Obesity News
Kardiofit

Kardiofit

Tým VŠTJ MEDICINA Praha, o.s., od loňského roku řeší projekt podpořený z Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko‑české spolupráce: Přenos know‑how správné klinické praxe kardiovaskulární rehabilitace. Dalšími partnery projektu jsou VFN v Praze, 1. LF UK v Praze, Česká komora fitness a VZP ČR.

Cílem je převést teoretické poznatky do praxe i mimo zdravotnictví, např. do fitness. V rámci pilotního programu pak běží projekt KardioFit, v rámci kterého dostanou pojištěnci VZP s kardiovaskulárním onemocněním nebo vyšším kardiovaskulárním rizikem v rekondičním centru Salmovská v Praze edukační balíček zdarma a zdarma mají navíc i jednu hodinu pohybové aktivity pod odborným vedením. Hlavním cílem je dostat pohybovou aktivitu do léčebného programu osob s přítomným kardiovaskulárním onemocněním, neboť se ukazuje, že pohyb významně zlepšuje prognózu onemocnění. Důležité však je, aby byla pohybová aktivita monitorována a sledována. VŠTJ MEDICINA Praha, o.s., získala grant od Ministerstva zdravotnictví ČR na pořízení monitorovací jednotky pro pacienty. Pacienti, kteří si nejsou jisti, zda je pro ně daná pohybová aktivita vhodná, se mohou informovat v rámci bezplatných konzultací v RC Salmovská v Praze (konzultace MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., a MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.).

Přečteno:  4983×

Vyšlo:  29. 1. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020