Obesity News
Jste závislí na nikotinu?
Foto: shutterstock.com

Jste závislí na nikotinu?

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Než se začne s léčbou, je nutné zhodnotit, jakou mírou závislosti nemocný trpí. Pro určení stupně závislosti je užíván Fagerströmův test nikotinové závislosti (Fagerström Test of Nicotine Dependence), což je strukturovaný rozhovor, určený pro posouzení závažnosti nikotinové závislosti. Dotazník je zaměřen na frekvenci kouření, množství vykouřených cigaret a na zvyklosti spojené s kouřením.

ZADÁVANÉ ÚDAJE

I při vyhodnocování Fagertrömova dotazníku, chceme-li se dobrat výsledků, které by mohly vést k úspěšné léčbě, je třeba odpovědět na otázky správně.

Již první otázka, která se ptá, jak brzy po probuzení si klient zapálí první cigaretu, počítá s minutami. Rozdíl mezi první a druhou možností je o 5 minutách, takže na odpovědi kuřáka velmi záleží.

Další otázka se zabývá nemožností zapálit si cigaretu na místě, na kterých je kouření zakázáno. Odpověď (pravdivá) na tuto otázku bývá označována za nejtěžší. Ostatní otázky již našim pacientům připadají jednoduché a odpovídají bez větších problémů.

HODNOCENÍ

Každá odpověď je ohodnocena body (0–3). Součet bodů určuje rozdělení do skupin závislosti.

 • 1–2 body představují lehkou závislost, u které by léčba měla být s velkou pravděpodobností úspěšná,
 • více než 8 bodů: těžká závislost.

Těžká závislost představuje nutnost poskytnout komplexní léčbu, opakované kontroly, psychologickou pomoc, u našich pacientů v naprosté většině případů i farmakologickou léčbu.

Zavedení Fageströmova testu do praxe znamenalo zlepšení diagnostiky závislosti na nikotinu, urychlení orientace v problematice (i pro pacienty).

Všechny metody, které mohou pomoci léčbě závislých na nikotinu, jsou přínosné, protože stále platí, že toto chronické, recidivující onemocnění postihuje 30 % dospělé populace České republiky, prakticky stejný počet adolescentů, výrazně zkracuje život zhruba 50 % kuřáků cca o 15 let a že denně umírá v České republice asi 50 osob na následky kouření.

FAGERSTRÖMŮV TEST NIKOTINOVÉ ZÁVISLOSTI

Fagerström Test of Nicotine Dependence (FTND)

 • 1. JAK BRZY PO PROBUZENÍ SI ZAPÁLÍTE SVOU PRVNÍ CIGARETU?

  a) Do 5 minut 3 body
  b) Za 6-30 minut 2 body
  c) Za 31-60 minut 1 bod
  d) Po 60 minutách 0 bodů

 • 2. JE PRO VÁS OBTÍŽNÉ NEKOUŘIT V MÍSTECH, KDE NENÍ KOUŘENÍ DOVOLENO?

  a) Ano 1 bod
  b) Ne 0 bodů

 • 3. KTEROU CIGARETU BYSTE NERAD POSTRÁDAL?

  a) První ráno 1 bod
  b) Kteroukoli jinou 0 bodů

 • 4. KOLIK CIGARET DENNĚ KOUŘÍTE?

  a) 0–10 0 bodů
  b) 11–20 1 bod
  c) 21–30 2 body
  d) 31 a více 3 body

 • 5. KOUŘÍTE ČASTĚJI BĚHEM DOPOLEDNE?

  a) Ano 1 bod
  b) Ne 0 bodů

 • 6. KOUŘÍTE I KDYŽ JSTE NEMOCEN A UPOUTÁN NA LŮŽKO?

  a) Ano 1 bod
  b) Ne 0 bodů

Vyhodnocení (součet bodů):

 • 0–1 bod: žádná nebo velmi malá závislost
 • 2–4 body: střední závislost
 • 5–10 bodů: silná závislost na nikotinu

Heatheron, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Fagerström, K. O. (1991). The Fagerström Test of Nicotine Dependence: A Revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of addiction, 86, 1 119–1 127. Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100, 1, 13–18.

Přečteno:  5180×

Vyšlo:  4. 7. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Životní styl

 
© Aleš Krupička 2007–2020