Obesity News
Je bariatrie vhodná i pro mne?

Je bariatrie vhodná i pro mne?

Mgr. Aneta Sadílková

Bariatrická chirurgie je vysoce účinný, finální způsob léčby vyšších stupňů obezity. Uvažuje se o ní v případě selhání konzervativních (nechirurgických) redukčních režimů nebo tehdy, je‑li stav pacienta komplikován přidruženými metabolickými onemocněními s dlouhodobě neuspokojivými výsledky léčby.

Jedním z takových onemocnění může být například špatně léčitelný (nedostatečně kompenzovaný) diabetes mellitus 2. typu, kdy dobře zvolený bariatrický výkon může významně zlepšit průběh cukrovky, či dokonce dlouhodobě upravit hodnotu glykémie k normě.

Bariatrie je vhodným řešením především pro ty pacienty, kterým se v minulosti opakovaně podařilo snížit hmotnost o větší počet kilogramů, ale vždy došlo k opětovnému nárůstu hmotnosti, nebo se oproti původnímu stavu dokonce objevily kilogramy navíc.

K bariatrickému výkonu mohou být doporučeni dospělí pacienti ve věku od 18 do 60 let s BMI (indexem tělesné hmotnosti – body mass index) nad 40 kg/m2, resp. nad 35 kg/m2, je‑li obezita provázena dalšími onemocněními, u nichž se předpokládá pozitivní vliv snížení hmotnosti (především diabetem 2. typu, ale také onemocněními srdce nebo pohybového aparátu). Pacienty starší než 60 let je nutno posuzovat velmi individuálně, ale věk nad 60 let rozhodně není považován za absolutní kontraindikaci (zákaz).

Co je bariatrie?

Bariatrické operace jsou chirurgické výkony, jimiž se upravuje průchod tráveniny (rozžvýkané potravy) trávicím ústrojím tak, aby došlo dříve k pocitu sytosti při menším množství přijaté potravy nebo aby se omezilo vstřebávání živin.

V současnosti existuje několik typů bariatrických výkonů: například „podvázání“ žaludku, který pak pojme menší množství potravy a dojde dříve k pocitu sytosti, nebo operace, které žaludek zmenší, případně se do trávicího ústrojí umístí jiný dobře snášený materiál, který omezí plochu, na níž dochází k vstřebávání živin z potravy. Při některých operacích se „mění pořadí jednotlivých úseků tenkého střeva“. Existují však i jiné typy operací a nové metody a technologie se stále vyvíjejí.

Od návrhu pacienta k operaci k samotnému výkonu je dlouhá cesta, která vyžaduje spolupráci nemocného a zdravotnického týmu. O indikaci (doporučení) pacienta k bariatrickému výkonu by měl rozhodovat celý tým odborníků zahrnující lékaře‑obezitologa, klinického psychologa zabývajícího se obezitologií, nutričního terapeuta a v neposlední řadě také chirurga, který bude operaci provádět. Obezitolog na základě znalosti osobní anamnézy pacienta navrhuje pacientovi možnost operace, představí mu jednotlivé typy výkonů a jejich podstatu a předběžně určí takový typ bariatrického výkonu, který by byl pro pacienta nejvhodnější. Klinický psycholog hodnotí postoj pacienta vůči bariatrické operaci a v případě, že se mu pacient nezdá dobrým kandidátem nebo pokud má pacient od operace nereálná očekávání, může psycholog zákrok odložit. Nutriční terapeut se na základě rozboru pacientových jídelních návyků podílí na výběru vhodného typu bariatrického výkonu, připravuje pacienta na pooperační stravovací režim a posuzuje jeho schopnost a ochotu dodržovat tento specifický režim, který je pro očekávaný efekt bariatrické operace nezbytný. Chirurg zhodnocuje rizika operace a pacienta vyšetří, aby individuálně posoudil, zda je pro něj vybraný výkon tou nejlepší variantou.

Přijďte se podělit o své zkušenosti nebo načerpat inspiraci a zúčastněte se setkání Banding klubu! Více informací a registrace na www.vstj.cz v rubrice Banding klub.

Přečteno:  5522×

Vyšlo:  29. 1. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Bariatrie

 
© Aleš Krupička 2007–2020