Obesity News

Historie bariatrických výkonů

Mgr. Aneta Sadílková

Bariatrická chirurgie jako účinný způsob léčby obezity se do širšího povědomí dostává sice až v posledních dvaceti letech, ovšem historie této metody sahá mnohem hlouběji do minulosti.

První záznam o bariatrické chirurgii nalezneme v roce 1954, kdy americký lékařský tým provedl tzv. jejuno-ileální bypass. Byl to výkon čistě malabsorpční (s omezeným vstřebáváním živin), při kterém se velká část tenkého střeva vyřadila z funkce a zůstal pouze 30–45 centimetrů dlouhý úsek (v porovnání s běžnými 7 metry) schopný vstřebávat živiny. Vzhledem k příliš omezenému vstřebávání živin s nežádoucími zdravotními důsledky však bylo brzy od tohoto výkonu upuštěno.

Na základě negativních zkušeností s čistě malabsorpčními výkony šel vpřed vývoj nového typu operací – tzv. kombinovaných zákroků. Ty spojovaly různé stupně malabsorpce (omezené vstřebávání živin) s restrikcí (zmenšením kapacity žaludku). Tak se zrodil gastrický (žaludeční) bypass a biliopankreatická diverze (BPD).

První gastrický bypass provedli lékaři z americké univerzity v roce 1967. Na základě pozorování, že u některých pacientů není váhový úbytek po tomto zákroku dostatečný, bylo třeba vyvinout radikálnější výkon. Později tedy vznikla biliopankreatická diverze. První zkušenosti s touto metodou byly publikovány v roce 1979.

Všechny zmíněné kombinované výkony však vykazovaly kromě nežádoucích nutričních důsledků také malou, ale významnou úmrtnost a častý výskyt vážných zdravotních komplikací. To znamenalo pro chirurgy výzvu k hledání nových bezpečnějších alternativ. Tak vznikly čistě restrikční metody založené na pouhém zmenšení kapacity žaludku, který po výkonu byl schopen pojmout menší množství potravy. Vznikla tak dnes už dobře známá gastrická bandáž a sleeve gastrektomie („rukáv“, tubulizace žaludku).

První gastrická bandáž vznikla v roce 1990. Vývoj sleeve gastrektomie byl zajímavější. Původně se jednalo pouze o první fázi před plánovanou biliopankreatickou diverzí, ovšem zjistilo se, že u pacientů došlo již v této fázi k významnému a často dostačujícímu váhovému úbytku. Tak vznikl nový samostatný výkon – sleeve gastrektomie (tubulizace žaludku). Později byl od sleeve gastrektomie odvozen velmi podobný výkon se stejným efektem – plikace žaludku.

V současnosti máme k dispozici celkem pět typů bariatrických výkonů, které jsme představili v předchozích dílech Obesity NEWS a které jsou shrnuty v tabulce.

TYP VÝKONUPRINCIPVARIANTY VÝKONU
Restriktivní zmenšují objem žaludku, a tím omezují množství přijaté stravy
  • adjustabilní žaludeční bandáž
  • tubulizace žaludku („sleeve gastrectomy“)
  • plikace velkého zakřivení žaludku
Malabsorpční zmenšují část trávicího traktu schopného vstřebávat živiny – omezují vstřebávání nutrientů ze stravy
  • biliopankreatická diverze (BPD)
  • biliopankreatická diverze se zachováním duodenální pasáže („duodenal switch“)
Kombinované kombinují prvky restrikce i malabsorpce
  • gastrický bypass (Roux-Y)

Přečteno:  5460×

Vyšlo:  2. 10. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Bariatrie

 
© Aleš Krupička 2007–2020