Obesity News
Vysoký krevní tlak a obezita

Vysoký krevní tlak a obezita

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V minulých číslech Obesity NEWS bylo opakovaně zmiňováno, že obezita je jedním z rizikových faktorů tzv. metabolického syndromu. Ten se skládá z několika chorob, které jsou na první pohled zcela různorodé. Na druhou stranu nemoci, které metabolický syndrom tvoří, spolu navzájem úzce souvisejí.

Pro zopakování (vždyť opakování je matkou moudrosti): do metabolického syndromu patří obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka 2. typu, zvýšená hladina cholesterolu či jiných krevních tuků a zvýšená hladina kyseliny močové způsobující dnu. V tomto článku se zaměříme na vysoký krevní tlak. Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) je poměrně rozšířené onemocnění – většina pacientů ve věku nad 60 let jím trpí. Je definován jako v klidu naměřený tlak vyšší než 140/90 mmHg u jinak zdravé populace. U pacientů s cukrovkou či jinak nemocných jsou kritéria ještě přísnější. Ideální hodnota krevního tlaku se pohybuje kolem 120/80 mmHg. Ale kolik z nás tento tlak má?

Proč by se vysoký krevní tlak měl léčit

Nebezpečí (či lépe řečeno záludnost) vysokého tlaku spočívá v tom, že dlouhou dobu nebolí. Lze s ním tedy poměrně dlouho žít bez jakýchkoliv obtíží. Avšak jeho následky mohou být více než bolestné. Popišme si pro ilustraci, co se děje v lidském těle, které trpí vysokým tlakem. Naše srdce, jak známo, pracuje jako pumpa. Vysoký krevní tlak proto můžeme přirovnat k zapnutému čerpadlu, kterému přiškrtíme přečerpávající hadici. Čerpadlo pak musí vynakládat větší výkon, aby se přes odpor hadice voda dostala tam, kde ji chceme mít (např. na záhonek). Pokud hadici škrtíme dostatečně dlouho, spálíme buď čerpadlo, nebo praskne hadice. Podobné je to s naším organismem – jen s tím rozdílem, že místo hadic máme velké cévy.

Co může způsobit neléčený vysoký tlak

Jednak může mít za následek mozkovou mrtvici (ucpáním nebo naopak prasknutím cévy), dále srdeční selhání (ekvivalent shořelého čerpadla). Mnoho pacientů si také stěžuje na zhoršené vidění při dekompenzaci tlaku. To se z velké části odstraní upravením hodnot krevního tlaku. Velmi často se objevuje i bolest hlavy.

Lze vysoký tlak úspěšně léčit?

Odpověď zní: většinou ano. Někdy je však důležitá trpělivost – na straně lékaře i pacienta. Dnešní doba nabízí mnoho léků, které můžeme při léčbě vysokého tlaku použít. Lze je rozdělit do několika skupin:

  • diuretika – léky na odvodnění (přebytečnou vodu v oběhu vymočíme)
  • betablokátory – léky snižující krevní tlak i srdeční frekvenci
  • ACEI (Inhibitory Angiotensin I-konvertujícího enzymu)
  • sartany – blokátory receptorů pro angiotensin II
  • blokátory kalciového kanálu
  • centrálně působící antihypertenziva.

Při léčbě vysokého tlaku jsou doporučována různá schémata dle léčených skupin pacientů. V praxi to znamená, že lék, který bychom naordinovali jako lék první volby u pacienta s cukrovkou, nemusí být lékem první volby u pacienta po srdečním infarktu. Velmi často se také stává, že jeden lék na úspěšnou léčbu vysokého tlaku nestačí. Lékaři je proto mnohdy kombinují – výjimkou nejsou např. i čtyři různé léky. Obecně však platí, že nemá moc smysl přidávat lék z jedné lékové skupiny (tzn. brát dva typy ze skupiny ACEI nebo ze skupiny betablokátorů). Pokud se nám podaří tlak srovnat, ještě to neznamená, že léky můžeme vysadit. Bohužel je budeme muset brát "až do smrti". Jestliže by se lékaři nepodařilo zkompenzovat tlak ani kombinací pěti léků, měl by být pacient podrobněji vyšetřen na specializovaném pracovišti, aby byla vyloučena jiná příčina vysokého tlaku – např. ucpané cévy zásobující ledviny nebo některé nádory nadledvin.

Přečteno:  15905×

Vyšlo:  29. 11. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Kardiovaskulární

 
© Aleš Krupička 2007–2020