Obesity News
Obezita a poruchy příjmu potravy

Obezita a poruchy příjmu potravy

Mgr. Barbora Pešková

Obezita je onemocnění, na jehož vzniku se přibližně z 50 % podílejí naše geny. Na druhoou stranu je třeba konstatovat, že tu druhou polovinu poloviny, životním stylem, jsme schopni ovlivnit. Životní styl je moderní pojem odrážející způsob nakládání s každodenními činnostmi a vztahy, kterými se obklopujeme.

Hovoříme-li o obezitě, můžeme se v užším slova smyslu podívat na životní styl z pohledu převažující aktivity nebo pasivity čili poměru výdeje a příjmu energie. Zatímco jsme v dnešní době obklopeni nadbytkem jídla od narození až do smrti, přirozené pohybové aktivity vlivem modernizace dopravy a obecně pasivnějšího způsobu života ubývá. Není tedy složité dostat se do tak zvané pozitivní energetické bilance, kdy přijímáme více energie, než které dokážeme spotřebovat. I za to můžou především geny. Po stejném jídle někteří mírně přiberou a někteří ne, stejně tak pohybová aktivita má na některé lidi jen omezený resp. krátkodobý efekt.

Jídlo má významnou úlohu v našich životech nejen jako zdroj obživy, ale je součástí důležitých společenských událostí a rituálů, díky nimž vstupujeme a pěstujeme síť mezilidských vztahů. Celková atmosféra jídelní situace a její prožívání se významně podílí na vzniku preference či naopak averze jednotlivých potravin. Spojujeme si smyslové vjemy se zážitky a osobními prožitky. Jídlo a zvláště s vyšším obsahem cukrů a tuků k tomu jistě přispívá. Není divu, že stres a vypořádávání se s ním hraje významnou roli v jídelní problematice. Někdo má tendence ve stresu jíst více, někdo naopak chuť k jídlu postrádá, ať tak či tak, naše psychická ne/pohoda se promítá do jídelních zvyklostí. U akutního stresu většinou jíst nemůžeme, ale naopak u chronického stresu je jídlo častým kompenzačním mechanismem.

Obezita, často vnímaná jako stresový faktor, a s tím často spojené „dietování“ se jako jeden z mnoha činitelů mohou podílet na rozvoji poruch příjmu potravy. Na druhou stranu není pochyb, že obezita může být jako výsledek dlouhodobého stresu a nepohody. Když hovoříme o poruše příjmu potravy, nejedená se jen o tzv. „zlozvyk či rozmar“, ale o psychické onemocnění, které se projevuje patologickými formami jídelního chování. Základním rysem onemocnění jsou pocity ztráty kontroly na jídlem, jedení o samotě doprovázené pocity viny a selhání.

MEZI NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY, JEŽ MOHOU VÉST K OBEZITĚ, MŮŽEME ZAHRNOUT:

PSYCHOGENNÍ PŘEJÍDÁNÍ

Psychogenní přejídání patří mezi nejčastěji se objevující poruchu příjmu potravy u obezity. Projevuje se rychlou konzumací výrazně většího množství jídla doprovázené pocity ztráty kontroly nad jídlem. U nemocných se objevuje jedení i v případě, že nepociťují hlad. Objevují se tendence jíst o samotě kvůli pocitům studu, jež proces jedení doprovází. Po záchvatu jedení následují pocity znechucení sebou samým nebo pocity viny. Nedochází však ke zvracení či k jiným kompenzačním mechanismům, jako tomu bývá u mentální bulimie. Frekvence záchvatů jedení minimálně jednou týdně trvající alespoň tři měsíce.

GRAZING

Grazing je rizikové chování, které je taktéž doprovázeno subjektivním pocitem ztráty kontroly nad jídlem, avšak má charakter kontinuálního celodenního uždibování menšího množství jídla.

SYNDROM NOČNÍHO JEDENÍ (NES)

Při této poruše dochází k probouzení během noci a silnému puzení ke konzumaci vysokokalorického jídla. Až čtvrtina denního energetického příjmu pochází ze stravy přijaté po večeři. Taktéž doprovázeno negativní pocity selhání, studu, úzkosti, pocity viny. Záchvaty jedení se objevují minimálně 2× za týden.

Existují i další poruchy příjmu potravy jako bulimie… ty ale většinou nejsou s obezitou spojeny.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY A CHIRURGICKÁ LÉČBA OBEZITY

Role psychologa je nesmírně důležitá zvláště před provedením bariatrického výkonu (sleeve gastrektomie, plikace žaludku nebo žaludečního bypassu). Před plánovaným výkonem je nezbytné vyloučení všech typů poruch příjmu poruch potravy. To následně významně zlepšuje dlouhodobé výsledky. Přítomnost těchto poruch však nemusí nutně znamenat aboslutní kontraindikaci chirurgického řešení, ale často je nezbytná dlouhodobá příprava a terapie často i spolupráce psychologů s psychiatry.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Doporučení pro praxi: Pocity zahanbení, nedostatek motivace nebo náhledu na své chování často brání člověku vyhledat včas odbornou pomoc nebo přiznat výskyt příznaků. Přitom správná a včasná diagnostika umožní efektivnější zacílení léčby. Pro léčbu obezity a poruch příjmu potravy je vhodná spolupráce celého týdnu odborníků (obezitolog, psycholog, nutriční terapeut, popřípadě psychiatr). Psychologická léčba obezity s poruchami příjmu potravy spočívá v psychoterapii, někdy za pomoci psychiatrické medikace. Klíčové je nic netajit a všechny informace, které by mohly vést ke správnému stanovení diagnózy a následné terapie, sdělit svým terapeutům.

Přečteno:  2821×

Vyšlo:  4. 4. 2018

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020