Obesity News
Pohyb je lék i prevence nemocí

Pohyb je lék i prevence nemocí

MUDr. Marta Šimůnková

VŠTJ MEDICINA Praha, o. s., za podpory Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko‑české spolupráce a za přítomnosti švýcarských odborníků uspořádala koncem loňského roku na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze seminář o významu rehabilitace po prodělané srdeční příhodě.

První ze švýcarských hostů, profesor dr. Hugo Saner (Inselspital, Bern), připomíná, že se předpokládaná délka života za posledních 20 let prodloužila o osm let, z čehož šest let připadá na zlepšení kardiovaskulárního zdraví: 4,7 roku z této doby přinesla lepší prevence, 4 měsíce intervenční léčba a zhruba 1 rok ostatní typy terapie. Tomu lze rozumět i tak, že stále více lidí přežije první infarkt myokardu a potřebuje následnou prevenci, včetně rehabilitace, aby se již infarkt neopakoval. Rehabilitace však musí být vedena skutečnými odborníky podle individuálního plánu a doporučení kardiologa.

Smysluplný rehabilitační program musí trvat minimálně 6–8 týdnů, musí zahrnovat více složek a měl by být přizpůsoben konkrétnímu pacientovi.

SEDM ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL

Dr. Jean-Paul Schmid, druhý významný švýcarský host, informoval přítomné o tom, jak v centru Kardiovaskulární prevence, rehabilitace a sportovní medicíny Fakultní nemocnice v Bernu probíhá praktický trénink pacientů. Ve Švýcarsku je obvyklé začít s rehabilitací ihned po odeznění akutního stadia srdečního onemocnění, kdy dochází k prvnímu kontaktu nemocného s fyzioterapeutem. V první fázi dochází k časné mobilizaci, ve druhé k návratu do každodenního života a k přijatelné bezpečné formě cvičení a třetí fázi označil dr. Schmid jako trvalou rehabilitaci v rámci sekundární kardiovaskulární prevence.

Základem je sedm „core components“: 1. podpora změny životosprávy a edukace, 2. ovlivnění rizikových faktorů (zanechání kouření, dieta, fyzická aktivita), 3. psychosociální zdraví, 4. farmakoterapie, 5. kardioprotektivní léčba, 6. dlouhodobé sledování a podpora, 7. zhodnocení.

Cílem je pak nejen omezení rizikových faktorů, ale i zlepšení kvality života.

CO NABÍZÍ VŠTJ MEDICINA PRAHA?

Závěr semináře patřil dr. Matoulkovi s prezentací rehabilitačních možností v rámci VŠTJ MEDICINA Praha, které jsou v současnosti primárně určeny lidem s obezitou, metabolickým syndromem, osteoporózou a dalšími onemocněními, včetně ischemické choroby srdeční. Je zde zajištěn víceoborový přístup, včetně dietního a psychologického poradenství. Rehabilitace probíhá po konzultaci s příslušnými ošetřujícími lékaři. K dispozici jsou zátěžová ergometrie a ergospirometrie. Pro praxi je však nejužitečnější sledování odchylky srdeční frekvence, která vypovídá o stupni zátěže. K jejímu zvýšení však dochází i při emočním cvičení, tvrdí dr. Matoulek.

VŠTJ MEDICINA Praha vyvíjí programy a edukační materiály i pro děti. Ve spolupráci se společností Sherlog eVito ověřuje monitorovací systém pro diabetiky a pro pacienty s metabolickým syndromem a hypertenzí. „Důležitá je komunikace s praktickými lékaři, pediatry, fyzioterapeuty i trenéry fitness center, a to i v rámci edukačních aktivit,“ zdůrazňuje dr. Matoulek.

Přečteno:  5702×

Vyšlo:  20. 2. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020