Obesity News
Jak se pozná diabetes mellitus?
Foto: shutterstock.com

Jak se pozná diabetes mellitus?

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Diabetes mellitus neboli cukrovka není jedna nemoc, jde o několik různých onemocnění, které se shodně projevují zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Nejčastějším z nich je cukrovka 2. typu, kdy bývá narušeno načasování sekrece inzulinu vylučovaného po stimulaci příjmem potravy.

Inzulin se uvolňuje se zpožděním, nebo jeho časná fáze sekrece úplně chybí. Přestože je inzulinu dostatek až nadbytek, tělo k jeho účinkům ztrácí citlivost – tento stav nazýváme inzulinovou rezistencí. Dalším typem diabetu je cukrovka 1. typu, kdy chybí vlastní inzulin.

KDO BY SE MĚL DÁT VYŠETŘIT?

Osoby bez zvýšeného rizika vzniku cukrovky by měly být vyšetřeny jedenkrát za dva roky v rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře. Osoby se zvýšeným rizikem vzniku cukrovky mají být vyšetřovány jedenkrát ročně.

Mezi rizikové faktory pro vznik diabetu řadíme: věk nad 40 let, centrální obezitu (typ jablko), výskyt cukrovky u příbuzných I. stupně (rodiče, děti, sourozenci), vysoký krevní tlak, dyslipoproteinémii (poruchu metabolismu tuků a cholesterolu), onemocnění srdce a cév, prediabetes (zvýšenou glykémii nalačno nebo poruchu tolerance cukrů), u žen pak cukrovku v průběhu těhotenství nebo porod dítěte o hmotnosti vyšší než 4 kg, ženy se syndromem polycystických ovarií.

K vyhledávání (screeningu) nemocných cukrovkou užíváme stanovení hladiny cukru v krvi (glykémie) nalačno, stanovení náhodné glykémie, vyšetření glykovaného hemoglobinu. Vyšetření glykovaného hemoglobinu ukáže, jak vypadaly průměrné hladiny cukru v krvi 90 dní nazpět. Náhodná glykémie může být a často bývá postprandiální, tedy zvýšená o cukry, které se vstřebaly z požité potravy. Když jídlo obsahuje pouze sacharidy (cukry) a vyšetřovaný je zdráv, postprandiální stav netrvá déle než 2–3 hodiny. Po smíšeném jídle (cukry, tuky, bílkoviny, vláknina) se doba prodlužuje na 3–5 hodin. Ovšem pozor, po jídle s vysokým obsahem tuků se postprandiální stav prodlužuje na 8–10 hodin a teprve po této době je dosaženo výchozí situace – glykémie nalačno (viz tabulku 1).

Pokud je některá tato hodnota vyšší, pak musíme potvrdit nebo vyloučit diagnózu diabetu či prediabetu standardním postupem:

1. Provedeme glukózový toleranční test (oGTT) (viz tabulku 2).

2. Diagnózu diabetu lze bez provedení oGTT stanovit:

  • 2.1. Pokud jsou u pacienta přítomny klinické příznaky (žízeň, sucho v ústech, časté močení, únava, hubnutí při normálním příjmu potravy, poruchy zrakové ostrosti atd.). Při vyšetření je naměřena náhodná hladina cukru v krvi > 11 mmol/l či hladina cukru v krvi nalačno > 7 mmol/l laboratorně. Dostačující je jedno stanovení.
  • 2.2. Pokud je nemocný zcela bez klinických obtíží, a bude zjištěna v laboratoři glykémie nalačno > 7,0 mmol/l. Má být ověřeno dvěma vyšetřeními ve dvou různých dnech.

CO JE GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST OGTT?

Pacientovi je po osmihodinovém lačnění odebrán vzorek krve a moči, pak vypije 75 g hroznového cukru (glukózy) rozpuštěného ve vodě či čaji. Za dvě hodiny poté mu znovu odebereme krev i moč a vyšetříme v nich množství přítomného cukru. Podle výsledku zjistíme, jak si organismus poradí s cukrem.

Jak se pozná diabetes mellitus

Přečteno:  6056×

Vyšlo:  20. 3. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020