Obesity News
CLINICIP – nová naděje pro kriticky nemocné pacienty

CLINICIP – nová naděje pro kriticky nemocné pacienty

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Pojem kriticky nemocný pacient zahrnuje nemocné po těžkých poraněních, náročných operacích, těžkých infekcích a jiných příčinách, které vedou k nutnosti hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Záchrana života těchto pacientů vyžaduje velmi intenzivní a komplexní léčbu mnohdy s nutností připojení na dýchací přístroj, náhrady funkce ledvin, jater či jiných orgánů. Péče o takové pacienty je pochopitelně nesmírně náročná a také velmi drahá.

Zvýšená hladina glukózy v krvi znamená pro pacienta mnoho komplikací

U pacientů v těžkém stavu se často vyskytuje zvýšení hladiny krevního cukru – glukózy, jež je důsledkem celkového stresu organizmu v kombinaci s podáváním některých léků, které hladinu glukózy také zvyšují. Donedávna bylo toto zvýšení hladiny glukózy, nazývané též diabetes z poškození, považováno za normální a v podstatě za prospěšnou reakci organizmu na stresový stav. Nedávné studie belgických lékařů však prokázaly, že zvednutí hladiny glukózy výrazně ovlivňuje riziko úmrtí kriticky nemocných pacientů, prodlužuje dobu jejich hospitalizace a způsobuje velký počet nejrůznějších komplikací.

Ukázalo se, že vyšší hladiny glukózy vedou například k nárůstu infekčních komplikací, mají negativní vliv na funkci jater i ledvin, prodlužují hojení operační rány a v neposlední řadě mají negativní účinky na funkci srdce. Výše zmíněná belgická studie také potvrdila, že normalizace hladiny glukózy nitrožilní infuzí inzulínu, který hladinu glukózy snižuje, vede k poklesu všech zmíněných komplikací a zlepšení prognózy kriticky nemocných.

Normalizace hladin glukózy inzulínovou infuzí má však řadu úskalí, a proto není na řadě jednotek intenzivní péče prováděna buď vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře. Hlavním problémem intenzivní inzulínové léčby je nebezpečí nadměrného poklesu hladin glukózy – tzv. hypoglykemie. Při poklesu glykemie pod hodnoty 2,5 mmol/l (normální hodnoty jsou mezi 3,5-5,5 mmol/l) může dojít k těžkému poškození mozku, vzniku závažných poruch srdečního rytmu a řady dalších komplikací. Zásadní otázkou tedy zůstává, jak docílit normalizace hladin glykemie u kriticky nemocných pacientů a zároveň neohrozit jejich zdraví nadměrným poklesem glykemie.

Projekt CLINICIP řeší problém normalizace glykemie u pacientů

Cílem evropského projektu CLINICIP je vyřešit problém normalizace glykemie u kriticky nemocných pacientů. Do projektu je zapojeno 15 partnerů z Rakouska, Německa, Itálie, Belgie, Velké Británie a České republiky. Řešení projektu se účastní kliničtí partneři (III. interní klinika 1. lékařské fakulty v Praze, Lékařská univerzita Graz, Royal Brompton Hospital v Londýně a Katolická univerzita v Leuvenu). Partneři pracující na vývoji senzorů pro kontinuální měření glukózy, vyvíjející algoritmus pro automatické vyhodnocování glykemie a dávkování inzulínu. Dále pracují na vývoji přístroje, který by v sobě integroval glukózový senzor, inteligentní algoritmus a infuzní pumpu dávkující inzulín.

Cílem projektu je vyvinou automatizovaný systém složený z glukózového senzoru zavedeného do podkožní tukové tkáně, inteligentního centra vyhodnocujícího hladiny glykemie a určujícího dávkování inzulínu a infuzní pumpy, která zajistí přesné, kontinuální podávání inzulínu. Takové zařízení by mělo výrazně usnadnit péči o kriticky nemocné pacienty a v konečném důsledku i snížit náklady spojené s léčením komplikací těchto nemocných.

Použití systému CLINICIP by navíc mohlo být ještě daleko širší. Po určitém zjednodušení a minimalizaci by mohlo být využíváno i u pacientů s cukrovkou hospitalizovaných nejen na jednotkách intenzivní péče, ale i na běžných odděleních nemocnic. V neposlední řadě by se pak takový systém mohl stát základem tzv. umělé slinivky břišní pro pacienty s cukrovkou prvního typu, u nichž kterých dochází k úplnému vymizení produkce inzulínu.

Přečteno:  13211×

Vyšlo:  9. 6. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020