnu a žaludku

Na vzniku těchto nádorů se podílí tzv. gastroezofageální reflux. U obézních jedinců bývá snížená funkce svalu, který svírá přechod mezi jícnem a žaludkem. Proto dochází k tomu, že se část natráveného a kyselého obsahu žaludku vrací do jícnu. Výstelka jícnu není tak odolná vůči agresivní natrávenině. Chronickým drážděním se pak buňky mohou postupně změnit v nádorové.

Typickým příznakem bývá pálení žáhy, které by pacient neměl podceňovat. Včasnou diagnostikou a podáváním léků, které snižují kyselost žaludečního obsahu, lze tomuto typu nádoru úspěšně předcházet.

Nádory žlučníku

U obézních pacientů se vyskytují žlučové kameny častěji než u štíhlých jedinců. I když jsou kameny ve žlučníku mnoho let, pacient nemusí prodělat typický žlučníkový záchvat. Ten se však častěji vyskytuje u obézních, kterým se daří hubnout. Je však třeba si uvědomit, že žlučový kámen způsobuje dlouhodobé dráždění stěny žlučníku, ve které může probíhat nenápadně chronický zánět, který může postupně přerůst až v nádorové bujení.

Názory lékařů na chirurgické odstranění žlučových kamenů, pokud jsou zjištěny jen náhodně a pacientovi nepůsobí obtíže, nejsou jednotné. Převládá však názor, že by měly být preventivně odstraňovány. Jejich přítomnost lze zjistit pomocí ultrazvukového vyšetření břišní dutiny.

PREVENCE VZNIKU NÁDORŮ

Obecně lze riziko vzniku těchto nádorů významně snížit, pokud pacient úspěšně zhubne. Tím se zmenší především objem tukové tkáně (hlavně v oblasti břicha) a do krevního oběhu se tak dostane menší část látek, které se na vzniku nádorů prokazatelně podílejí. Riziko vzniku nádoru se sníží již při snížení hmotnosti o 5–10 %. Je prokázáno, že i pravidelná pohybová aktivita aerobního typu významně snižuje riziko vzniku nádorů, a to nejen u obézních jedinců.

Další významnou prevencí je zapojení pacienta do screeningových vyšetření prostřednictvím ošetřujících lékařů (praktický lékař, gynekolog i lékař-specialista), jak je výše u jednotlivých onemocnění popsáno.

Přečteno:  7104×

Vyšlo:  25. 2. 2013

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění

 
© Aleš Krupička 2007–2020