Obesity News
Mýty a skutečnost v léčbě civilizačních onemocnění – Osteoporóza

Mýty a skutečnost v léčbě civilizačních onemocnění – Osteoporóza

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Marta Šimůnková

Cyklus akcí věnovaných především prevenci, ale i léčbě civilizačních onemocnění se chýlí ke konci. Již zbývá jen několik příležitostí se dozvědět pravdu o chorobách, kterým bychom zdravým životním stylem mohli do vysoké míry předejít. Jedním z nich je i osteoporóza.

Pro ty, kteří nestihli zavítat na místo konání přednášek, seminářů s praktickými ukázkami a cvičením, přinášíme alespoň základní informace, co je, nebo není pravda o tichém zloději kostí. Také se této chorobě říká tichý zabiják, protože například osteoporotická zlomenina krčku stehenní kosti vede u seniorů až v jedné čtvrtině případů k úmrtí na komplikace (nejčastěji zápal plic z imobility), v dalších 30 % případů zůstávají postižení nepohybliví, nebo přežijí s vážnými trvalými následky. Mnoho z nich je odkázáno na pomoc okolí. Stojí za to se starat o své kosti.

OSTEOPORÓZA JE DĚDIČNÁ A NEDÁ SE S TÍM NIC DĚLAT

K osteoporóze existují vrozené sklony, ale rozhodující je, kolik kostní hmoty si vybudujeme v mládí, tedy zhruba do 25 let. Do té doby kostní hmoty přibývá, pak následuje vyvážený stav a ve stáří kostí ubývá. Velký podíl na úbytku kostní tkáně má pokles hormonálních hladin, tedy u žen úbytek estrogenů po klimakteriu; u mužů je pokles testosteronu zpravidla pozvolnější, a proto jsou osteoporózou ohroženi méně. Budování i udržení kostní hmoty můžeme ovlivnit životním stylem – pravidelným pohybem (zejména ve vzpřímené pozici – chůze, jízda na kole), nekouřením, omezením konzumace alkoholu a kofeinu, dostatečným příjmem vitaminu D a vápníku. Hubení lidé mají vyšší riziko vzniku osteoporózy.

NIC MĚ NEBOLÍ, TEDY NEJSEM NEMOCNÁ

Osteoporóza probíhá dlouhou dobu bezpříznakově, ale riziko zlomenin je již zvýšené ve stadiu, kdy kostní tkáň postupně „řídne“. Osteoporózu lze rozpoznat již v tomto bezpříznakovém období (ještě před vznikem zlomeniny). Důležité je, aby lékař (praktický nebo gynekolog) včas zhodnotil přítomnost rizikových faktorů osteoporózy a pacienta poslal na specializované vyšetření (kostní denzitometrie). Podrobné vyšetření, včetně rozboru krve umožňuje zhodnotit, jak je vysoké riziko zlomeniny v průběhu následujících 10 let. Provádějí se však také další vyšetření, aby se zhodnotil celkový stav pacienta, respektive přítomnost dalších chorob, které se na osteoporóze mohou spolupodílet.

OSTEOPORÓZA JE PŘIROZENÝM DŮSLEDKEM STÁRNUTÍ A NELZE JI LÉČIT

Osteoporóza není pouhým důsledkem přibývajících let, ale má své příčiny, které lze eliminovat, nebo podstatně zmenšit jejich vliv. V současné době máme k dispozici široké spektrum léků, které významně snižují riziko zlomenin, když dojde k úbytku kostní hmoty. Důležité je včasné zahájení léčby, dlouhodobé a pravidelné užívání léků a sledování účinnosti této léčby. I při farmakologické léčbě je nutné zajistit dostatečný příjem vápníku (1 000–1 500 mg denně) a vitaminu D (800 jednotek denně) a pravidelnou fyzickou aktivitu (cvičení) – optimálně denně, či dvakrát denně. Za týden bychom měli „prochodit“ 3–4 hodiny.

JAKO PREVENCI OSTEOPORÓZY STAČÍ ZVÝŠIT PŘÍJEM VÁPNÍKU (MLÉČNÝCH VÝROBKŮ)

Suplementace samotným vápníkem není dostatečná ani v prevenci úbytku kostní hmoty ani v prevenci zlomenin, natož v léčbě. Pro účinnou prevenci osteoporózy je nezbytné zajistit současně dostatečný příjem vápníku i vitaminu D.

SLUNCE JE DOSTATEČNÝM ZDROJEM VITAMÍNU D VE STÁŘÍ

Lidé nad 70 let mají sníženou schopnost syntézy vitaminu D v kůži. U starších osob je nedostatek vitaminu D velmi častý a dále se prohlubuje v zimních měsících. Proto je u těchto osob doporučeno dodávání vitamínu D po celý rok (doporučená dávka je 800 IU denně, tj. např. Vigantol oel. 2 kapky denně nebo 14 kapek 1× týdně s jídlem). Doporučovaných 20 minut pobytu na sluníčku (u mladších jedinců) je dostatečné jen v poledne v letních měsících. Doplnění vitaminu D je žádoucí nejen v prevenci osteoporózy, ale také mnoha dalších závažných chorob.

PACIENTI S OSTEOPORÓZOU BY NEMĚLI CVIČIT, ABY SE NEZVYŠOVALO RIZIKO ZLOMENIN

Opak je pravdou. Pravidelná pohybová aktivita vede ke zlepšení rovnováhy a svalové síly a tedy ke snížení rizika pádů. Dále pravidelná pohybová aktivita stimuluje kostní buňky k tvorbě nové kosti, a to v závislosti na zátěži. Minimum je cílená pohybová aktivita 3krát týdně v celkové době trvání 3–4 hodiny.

Přečteno:  4824×

Vyšlo:  6. 11. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Osteoporóza

 
© Aleš Krupička 2007–2019