Obesity News
Je třicet korun u obezitologa hodně nebo málo?

Je třicet korun u obezitologa hodně nebo málo?

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Máme za sebou tři měsíce fungování nových poplatků ve zdravotnictví, a to za ambulantní návštěvy, pohotovost, recepty atd. Jistě je ještě brzy na hlubší analýzu všech dopadů jak na pacienty, tak na lékaře, ale i na celý zdravotní systém. Přesto si na tomto místě dovolím několik poznatků, které čerpám ze své praxe.

Jak vlastně vypadá návštěva u obezitologa? Prostorově zdůrazněný pacient přichází s ne zcela defi novaným problémem, ale většinou jasně defi novaným cílem – snížení hmotnosti. Zaplatí třicetikorunový poplatek a očekává přesný návod na zhubnutí. Je jasné, že žádný takový návod, který by spolehlivě fungoval na všechny, neexistuje. (To by v současné době nebylo na světě tolik obézních lidí – je jich dokonce více než podvyživených.)

Každý na sobě musí pracovat sám

Při první návštěvě se spolu s pacientem snažíme odhalit hlavní příčinu nadváhy a obezity. Teprve potom můžeme přistoupit k návrhům terapeutických postupů, kterých současná medicína nabízí dostatek. Základními jsou jistě nefarmakologické postupy, bez nichž nemohou být ani farmakoterapie, ani chirurgické metody dlouhodobě úspěšné. Bohužel se v praxi stává velice často, že pacienti dohodnuté úkoly, jako např. podrobně zapisovat jídelníček nebo vyzkoušet určitý typ pohybové aktivity, do příští návštěvy nesplní. Samozřejmě že nejčastějším důvodem bývá nedostatek času, ať už z důvodu pracovního vytížení či různých osobních záležitostí. Léčba ovšem může pokračovat jen a pouze při splnění jedné nutné podmínky, totiž že pacient sám přistoupí na naše doporučení a je aktivní při jejich plnění. S léčbou tedy musíme počkat tak dlouho, než si pacient udělá čas. Jen tak můžeme být úspěšní. Trávit čas v čekárnách a ordinacích nemá bez pokračování léčby v domácím prostředí smysl. Právě tento požadavek po vlastním aktivním přístupu rozděluje pacienty do dvou skupin: jedni přestanou ambulance navštěvovat, druzí na sobě začnou pracovat.

Možnosti tu jsou

Úspěšně redukovat váhu lze i prostřednictvím různých poradenských center a konzultací. Většinou jsou to ale místa určená těm, kteří nemají diabetes či vysoký krevní tlak apod. Dále je tu internet, který nám poskytne řadu konzultací zdarma. Z vlastní zkušenosti vím, že skutečně pomoci chtějí pouze stránky, které nejsou spojeny s prodejem jakýchkoliv produktů. Těmi jsou např. www.medispo.net, www.linda-linie.cz, www.obezita.cz a další. Jak je to tedy s tím třicetikorunovým poplatkem? Nejprve se dobře zamyslete nad tím, zda využíváte v oblasti snižování hmotnosti opravdu všech možností vycházejících ze skutečných vědeckých poznatků. Pokud ano, regulační třicetikorunový poplatek vás nemůže odradit od další léčby. Odradí jen ty, kteří na sobě nechtějí pracovat. Věřím, že naše noviny i další informační materiály vám rovněž pomohou v aktivním přístupu a tím i k lepšímu hubnutí.

Přečteno:  12751×

Vyšlo:  17. 4. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020