Obesity News
Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky
Foto: shutterstock.com

Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky

Přítomnost cukrovky 2. typu často doprovázejí i další onemocnění, která v konečném účtování mohou sehrát velmi negativní roli ve vývoji cévních změn, a vést tak ke komplikacím, jako jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních končetin. Objevit se také může postižení malých cév projevující se jako tzv. diabetická retinopatie (postižení očí), diabetická nefropatie (postižení ledvin) a diabetická neuropatie s rizikem diabetické nohy.

Není bez zajímavosti, že některá onemocnění, jako například vysoký krevní tlak, dyslipidémie (zvýšená hladina tuků) a zvýšená kumulace tuku v oblasti břicha, se nápadně často vyskytují pohromadě. Někdy se tento stav označuje jako takzvaný metabolický syndrom a zdá se, že má podobný genetický základ a společný jmenovatel – sníženou citlivost tkání k působení k vlastnímu inzulinu.

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Vysoký krevní tlak se v dospělé populaci vyskytuje u více než 20 % osob, u pacientů s obezitou pak u více než 45 % populace, je-li přítomen diabetes, pak se vysoký krevní tlak vyskytuje u více než dvou třetin dospělé populace. Vysoký krevní tlak je samostatným rizikovým faktorem pro cévní onemocnění, jako je infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Pokud je přítomen diabetes, je třeba velmi přesně dodržovat cílové hodnoty, které jsou 135/85 mm Hg a v přítomnosti postižení ledvin ještě o 5 mm Hg níže. Jedním ze základních dietních opatření u léčby vysokého krevného tlaku je omezení soli, což může dobře přispět i k omezení celkového energetického příjmu, protože kuchyňská sůl (NaCl) podporuje další chuť k jídlu. Středně intenzivní pohybová aktivita, jako je rychlá chůze, pak v dlouhodobém horizontu zlepšuje nejen krevní tlak, ale ranní glykémie se již během 2–3 dnů zlepší o 1–2 mmol/l, což může být velmi povzbudivé. Největším problémem u vysokého krevného tlaku je, že se nemusí dlouho projevovat. Cévy vystavené vysokému krevnímu tlaku snáze podléhají ateroskleróze a snáze se do nich usazuje cholesterol, což vede k jejich zúžení a zvýšenému riziku jejich uzávěru.

DYSLIPIDÉMIE

Typickým obrazem pro hladinu tuků u diabetu je mírné zvýšení celkového cholesterolu, zvýšení tzv. LDL cholesterolu a snížení HDL cholesterolu, který naopak působí na cévy pozitivně. Další zvýšenou hladinou tuků je tzv. hypertriglyceridémie. Při špatně kompenzované cukrovce mohou hodnoty cholesterolu a triglyceridů dosahovat hodnot 10 mmol/l i více a sníží se při zlepšené kompenzaci. Pokud však přetrvávají zvýšené hodnoty zvláště LDL cholesterolu, je třeba kromě diety s omezením tuků zahájit i léčbu léky, které snižují hladinu tím, že zablokují tvorbu cholesterolu v organismu. Samotnou dietou a pohybovou aktivitou je možné snížit hladinu cholesterolu o 15–20 %, pokud je potřeba pro snížení rizika větší snížení, bez léků na cholesterol se většinou neobejdeme.

ZVÝŠENÝ OBVOD PASU

Známe to všichni. Postupně nedopínáme pásek a povolujeme… Pokud hodnoty obvodu pasu dosahují 80 cm u žen nebo 94 cm u mužů, mírně stoupá riziko metabolických komplikací, pokud je nad 88 cm u žen a 102 u mužů, je toto riziko vysoké a rozhodně bychom se měli nechat vyšetřit například změřením krevního tlaku nebo glykémie. Je-li v rodině přítomen diabetes, již při nižších hodnotách není na co čekat!

Přečteno:  5575×

Vyšlo:  20. 2. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020