Obesity News
Proč přestat kouřit
Foto: shutterstock.com

Proč přestat kouřit

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Životní styl si neseme od dětství do dalšího života a nutno říci, že zvyk bývá někdy skutečná železná košile, zejména pokud jde o naše nešvary.

Přes všechny verbální či psané edukace, pořady v médiích, osvětové plakáty v ordinacích pediatrů a praktických lékařů, nedošlo v posledních letech k významnému snížení počtu kuřáků, ale co je horší, za posledních 10 let vzrostl počet kuřáků mezi mladistvými ve věku 15–19 let bez ohledu na pohlaví. Návyku je těžké se zbavit, ale téměř vždy lze najít ten správný důvod, proč skončit.

CO KOUŘÍ „ZAČÁTEČNÍCI“

V současné době kouří prakticky 28 % mladistvých, dominantně kouří koupené cigarety, množství vykouřených, doma balených cigaret v této věkové kategorii není řádně zdokumentováno. Osob, které v tomto věku kouří pouze doma balené cigarety, odhadujeme podle našich zkušeností cca na 0,5 %. Bohužel, ani v této věkové kategorii, kde převládají osoby, které nejsou ještě výdělečně činné, jsme nezaznamenali žádný ekonomický důvod k masovému zanechání kouření.

MOTIVACE ADOLESCENTŮ

I v tomto věku je třeba aktivní spolupráce klienta/pacienta k zanechání kouření. Bohužel, motivovat tyto mladistvé k zanechání kouření je velmi těžké. V mnohých případech je nezastupitelná pomoc odborného klinického psychologa, aby pomohl najít důvod, proč nekouřit. Zdravotní důvody jsou v tomto věku zcela nezajímavé, protože starší věk se zdá v nedohlednu a zdravotní komplikace mají asi takovou argumentační váhu jako možný přechod dinosaurů středem Čech. Pro dívky nezabírá ani vysvětlení pochodů vedoucích k předčasnému stárnutí pleti, problémy s otěhotněním ani možné komplikace pro vývoj plodu. Odpovědí bývá strnulý pohled a přezíravé mlčení. Když se podaří skutečně motiv nalézt, bývá překvapením hlavně pro zdravotníka.

PŘÍPAD ZACHRÁNĚNÉHO PÍSKOMILA

Třináctiletá slečna z velmi dobře finančně situované rodiny, relativně úspěšná v mimoškolních aktivitách (sport) kouřila jeden rok průměrně 10 cigaret denně. Rodiče se snažili nejprve sami: zpočátku systémem vysvětlování, pak zákazů i proseb, které však nevedly k žádnému cíli.

Po rozhovoru se slečnou jsme byli dosti bezradní, posléze se ukázalo, že její velkou láskou je pískomil, o kterého se skutečně starala (jiné domácí povinnosti prakticky neplnila). Vysvětlením nebezpečí a komplikací pasivního kuřáctví, ze kterého nemůžeme vyjmout ani zvířata (neboť nemáme jiné zprávy) se podařilo navodit situaci, kdy slečna přestala kouřit, protože, jak sama říkala: „Nemůžu si na sebe přeci vzít, že jsem mu způsobila nějakou nemoc.“

Důvod, který bychom asi nehledali. Dívenka nekouří již dva roky a doufáme, že tento stav se již nezmění.

PŘÍPAD VÁŠNIVÉHO SADAŘE

U mnoha dospělých, u nichž bychom předpokládali obavy o své zdraví, zafunguje až motivace, která nás překvapí.

Muž, 68 let, výkonný ředitel středního podniku, kouří 41 let, prodělal dvakrát srdeční infarkt, léčí se na vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu, mírnou obezitu. Škodlivost kouření mu byla opakovaně vysvětlována v ambulancích praktického lékaře, v odborných ambulancích, na lůžkovém oddělení – avšak bez evidentní odezvy. Kouří stále průměrně 15–20 cigaret denně. Přiznává, že v době hospitalizací nekouřil a žádné větší problémy neměl, nicméně přestat kouřit se nedaří. Pacient tvrdí, že nechce kouřit, ale nevidí jednoznačný přínos (používal obvyklé argumenty typu: strýc kouřil a dožil se vysokého věku a podobně). Opakovanými rozhovory i se členy rodiny jsme se snažili zjistit jeho koníčky, ale žádný efekt jsme nezaznamenali. Při opakované návštěvě se pacient rozhovořil, že si koupil nové stromky na zahradu a jak jsou jeho stromečky nádherné. Opatrně jsme vysvětlili, že kouření kazí životní prostředí nejen lidem ale i přírodě a úspěch se dostavil. Pacient po mnoha letech přestal kouřit, prakticky ihned, nebylo třeba ani dočasně použít pomocné prostředky (nikotinové náplasti, žvýkačky apod.). Pacient nekouří již déle než tři roky, stal se aktivním propagátorem zdravého životního stylu a zapřisáhlým nepřítelem kouření.

Uvedené příklady jsou dokladem, že léčba odvykání kouření musí být skutečně komplexní a všechny důvody, které pomohou pacientům přestat kouřit, je třeba zohlednit a využít.

Přečteno:  5500×

Vyšlo:  20. 3. 2014

Diskuze: 1 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020