Obesity News
Pohyb jako lék

Pohyb jako lék

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Již desítky let existují důkazy, že fyzická aktivita hraje v našem životě velmi důležitou roli, a že pohyb nejen prodlužuje život, ale významně zlepšuje jeho kvalitu. Teprve však v posledních 20 letech poznáváme, co vlastně způsobuje ty zázračné účinky tak jednoduché činnosti jako je chůze. Chůze může být dostatečná aktivita jak v léčbě, tak především v prevenci mnoha onemocnění.

DŮKAZY JSOU JIŽ DLOUHO ZNÁMÉ

První zmínky v moderní odborné literatuře nacházíme například u pacientů se srdečním selháním v r. 1948, pozitivní vliv pohybu na vysoký krevní tlak pak v r. 1954. Pozitivní vliv na prevenci nádorových onemocnění je pak popsán již v r. 1950. V roce 1958 pak byl popsán vliv diety a pohybu na hladinu cholesterolu, u mladých diabetiků pak již r. 1967, u diabetiků 2. typu až v r. 1970, kdy dochází k postupnému mírnému vzestupu počtu diabetiků 2. typu především ve vyšším věku. Ještě před tím však od r. 1961 se objevují naprosto jasné důkazy o tom, že pohyb hraje významnou roli v léčbě depresivních poruch a dalších psychiatrických onemocnění. V roce 1975 pak přichází důkazy, že pohybová aktivita hraje možná rozhodující roli v léčbě a prevenci osteoporózy.

MYOKINY

Teprve v posledních letech se však ukazuje, že role svalu je daleko významnější než jen jako orgán, prostřednictvím kterého zajištujeme pohyb. Ve svalu vzniká mnoho aktivních látek, které působí jak na samotný sval, tak i na vzdálené orgány jako např. srdce, mozek, tukovou tkáň, kosti, játra, slinivku břišní apod. Tyto látky se nazývají myokiny a do současné doby jich bylo pospáno více jak tři sta. Jejich hlavní funkcí je např. vliv na růst svalu a jeho regeneraci, regulaci metabolismu, modulují protizánětlivou aktivitu a regulují i např. výdej energie v tukové tkáni. Postupně jsou tak na buněčné úrovni objevovány již dlouho známé pozitivní klinické efekty pohybové aktivity.

SVALOVÁ LÉKÁRNA ANEB POHYB JE OPRAVDU MULTILÉK!

Každý máme ve svých svalech zásobu myokinů, které můžeme uvolňovat do oběhu v průběhu a ještě i nějaký čas po pohybové aktivitě. Jsou to vlastně velmi levné léky, které si sami dávkujeme a předepisujeme. Přesto pokud trpíme nějakým onemocněním jako například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo ischemická choroba srdeční, měli bychom se poradit vždy se svým lékařem o vhodné pohybové aktivitě, aby nedošlo kvůli naší mylné představě spíše k poškození. Nicméně se zdá, že chůze nepoškodí v žádném případě, pokud při ní necítíme bolest pohybového aparátu a máme pohodlnou obuv.

SARKOPENIE

Sarkopenie je v překladu snížené množství svalu, které je typické pro vyšší věk nebo těžce nemocné tzv. polymorbidní pacienty. Pro život a jeho kvalitu je zcela zásadní mít dostatečné svaly především na horních a dolních končetinách kvůli sebeobsluze. Pravidelným cvičením nejenže sarkopenii předcházíme, ale zvyšujeme i tělesnou zdatnost, která je ve vyšším věku nejsilnějším prognostickým faktorem pro úmrtí ze všech příčin, ale především pro úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Při omezení pohybové aktivity z jakýchkoliv příčin pak dochází k rychlejšímu rozvoji například osteoporózy, depresivního ladění tedy typických projevů nemocí z nedostatku myokinů…

Využijme čas, dokud sval ještě máme, a bojujme za jeho zachování a zvyšme svojí zdatnost!

Pohyb jako lék

Přečteno:  3545×

Vyšlo:  27. 7. 2017

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020