Obesity News
Povídání o tichém nebezpečí

Povídání o tichém nebezpečí

MUDr. Marta Šimůnková

Sama o sobě zpravidla nebolí a na svou existenci upozorní až svými důsledky. Jde o velmi časté onemocnění druhé poloviny lidského života. Ano, správně – jde o vysoký krevní tlak, tzv. hypertenzi. I přes desítky let trvající osvětu, stav v naší populaci stále není uspokojivý. O své hypertenzi ví zhruba polovina postižených, z nichž polovina se léčí, ale jen polovina z nich je léčena úspěšně. Máme zkrátka mnoho důvodů vyzpovídat doc. MUDr. Tomáše Zelinku, CSc., z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Souvisí obezita a hypertenze? Je hypertenze dědičná?

Arteriální hypertenze s obezitou úzce souvisí, avšak neznamená to, že hubený pacient nemůže trpět arteriální hypertenzí, a naopak. V obecné populaci se spíše dědí sklon k arteriální hypertenzi, vlast- ní arteriální hypertenze jako dědič- né onemocnění je velmi vzácná.

Čím je hypertenze nebezpečná?

Zrádnost arteriální hypertenze spočívá v tom, že nijak nebolí, a pa- cient o ní tedy neví. Pokud není léčena, vede k postižení centrální nervové soustavy v podobě cévní mozkové příhody, kardiovaskulár- ního systému v podobě infarktu myokardu nebo k srdečnímu selhá- ní. Dále pak může vést k poškození ledvin nebo očí.

Jsou nějaká zvláštní doporučení, která by měli obézní s hypertenzí dodržovat? Čeho by se měli vyvarovat?

Pro léčbu arteriální hypertenze je pravděpodobně jediné zvláštní opatření, a to pokud možno co nejvíce omezit solení (to jde ale těžko s ohledem na množství soli v hotových potravinách). Jinak jde spíše o obecná doporučení týkající se zdravého životního stylu – dostatek zdravého pohybu, dostatek odpočinku, strava bohatá na vlákninu, zeleninu a případně ovoce. Vždy myslíme na to, že neléčíme jen arteriální hypertenzi, ale „celého člověka“.

Jsou na tom zdravotně lépe hypertonici štíhlí nebo obézní?

O prognóze pacienta většinou nerozhoduje jediný ukazatel – v tomto případě jeho hmotnost. V některých případech mohou mít lepší prognózu i pacienti s vyšší hmotností – například ti s lepší tělesnou trénovaností ve srovnání s netrénovanými štíhlými pacienty.

Jaké jsou hlavní zásady léčby hypertenze?

V první řadě jde o režimová opatření – dostatek pohybu, odpo- činku, zdravá strava s dostatkem draslíku (zeleniny, ovoce). Tento způsob léčby bývá často nutné doplnit o medikamentózní terapii, tedy o užívání léků, mnohdy i kombinaci různých přípravků. Ve zvláštních případech pak může být u speciálních typů hypertenze (tzv. sekundární hypertenze, kdy je hypertenze příznakem onemocnění) jako léčba zvolena operace (většinou jde o operaci nadledviny), perku- tánní angioplastika („oprava“ cévy provedená nitrožilním katétrem) významně zúžené ledvinné tepny nebo také ovlivnění syndromu spánkové apnoe (krátká zástava dechu, zpravidla při chrápání).

Co považujete za zásadní novinku v léčbě hypertenze?

První novinka je spíše negativní – nemáme žádný další nový lék na léčbu arteriální hypertenze. Lék aliskiren, který byl v poslední době zaveden jako novinka, byl s ohledem na výsledky klinického výzkumu (studie ALTITUDE) stažen z distribuce. Pak se k našemu překvapení ukázalo, že někdy i mezinárod- ní doporučené léčebné postupy (vydávané evropskými a světo- vými odbornými společnostmi) nemusejí mít pravdu, a některá doporučení mohou dokonce ztratit svoji platnost. V tomto případě jde konkrétně o doporučení týkající se léčby diabetiků, u nichž se dříve doporučovalo snížení systolického krevního tlaku pod 130 mm Hg. Na základě výsledků posledních studií se však přístup „čím více, tím lépe“ ukázal pro tyto pacienty jako méně vhodný, a proto bylo od tohoto přístupu v posledních oficiálních doporučeních pro léčbu hypertenze upuštěno.

V posledních letech však byly uvedeny do praxe nové nemedika- mentózní možnosti léčby hyper- tenze, jako je například renální denervace (ovlivnění sympatického nervového zásobení ledvin) nebo stimulace baroreflexu (elektrická stimulace karotického sinu). Zají- mavostí ale je výrazné rozšíření re- nální denervace, aniž jsme vyčkali výsledků randomizovaných studií. Výsledkem je pak záplava různých rozporuplných výsledků a možná i nenaplněných nadějí.

Jaké změny očekáváte v budoucnosti?

Doufám, že v budoucnu budou objeveny ještě nové lékové skupiny pro léčbu hypertenze. Do popředí se pravděpodobně může dostat ve vyšší míře i nefarmakologická léčba pomocí různých léčebných zásahů. Bohužel, (nejen mým) nesplněným přáním asi zůstane to, aby byl v populaci nárůst obezity zastaven a lidé měli větší zájem o tělesný pohyb.

Přečteno:  6271×

Vyšlo:  2. 10. 2013

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Kardiovaskulární

 
© Aleš Krupička 2007–2020