Obesity News
Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí

Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí

Zprávy Světové zdravotnické organizace uvádějí výživu jako hlavní vyvolávající faktor u téměř poloviny nemocí, u třetiny potom její podíl na vzniku. Zdravá výživa je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů v prevenci nemocí. V poslední době se naštěstí objevil důležitý trend – lidé se začínají zajímat o to, co je zdravé a podle toho si potraviny vybírat.

Často se bohužel setkáváme s nabídkou potravin, které nemají vědecké zdůvodnění. Svou roli zde spíše hrají snahy politické (zvýhodnit či znevýhodnit některé producenty potravin)či názorové (domnělá snaha neohrožovat životní prostředí). Do této oblasti patří problematika biopotravin, ale i některé problémy další, jako např. geneticky modifikované potraviny.

Biopotraviny mají i svá negativa

Pojem biopotravina se nevztahuje jen na obilniny, mléko či ovoce, ale třeba i na masité výrobky. Pod názvem biopotravina je možné se setkat i s potravinami zcela prokazatelně škodícími lidskému zdraví. To je případ uzenin či tučného vepřového masa. Kuriózní je tak například pojem biošpekáček či smažený řízek připravený z biomasa. Rozumnější je tedy dbát na zdravou přípravu potravin než se zabývat tím, zda potravina je či není bio. Správné by například bylo omezovat potraviny nezdravé na úkor těch zdravých.

Neexistuje však biologický mechanismus, který by dokázal vysvětlit rozdíly mezi tzv. nezdravými a zdravými potravinami. Je např. vyloučené, že by ti, kteří konzumují pouze biopotraviny, byli prokazatelně zdravější než zbytek populace. To, že jsou biopotraviny produkovány bez průmyslových hnojiv, prostředků proti škůdcům a konzervačních přísad, je paradoxně složitější a zcela jistě i více zatěžuje přírodu.

Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí

Na druhou stranu většina konzervačních látek se v potravinách používá již desítky let a stejně tak dlouho je monitorován jejich vliv na člověka. V medicíně se může stát cokoli, je však velmi nepravděpodobné, že by náhle byla prokázána škodlivost jejich konzumace (připouští se jen u malých dětí). Kvalita potravin je navíc sledována a lze prakticky vyloučit, že by se v nich objevily nepovolené látky. Více pravděpodobné jistě je, že závažné vedlejší účinky by mohl mít lék, který se v klinických zkouškách testuje jen pár let. Naopak jisté je to, že i ten, kdo konzumuje drahé biopotraviny, přijímá spoustu škodlivin. Ty vznikají v biopotravinách stejně jako v běžných potravinách nevhodnou domácí úpravou, např. pečením či smažením.

Nevýhody biopotravin

  • Jsou dražší než běžné potraviny.
  • Pokud je upravíme nevhodným způsobem (např. smažením, pečením, uzením apod.), vzniká v nich obrovské kvantum škodlivin s vlivy vyvolávajícími jak nádory, tak aterosklerózu, a to ve stejném množství jako v nebiopotravinách. Negativní efekty při kuchyňské úpravě vznikajících látek jsou prokázány a jsou o mnoho řádů vyšší než sporné negativní efekty konzervačních a jiných přísad v nebiopotravinách.
  • Zemědělství produkující biopotraviny je nákladnější, méně efektivní (spotřebovává například více pohonných hmot) a poškozuje rovněž životní prostředí.

Výhody běžných (nebio) potravin

  • Jsou levnější.
  • Zemědělství, které je produkuje, je efektivnější.

Vhodná úprava potravin především

Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí

Měli bychom se zabývat tím, co jíme. Můžeme tak významně snížit riziko výskytu nádorů, cukrovky, obezity i aterosklerózy a prodloužit si tím život. Pravidla zdravé výživy jsou snadná: jíst hodně ovoce a zeleniny, nepřijímat příliš živočišného tuku a nadměrné množství energie. Nejdůležitější je však vhodná kuchyňská úprava potravin, tzn. omezit pečení, smažení. Dále se snažit omezit příjem masitých potravin připravovaných průmyslově (např. paštiky, uzeniny, fast foody, mleté maso), a to ne kvůli konzervačním přísadám, ale zejména pro jejich skrytý vysoký obsah živočišného tuku a obvykle i soli.

Důležité je o výběru potravin přemýšlet, nezapomínat na zásady zdravé výživy a nekupovat biopotraviny jen pro domnělý pocit jistoty, že je to zdravé. Co kdyby se například ukázalo, že nějaká konzervační látka, postřik ovoce nebo antibiotika podávaná hospodářským zvířatům škodí člověku. V medicíně nelze nic úplně vyloučit, ale škodlivost těchto látek je velmi nepravděpodobná a pokud byla prokázána, byly tyto látky dávno označeny a omezeny, jako například tzv. endokrinní dysruptory a další – ale to bychom zacházeli již do příliš velkých podrobností. Snažte se jíst zdravě, třeba i levně, a hlavně neničte potraviny nevhodnou kuchyňskou úpravou.

Přečteno:  12994×

Vyšlo:  21. 2. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Strava, Tipy

 
© Aleš Krupička 2007–2019