Obesity News
ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

Renata Malinová

Ateroskleróza je v České republice příčinou většiny nejčastějších smrtelných onemocnění, zejména infarktu a mozkové příhody. V důsledku cévní choroby umírá zhruba polovina ze všech zemřelých. Jak se chránit? Nekuřte, nejezte tučné maso a uzeniny a choďte na preventivní prohlídky. Systém preventivních prohlídek je u nás výborně vyvinutý, ale chodí na ně sotva čtvrtina dospělých, konstatuje Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

JAK ZÁVAŽNÁ JE ATEROSKLERÓZA A KTERÉ NEMOCI S NÍ SOUVISEJÍ?

Ateroskleróza postihuje každého, rozdíl je pouze v rozsahu a závažnosti postižení. Rozvíjí se u všech lidí od narození, ale rychlost jejího rozvoje je individuální podle konstelace hlavních rizikových faktorů. K nim patří jak neovlivnitelné genetické faktory, tak spousta ovlivnitelných, mezi nimiž dominují zejména vysoký krevní tlak, vysoké krevní tuky, cukrovka druhého typu a kouření. Ateroskleróza je příčinou většiny nejčastějších smrtelných onemocnění v ČR, což jsou onemocnění oběhového systému, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda.

KOLIK DOSPĚLÝCH LIDÍ TRPÍ ATEROSKLERÓZOU, RESPEKTIVE MÁ ZA SEBOU AKUTNÍ KORONÁRNÍ PŘÍHODU?

Aterosklerózu má 100 % dospělé populace, ale většina lidí se vážné komplikace aterosklerózy naštěstí nedočká. Přesto v ČR žije přibližně sto tisíc lidí po infarktu, dalších několik desítek tisíc lidí ročně utrpí cévní mozkovou příhodu. Ateroskleróza stojí i za řadou případů selhání ledvin či netraumatických amputací dolních končetin v důsledku ucpávání tepen. Zhruba 50 % ze všech zemřelých osob zemře v důsledku cévní choroby. Většina z nich je podmíněna právě aterosklerózou.

LZE ATEROSKLERÓZU ODHALIT DŘÍV, NEŽ DOJDE K NĚJAKÉMU ZDRAVOTNÍMU PRŮŠVIHU?

Ano, je to možné detekcí zmiňovaných rizikových faktorů neboli včasným určením lidí, kteří mají riziko rychlé progrese tohoto onemocnění. Rádi bychom takové případy zachytili dřív, než dojde k nevratnému poškození cévy. K podchycení slouží systém preventivních prohlídek, který je v ČR výborně vyvinutý, ale v dospělosti málo využívaný. Zatímco na preventivní prohlídky chodí 98 % dětí, z dospělých jen 24 %. Existují i další postupy, kterými lze odhalit časné fáze cévního arteriálního postižení, například zobrazovací metody, ale ty neslouží k plošnému screeningu.

JAKÝM POTRAVINÁM JE Z HLEDISKA ATEROSKLERÓZY LEPŠÍ SE VYHÝBAT?

Jednoznačně nepříznivě působí potraviny s vysokým zastoupením živočišných tuků bohatých na nasycené mastné kyseliny. Zároveň je ale důležité nahradit je ve stravě tuky vhodnými. V obecné rovině tuky rostlinnými, které mají vysoký obsah nenasycených mastných kyselin. Základní cestou k naplnění tohoto doporučení může být omezení konzumace tučného masa a uzenin. A snížit spotřebu sacharidů, které jsou nejen ve sladkém jídle, ale i v každé příloze – od pečiva přes brambory až k rýži. Ideální je nahradit alespoň část příloh zeleninou, kterou si můžeme dopřávat bez omezení.

POKUD KOUŘÍM A ZÁROVEŇ SPORTUJI, HROZÍ MI KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍHODA MÉNĚ?

To rozhodně ne, kouření škodí v každém případě a kardiovaskulární riziko zvyšuje přibližně dvojnásobně. Kuřák, ať už sportuje či dělá cokoli jiného, má vždycky dvojnásobně větší riziko než stejně konstituovaný a stejně se chovající nekuřák. Negativním dopadům kouření na svůj zdravotní stav nemůžu naprosto ničím zabránit.

JAK TO MÁTE S PREVENCÍ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ DOMA, V RODINĚ?

Myslím, že vedeme relativně zdravý životní styl. Manželka je na něj zaměřená, ať už jde o zdravé potraviny nebo sport. Jíme poměrně zdravě, nízkokaloricky, a nejsme zvyklí se přejídat. Klasické bomby české kuchyně máme výjimečně – většinou pak vaří babička. Pohybovým aktivitám se věnuji hlavně o víkendech, občas se mi podaří zahrát si ve všední den florbal. V zimě jsme byli s manželkou skoro každý víkend na běžkách, v létě jezdíme hodně na kolech, bruslíme a také spolu chodíme tancovat. Musím ale přiznat, že má i manželčina maminka kouří, bohužel se mi je nepodařilo přesvědčit, aby přestaly. To jen ilustruje, jak je prosazování prevence obtížné.

VEDETE ČESKOU SPOLEČNOST PRO ATEROSKLERÓZU, JEŽ FUNGUJE UŽ 21 LET. CO JE SMYSLEM ČINNOSTI?

Pořádáme osvětové akce a přinášíme informace odborné i laické veřejnosti. Na svět jsme pomohli pacientské organizaci Diagnóza FH, která sdružuje pacienty s familiární hypercholesterolemií. S touto problematikou souvisí i projekt MedPed, díky kterému jsme na 3. evropském místě – před námi jsou pouze Norové a Holanďané – v počtu identifikovaných pacientů s tímto onemocněním, které je nejčastější vrozenou metabolickou chorobou vůbec. A nyní máme čest hostit 85. kongres Evropské společnosti pro aterosklerózu, který bude letos v dubnu v Praze. Žádné jiné zemi střední a východní Evropy se dosud nepodařilo pořadatelství kongresu získat. Pro naši společnost je to čestná úloha a zároveň ocenění toho, že i v evropském kontextu přispíváme k tomu, co se na poli vědy, výzkumu a péče o pacienty v této oblasti děje.

Doc. MUDr. MICHAL VRABLÍK, Ph.D.

Vizitka:

Doc. MUDr. MICHAL VRABLÍK, Ph.D.

Český vědec a lékař působí na klinice endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií. Od roku 2011 je předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Věnuje se i přednáškové činnosti.

Přečteno:  3140×

Vyšlo:  27. 7. 2017

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Kardiovaskulární

 
© Aleš Krupička 2007–2020