Obesity News
Pohyb v roli léku proti cukrovce
Foto: shutterstock.com

Pohyb v roli léku proti cukrovce

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita je jako lék velice podceňována, a to nejen v léčbě diabetu. Příčinou se zdají být obavy z možného poškození nemocného při výskytu komplikací diabetu. Avšak i těmto pacientům cvičení prospěje, je‑li pohybová aktivita správně „předepsána“ a prováděna.

Pouze zhruba 10 až 15 % dospělé populace provozuje pohybovou aktivitu alespoň dvakrát týdně, u lidí nad 60 let je to ještě méně (pod 10 %). U pacientů s diabetem bude číslo ještě o něco nižší a u pacientů s komplikacemi diabetu je velmi vzácné, když vykonávají jakoukoli řízenou pravidelnou fyzickou aktivitu. Doposud ještě převládá neopodstatněný názor, že „nemocný“ člověk přece potřebu‑ je klid a zvýšená námaha by mu mohla uškodit. I lékaři často rizika fyzické aktivity přeceňují. Mnozí odborníci ani nepředpokládají, že by diabetik, natož obézní diabetik chtěl cvičit. K těmto závěrům je vede skutečnost, že mnoho pacientů není schopno dodržovat a nedodržuje režimová a dietní doporučení. Mnozí pacienti však projevují přání cvičit. Paříte také k nim? Pak byste měli vědět, že zavedení pohybové aktivity do léčebného režimu zpravidla nevede k dramatickému poklesu hmotnosti, ale může mít zásadní význam pro kompenzaci diabetu (stabilizace hladin krevního cukru), zvýší se fyzická kondice, zlepší se hladiny krevních tuků, v případě hypertenze dochází i ke snížení krevního tlaku.

Pohybová aktivita je lidstvu přirozená, jen na ni v posledních desetiletích zapomínáme, zpohodlněli jsme. Mnohdy stačí se jen rozvzpomenout na sportování v mládí a zkusit začít pozvolna se hýbat. Důsledkem je zlepšení nejen zdraví tělesného, ale i psychického, protože pohyb má antidepresivní účinky.

CO SE V TĚLE DĚJE PŘI POHYBU?

Fyzická aktivita nenahradí užívání léků proti diabetu 2. typu (alespoň zpočátku) a inzulínu (v případě diabetu 1. a 2. typu), ale podpoří účinnost léčby. Navíc je zřejmé, že pohybová aktivita svými účinky zasahuje na více místech než většina dosud známých léků proti cukrovce a ateroskleróze. Pracující sval produkuje stovky látek, tzv. myokinů, které mají v těle mnoho důležitých funkcí. Upravují fungování imunitního systému, v důsledku jejich působení se snižuje inzulínová rezistence. Soudí se, že ovlivňují ukládání tuků (cholesterolu) do cév, a tak zpomalují vznik ateromových plátů (základ aterosklerózy a srdečně‑cévních civilizačních chorob). Myokiny vystupují také v roli „poslů“ k ostatním orgánům, harmonizují spolupráci v prostředí celého organismu a pod jejich vlivem dochází i k zvýšení produkce endorfinů, našich vlastních „opiátů“ či „hormonů štěstí“.

Pohybová aktivita má kromě efektu na jednotlivé metabolické děje nepochybně i vliv sociální (zvýšení sebevědomí a udržování společenských kontaktů). Pravidelný pohyb usnadňuje i dodržování dietních doporučení. Při správně provádění pohybové aktivitě klesá pocit hladu.

JAK SI POČÍNAT PŘI KOMPLIKACÍCH CUKROVKY?

Sama cukrovka je jen větší množství glukózy v krvi. Pokud nepřekročí kritickou hladinu (pak dojde k diabetickému kómatu – bezvědomí a metabolického rozvratu, který bez léčby končí smrtí), dá se s ní žít. To, co představuje hrozbu, jsou její komplikace. Ty jsou jednak srdečně cévní (na principu rychlejšího rozvoje aterosklerotických změn), kterým říkáme makrovaskulární (patří k nim srdeční infarkt nebo mozková mrtvice), a pak tzv. mikrovaskulární, tedy komplikace vycházející z postižení drobných cév. Jde o diabetickou neuropatii (postižení nervů), retinopatii (změny cév oční sítnice), nefropatii (onemocnění ledvin). Specifickým problémem při cukrovce je riziko tzv. diabetické nohy, tedy vznik nehojících se vředů na dolních končetinách, někdy po sebemenším poškození celistvosti kožního povrchu (z puchýře nebo otlaku), někdy i bez provokujícího momentu. Léčba kožních defektů u diabetika vyžaduje zvláštní péči, jinak hrozí diabetická gangréna a ztráta různě velké části končetiny.

Z výše napsaného vyplývá, že pohyb u diabetika s komplikacemi by měl být „na předpis“ jako jakýkoli jiný lék, mělo by mu předcházet specifické vyšetření a zácvik pohybu by měl probíhat pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. V následujících dílech probereme jednotlivé komplikace a způsob, jak při nich bezpečně cvičit.

Přečteno:  4505×

Vyšlo:  3. 4. 2015

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020